Waar is Geert Wilders?

Ja, waar is Geert Wilders eigenlijk? Sinds de wat Calvinistisch aandoende Limburger de VVD-fractie verliet wegens zijn principiële standpunt inzake de toetreding van Turkije tot de Europese Unie, is hij niet van de beeldbuis te slaan. Zijn 'finest hour' beleefde hij onlangs nog, tijdens de succesvolle nee-campagne tegen de Europese grondwet. Triomf dus voor het opvallende kamerlid met de blondgrijze manen. Maar veel profijt lijkt Wilders er niet van te hebben gehad. De media weten hem niet meer te vinden en blijkbaar weet hij de media niet meer te vinden. Ook in de peilingen is het niet meer wat het geweest is. Laat het duidelijk zijn; er zijn weinig politici die qua opvattingen zo ver van mij af staan als het voormalige VVD-kamerlid. Maar toch mis ik hem. Ik zal uitleggen waarom.

Een paar maanden geleden verscheen van Wilders zijn zogenaamde 'onafhankelijkheidsverklaring'; een 19 pagina's tellend document waarin hij zijn visie uiteenzet op onderwerpen als economie en sociaal beleid, Europa, de Antillen en natuurlijk veiligheid, immigratie en integratie. Wilders' overkoepelende thema is 'vrijheid'. Hij noemt het zelfs "mijn thema". Volgens Wilders is het slecht gesteld met onze politieke, culturele en economische vrijheid en onafhankelijkheid. Wat hem betreft kunnen we in Nederland pas weer van een vrij land spreken als "je moeder 's avonds veilig over straat kan", als "je van je salaris genoeg overhoudt om aan je eigen gezin uit te kunnen geven", als "je oude dag is veiliggesteld", als "het bedrijfsleven weer floreert", als "de regering je beschermt tegen terroristen" en als "wij als land onze eigen beslissingen nemen".

Zodra politici al te hoog van de toren blazen over het beschermen van de vrijheid tegen iedere prijs, schieten bij mij de rode vlekken alweer spontaan in mijn nek. Ten eerste wordt de ferme soep nooit zo heet gegeten als 'ie wordt opgediend. Wat is bij voorbeeld de vrijheid van het in stand houden van de hypotheekrenteaftrek - overheidsbetutteling bij uitstek - of van het ontnemen van grondrechten van 'radicalen' (bevrijders van nertsen? anti-Amerika demonstranten?). Ten tweede wordt er vaak des te harder getornd aan die vrijheid naarmate er harder om wordt geroepen. De een zijn vrijheid houdt namelijk op waar de ander zijn vrijheid begint.

Zo ook in het program van Wilders. Onder het mombakkes van 'vrijheid' wordt een allegaartje van volstrekt niet onderbouwde maatregelen gepropageerd: het afschaffen van het minimumloon, 50% minder ambtenaren, een krachtige stimulering van remigratie, de invoering van preventief fouilleren in heel Nederland, de inzet van het leger voor de handhaving van de openbare orde, de afschaffing van het ministerie van Onderwijs en nog zo wat. In het Nederland van Wilders kun je straks vakken vullen voor een halve euro per uur, zijn er geen ambtenaren meer om je paspoort te verlengen of om de kuilen in je straat te verhelpen, zijn de arbeidskrachten die nodig zijn om de vergrijzing op te vangen terug gestuurd naar hun 'eigen land' en kun je een mitrailleur op je snufferd gericht krijgen als je demonstreert tegen kernenergie.

Al ben ik het als gezegd niet eens met veel van de stellingnamen van Geert Wilders, hij brengt wel belangwekkende punten naar voren waarover flinke bomen opgezet kunnen worden. En daarom mis ik hem; juist omdat hij dat ook doet. En juist daarom is het ook des te betreurenswaardiger dat één van Wilders' stellingen zich direct bij de publicatie van zijn manifest al had bewezen, namelijk de stelling dat collega-politici er vooral op blijven hameren dat de standpunten van Wilders niet zouden 'kunnen' in de zin dat ze zich niet verhouden tot allerhande verdragen en regelgeving. En verdomd, de dag nadat Wilders zijn program aan de wereld had voorgelegd buitelden politici en deskundigen uit alle hoeken en gaten over elkaar heen om te melden dat de Antillen niet uit het Koninkrijk kúnnen worden gezet, dat radicalen geen grondrechten kúnnen worden ontnomen en dat het minimumloon niet afgeschaft kán worden. De grondwet en diverse internationale verdragen staan deze - en meer - maatregelen in de weg. Wilders voorlopig weggeparkeerd. Het denken stilzetten voordat de discussie is begonnen, dat is waar wij écht goed in zijn hier in Nederland.

Wat een laffe, trieste en teleurstellende bedoening. Als politici als Pim Fortuyn in dit land érgens groot mee zijn geworden, dan zijn het wel deze voorspelbare reacties van de - in Wilders' woorden - 'politiek elite', die, in plaats van over wezenlijke zaken te discussiëren, ons liever zand in de ogen strooit door tegenstanders van 'hun' systeem als naïef, onrealistisch of zelfs gevaarlijk af te serveren. Door te wijzen op vormelementen worden essentiële discussies over de inhoud handig vermeden. Dat krijg je als je aan gevestigde belangen raakt.

De huidige generatie politici zouden heel wat meer mans zijn als ze het debat met Geert Wilders c.s. aan zouden gaan. Waaróm willen wij niet dat het minimumloon wordt afgeschaft. Waaróm vinden wij dat de Antillen deel uit moeten blijven maken van het Koninkrijk. Waaróm willen wij geen preventief fouilleren op straat. Gewoon het debat aangaan met argumenten en overtuigingskracht, zodat de mensen niet het idee hebben te kiezen voor het in stand houden van anonieme verdragen die niemand een zier interesseren, maar zodat mensen bevestigd worden in het idee dat het ook nog ergens over gáát en dat politici bewust en onderbouwd bepaalde keuzen maken. En daarom mis ik Geert Wilders. Een beetje.