Pas vanaf 24 jaar op zware motor

Icoon VervoerNederlandse jongeren mogen in de toekomst pas op een zware motor rijden als ze de leeftijd van 24 hebben bereikt. Alle verkeersministers uit de 25 EU-landen beslissen daartoe maandag in Brussel. De nieuwe regels stellen de minimumleeftijd voor zware motoren (vanaf 35 kw) overal op 24 jaar. Dat is drie jaar later dan nu het geval is.

De hogere leeftijd komt door invoering van Europese regels voor rijbewijzen. Minister Peijs (Verkeer) stemt maandag voor de maatregel. Een van de redenen is dat er nu veel verkeersdoden vallen onder jonge motorrijders. Uitzondering op deze regel zijn jongeren die na hun 20e jaar twee jaar ervaring hebben op middelzware motoren.