Spreekwoordwoensdag - De balk en de splinter

De balk en de splinter (Foto: LeoLucy)
De balk en de splinter (Foto: LeoLucy)

Afgelopen week werd mij een aantal keer gevraagd op ik wel op ’t appèl aanwezig was. Want ik kon natuurlijk niet ontbreken. Altijd leuk als (trouwe?) lezers mij confronteren met mijn eigen spreekwoorden. Dat zal ik dan wel over mezelf afgeroepen hebben. Toen ik een van deze lezers ergens op aansprak en de woorden ‘balk’ en ‘splinter’ terug geslingerd kreeg, was er verder niets meer voor nodig om mij te inspireren voor de Spreekwoordwoensdag van deze week.

De allerlaatste
Spreekwoordwoensdag nummer 17. Alweer de laatste van 2016. 17 weken, 4 maanden. Ik probeer me maar niet te veel af te vragen waar de tijd heen gaat. Hoe dan ook, de laatste Spreekwoordwoensdag van 2016 mag best een beetje een bijzondere zijn. Hoewel ik zelf niet gelovig ben, zoals ik ook al in deze SWW liet doorschemeren, intrigeren spreekwoorden met een religieuze basis mij wel altijd. En dan nu: een gelovige splinter!

Een gelovige splinter
Al een aantal jaar heb ik het voornemen om ooit een keer de Bijbel te gaan lezen. Gewoon, om te weten wat hier precies in staat, om Het Geloof beter te begrijpen en omdat ik nou eenmaal een sucker ben voor dat soort schrijfvormen. Ik smul van die lichtelijk omslachtige zinsopbouwen en woorden uit de oude taal.

Maar goed, ondanks dat ik nog niet toegekomen ben aan het lezen van de Bijbel, valt het me wel altijd op (wanneer ik ze lees) dat Bijbelse stukken soms de neiging hebben om ietwat te overdrijven. Soms tot het absurde af om een punt duidelijk de maken. Zo ook bij de balk en de splinter!

'Oordeel niet, opdat er niet over jullie geoordeeld wordt', zo sprak Jezus in Matteüs 7:1. 'Want op grond van het oordeel dat je velt, zal er over je geoordeeld worden, en met de maat waarmee je meet, zal jou de maat genomen worden. Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broeder of zuster, terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt? Hoe kun je tegen hen zeggen: "Laat mij de splinter uit je oog verwijderen," zolang je nog een balk in je eigen oog hebt? Huichelaar, verwijder eerst de balk uit je eigen oog, pas dan zul je scherp genoeg zien om de splinter uit het oog van je broeder of zuster te verwijderen' (Matteüs 7:1-5, NBV).

Betekenis en gebruik
En hoewel ik niet gelovig ben, vind ik sommige, laten we zeggen, levenslessen zoals geschreven in de Bijbel een mooi streven in mijn niet-gelovige leven. Want waarom commentaar leveren op kleine ‘gebreken’ van iemand anders zonder eerst te kijken naar eigen grote fouten en tekortkomingen, die een goed oordeel over een ander juist in de weg staan. Dit is trouwens ook de betekenis van ;-)

Is het misschien een idee om… in plaats van dit spreekwoord anderen toe te roepen, het mee te nemen als goed voornemen in 2017. Iets meer zelfreflectie, iets minder oordelen over anderen. Ik doe in ieder geval mee. Ik hoop jij ook. :-)

Goeie jaarwisseling gewenst, en tot volgend jaar!