Column: Het is weer komkommertijd!

Goed. Ik heb vakantie. En tijd genoeg dus om een columnonderwerp te verzinnen, zou je denken. En zo dacht ik ook. En ik dacht en ik dacht en ik dacht. Ik dacht achter de computer. En ik dacht in bad. Ik dacht in de tuin, zelfs tijdens het werk. Ik dacht in mijn bed, ik dacht eigenlijk overal. Maar geen onderwerp te bekennen. Ja, zo af en toe ging dat gloeilampje even branden. Of om het duidelijker te zeggen: er viel een klein lichtflitsje waar te nemen. Maar een helder licht? Nergens te bekennen. En terwijl ik zo dacht, wist ik ineens waarom ik niets wist te bedenken: het is komkommertijd! Vaak vormen nieuwsberichten een (indirecte) bron voor columns. Maar als er geen nieuws is, is er ook geen link naar een column te maken!

Volgens Van Dale is komkommertijd de periode in de zomer waarin er weinig nieuws is. Waarom er te weinig nieuws is, vermeldt het woordenboek niet. Gelukkig bood een vraag van de 10-jarige Dennis, gesteld op Kidsplanet, uitkomst: het antwoord op zijn vraag wat is komkommertijd leert ons het volgende: "Komkommertijd is allereerst de tijd waarin komkommers rijp zijn. Klaar om op te eten! Maar komkommertijd betekent ook vakantietijd bij kranten, internet, radio en televisie. In die periode is er weinig nieuws te melden. En dat is zomers! Ook de tijd dat de komkommers rijp zijn!" Oftewel: naast de bouwvak bestaat ook de journalistvak, komkommertijd geheten. Het moge duidelijk zijn dat deze periode van dalend nieuws aan de verslaggevers ligt. Waarom zou er in augustus minder gebeuren dan in de overige elf maanden van het jaar? Sterker nog: recent onderzoek heeft aangetoond dat als het warm is, mensen over het algemeen agressiever zijn. Dus is de kans groter dat iemand in elkaar geslagen wordt, dus is er meer nieuws te melden! Daarnaast is augustus de periode waarin mensen op vakantie gaan en zich met de auto op vreemde wegen begeven. Files en ongelukken zouden dus tot meer nieuws moeten leiden. En wat te denken van die kleine tuigjochies die nu meisjes gaan lastig vallen in het zwembad? Op hol geslagen reptielen? Nieuws te over zou ik zeggen!

Als je nu de kranten aandachtig leest, zul je zien dat ze nog steeds vol staan. Dus: er moet nieuws genoeg zijn, zoals ik heb geconcludeerd. En van een journalistenvak is al helemaal geen sprake. Want de kranten zijn gevuld met nieuws. Het is alleen ander nieuws! Vanwege de recessen van diverse regeringsleiders wordt er op hoog niveau eenvoudigweg weinig besloten. Dus valt er politiek gezien weinig te melden, dus gaan we over tot diefstalletjes en de weggelopen kat van tante Mien. Maar dat betekent niet dat dit geen nieuws is! Als SBS6 de weggelopen kat van tante Mien het hele jaar door nieuws vindt, is het nieuws!

Dit brengt mij tot de slotconclusie van deze column: Van Dale klopt niet! Komkommertijd betekent niet dat er weinig nieuws is, komkommertijd betekent dat er gewoon ander nieuws is! Aangezien ik toch vakantie heb, dacht ik nog even door: als de goede betekenis niet in het woordenboek staat, betekent dit dat ik de eerste ben die dit bedenkt! En dat mag best wel in de krant!

(Mocht je je trouwens afvragen waarom deze column relatief kort is: raad eens wat het is? Juist.)