Op tv wordt meer gevloekt

Ruwe taal op televisie neemt toe. Dat constateert de vandaag verschenen Vloekmonitor 2007. Het is al het vierde achtereenvolgende jaar dat er meer grove taal op tv te horen is.

TNS NIPO voerde het onderzoek uit in opdracht van de Bond tegen het vloeken. Positief is voor de bond wel dat er op de publieke omroep minder grove taal werd gebezigd dan in het voorgaande jaar.

In 2007 ging de Nederlandse buis per week gemiddeld 2327 over de schreef, aldus de bond. De toename van grove taal op tv in 2007 (8 procent) is daarmee minder groot dan het voorgaande jaar (13 procent). Ten opzichte van 2003, het eerste jaar waarin de monitor werd uitgevoerd, is sprake van een toename van maar liefst 44 procent.

De bond ziet in deze resultaten aanleiding tot een dringend appèl op de omroepen. Zeven van de tien Nederlanders vinden dat omroepen vrijwillig een code moeten opstellen ten aanzien van vloeken en ander grof taalgebruik ('Vloeken in Nederland' 2007).

Het aantal grove taaluitingen bij de publieke zenders is gedaald (met 21 procent) en bij de commerciële zenders opnieuw gestegen (met 4 procent). Dat neemt niet weg dat de publieke omroep BNN (gemiddeld 7,4 grove woorden per uur) met voorsprong de lijst blijft aanvoeren.

De bond vindt het opvallend dat VPRO (3,3 naar 1,2), VARA (4,3 naar 2,5) en NPS (2,5 naar 1,1) aanzienlijk lager uitkomen op de monitor dan vorig jaar. Steen des aanstoots voor de bond is vooral de animatieserie South Park, uitgezonden door Comedy Central, dat met 51 vloeken in de drie meetweken koploper is. Dan volgen de RTL-talkshow Jensen! en de BNN-soap Onderweg naar Morgen. Hoog scoren ook de realityseries zoals Joling & Gordon over de vloer en De Gouden Kooi.

'Vieze laffe kankuh Hagenees'