Spreekwoordwoensdag - Een warm man is een vast man

Spreekwoordwoensdag - Een warm man is... (Foto: LeoLucy)
Spreekwoordwoensdag - Een warm man is... (Foto: LeoLucy)

Na de storm van afgelopen zondag wilde ik graag wat dieper ingaan op het weer en de barre, herfstachtige omstandigheden. Na het lezen van deze spreekwoordwoensdag weet ik (bijna) zeker dat jij de komende koude seizoenen veilig doorkomt!


Ieder voordeel…

Ik geniet altijd ontzettend van de zomer. Tenminste, als we het geluk mogen hebben dat het in Nederland mooi weer is. Maar stiekem hebben de herfst en de winter ook zo hun charmes. Het kan dan wel gestormd hebben zondag, maar op deze zelfde stormachtige dag kocht ik wel mooi mijn eerste, enige echte kerstlegging. Winning! Ieder nadeel heb z’n voordeel.

Lekker warm
Deze legging houdt mij niet alleen warm door zijn wolligheid, maar ik zet hem ook in als schild tegen de winterdip. Ik ben nou eenmaal een ongelofelijke sucker voor Kerst. Don’t judge me.

Even ontopic en terugkomend op het warmhouden:
Een warm man is een vast man – kleed je warm, dan blijf je gezond

Warme (kerst)legging, check!
Dus - warm blijven, check!
Een vaste man zijn, check!
Of eh… Snor laten staan, bijna check!

Over onvolledig gesproken
Ik ben een groot fan van een stukje geschiedenis bij een spreekwoord, maar sommige spreekwoorden zijn echt onmogelijk. Na een kort gesprek met Google kwam ik terecht op de website van de Digitale Bibliotheek voor de NederlandSCHe letteren, wat altijd een feest is. Eén van de weinige plekken waar dit spreekwoord terugkwam was in het boek Feesten, zeden, gebruiken en spreekwoorden in Limburg uit 1982. Niet zo’n goed jaar, want wie brengt nou in vredesnaam een boek uit met 158 pagina’s (hallo?!) met alleen maar spreekwoorden. En dan niet eens bij alle spreekwoorden de betekenis zetten. Dit boek is bijna net zo onvolledig als de geschiedenis van het gekozen spreekwoord. In ieder geval 100 punten voor consequent zijn!

Heerlijk naschrift
In 1991 schreef meneer P.J Harrebomée ook een boek over spreekwoorden waar ons spreekwoord in voorkomt. Een veel beter jaar als je het mij vraagt (ha!) want zijn naschrift, geschreven aan den Weledel Zeergeleerden Heer Dr. A. de Jager, is heerlijk voor een taalfanaat als ik.

Amicissime!
Zoo is dan waarlijk het Spreekwoordenboek tot een goed einde mogen komen. Dat had ik nooit gedacht en ook niet verwacht; wellicht velen met mij niet. Gij echter maakt hierop eene uitzondering. Gij zijt het toch, die, steeds vol moed, voortdurend naar nieuwe middelen hebt uitgezien; opdat zou kunnen gebeuren, wat thans geschiedt. Gij zijt het dan ook, die van 25 Februari 1842 af (toen ik uw antwoord ontving, en uw oordeel vernam over mijne toenmalige verzameling van Nederlandsche Spreekwoorden) tot de uitgave er van hebt aangemoedigd. Wat is die verzameling sedert uitgedijd; tot welk eene hoogte is zij thans gestegen! Lees meer... 

Heer de Jager was echt wel een goeie Amicissime als ik dat zo zie.

Gebruikssuggestie
Aangezien de herfst, en daarna de winter, nog wel even doorzet, moeten we onszelf goed beschermen tegen de ijzige Nederlandse kou. Helemaal nu die ellendige griepepidemieën weer de kop opsteken. Ook dat nog… Ik heb geen gebruikssuggestie voor dit spreekwoord, maar wel een suggestie om de koude seizoenen door te komen:

“Amicissimen, een warm man is een vast man.Ik wensch U geluk!”