FOK!
FOK!


Laatste items
Laatste items
Toon berichten uit deze thema's

Toon berichten van deze typesActieve items
Actieve items


Forum
Forum


Archief
Artikelen van dinsdag 26 mei 2020

Privacy Policy per 27-05-2020

Dit is het Privacy -en cookiebeleid van FOK.nl

Welkom op FOK.nl. FOK.nl (FOK!) is een onafhankelijke site, gemaakt door users en vrijwilligers die proberen een leuke nieuws -en discussiecommunity neer te zetten. We bestaan al sinds 1999 en daar zijn we bijzonder trots op!

Allereerst raden we je aan om zo min mogelijk privé-informatie te delen. Met ons en met anderen. Je informatie veilig houden begint bij jezelf. Wij vragen behalve je E-mailadres en een verzonnen alias bij normaal gebruik géén gegevens van je en bewaren naast het mailadres en de nickname alleen je ip-adres. Overige informatie mág je wel geven, maar dat is zeker niet verplicht en we raden je aan die informatie achterwege te laten. Geef je die informatie tóch op, dan kun je die zelf ook eenvoudig weer verwijderen.


VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS
FOK! Behandelt jouw privacy natuurlijk met respect en zorgvuldigheid en verwerkt jouw persoonlijke gegevens op een manier die voldoet aan de geldende wetten en regels. FOK! Heeft geen bedrijfspand of kantoor, omdat ieder vanuit zijn eigen woning meewerkt, maar is administratief gevestigd aan de Houtwalstraat 10, 8043 VR te Zwolle. Dit is dan ook géén bezoekadres!


CONTACT OPNEMEN
Je kunt met betrekking tot je privacy contact opnemen met FOK.nl op de volgende manieren:

- Via het webformulier op https://frontpage.fok.nl/report (dit geniet de voorkeur)

- Per e-mail via privacy@fok.nl (dit geniet de voorkeur als je niet wilt of kunt inloggen)

WELKE GEGEVENS VERWERKEN WIJ
Als je niet bent ingelogd:

- Je ip-adres, de opgevraagde pagina, je browser, besturingssysteem en schermresolutie

Deze worden als standaard serverlogs opgeslagen en enkel ingezien als er sprake is van mogelijk misbruik. Deze logs worden periodiek verwijderd

Als je een account aanmaakt, inlogt of berichten plaatst:

Het invullen van persoonsgegevens is in het geheel NIET verplicht op FOK! We hebben feitelijk maar één ding nodig om je een account te laten aanmaken, en dat is je E-mailadres. Dit hoeft niet je gebruikelijke mailadres te zijn, maar je moet wel toegang hebben tot het mailadres, anders kunnen we je wachtwoord niet toesturen.

- E-mail adres
Hiermee kunnen we contact met je opnemen, en kun je bijvoorbeeld een nieuw wachtwoord instellen, of een nieuw wachtwoord opvragen als je deze bent vergeten.

- Gebruikersnaam
Bij het registreren moet je een alias (ook wel nickname of gebruikersnaam genoemd) opgeven. Dit mag vrijwel alles zijn. Een aantal woorden is uitgezonderd. Neem een alias die niet tot jou te herleiden is, dus gebruik niet je naam, een alias die je ook elders gebruikt of iets dat naar jou als persoon herleidbaar is!

- Wachtwoord (in gecodeerde vorm)

Omdat we natuurlijk als je inlogt moeten kunnen verifiëren of het wachtwoord dat je hebt ingevoerd wel klopt, moeten we je wachtwoord ook opslaan. Dit gebeurt middels een 'salted hash'. Dat houdt in dat je wachtwoord wordt voorzien van een reeks willekeurige tekens, waarvan een deel specifiek is voor elke individuele gebruiker, en hiervan vervolgens een zogenaamde 'hash' van wordt gemaakt. Dit is een code bestaande uit een reeks cijfers en letters waaruit het oorspronkelijke wachtwoord niet kan worden herleid. Door bij het inloggen op de door jouw ingevulde gegevens dezelfde berekening los te laten kunnen we zien of de uitkomst van die berekening overeenkomt met de opgeslagen uitkomst, en daarmee of het ingevoerde wachtwoord correct is. Gebruik in ieder geval een wachtwoord dat je niet ook elders gebruikt, zorg dat het geen standaard woord is en houd je wachtwoord geheim!

- IP-Adres
Als je je registreert, inlogt of berichten plaatst op FOK! slaan we je ip-adres op. Dit doen we bij elke post. Niet omdat we daarmee achterhalen wie je bent - dat kan immers alleen je provider - maar om bijvoorbeeld bij de politie aangifte te kunnen doen als er misbruik gemaakt wordt van het account, als er sprake is van een hack of er illegale zaken geplaatst worden. IP-adressen worden eerst omgezet in een getal voordat we ze in de database opslaan

- Bij het invoeren van een 'submit' (je meldt ons dat je ergens een leuk bericht hebt gezien) en het contacteren van ons (via mail, webformulier of anderszins) kunnen we de door jou opgegeven of door je browser beschikbaar gestelde gegevens (mailadres, ip-adres, naam) opslaan. Het doel daarvan is het contact op kunnen nemen om je verzoek, melding of vraag in behandeling te nemen.

Naast bovenstaande kun je zelf eventueel nog zaken als je naam, geslacht, hobbies, opleiding en leeftijd toevoegen aan je profiel, maar we raden je aan dit achterwege te laten als je vreest voor je privacy. Je kunt deze informatie overigens op elk moment zelf aanvullen, aanpassen of verwijderen.

Ook houden we algemene gegevens bij over je bezoek aan onze websites en apps. Denk daarbij aan de opgevraagde URL, de info die je browser zelf al meestuurt (schermresolutie, welke browser en browserversie en mogelijk de verwijzende pagina). Als je inlogt of registreert via socialmedia (zoals facebook) word je FOK!profiel gekoppeld aan het betreffende socialmediaprofiel.

Als je bij ons een abonnement, of 'abo' danwel 'premium account', wilt afsluiten, een pakket extra mogelijkheden en de optie om de site zonder reclame te bekijken, dan zijn mogelijk ook bankgegevens en je naam noodzakelijk. Deze worden opgeslagen en bewaard gedurende de wettelijke verplichte bewaartermijn voor facturen van de belastingdienst, of zolang je een account bij ons hebt als dit langer is.

Doe je mee aan een prijsvraag dan hebben we natuurlijk je adres nodig, omdat we de prijs anders niet kunnen opsturen. We bewaren de gegevens voor het geval er iets mis gaat bij bijvoorbeeld de verzending, of om deze verzending sowieso af te kunnen handelen. De adressen worden hooguit zes maanden bewaard en verder niet aan je profiel gekoppeld. Ze worden ook niet gebruikt voor doeleinden anders dan bij de specifieke prijsvraag gespecificeerde doeleinden.


VERWERKINGSDOELEINDEN
FOK! verwerkt zo min mogelijk persoonsgegevens, simpelweg omdat we vinden dat jouw persoonsgegevens voor ons niet van belang zijn. Wat we wél verwerken kan verwerkt worden voor de volgende doeleinden:

Om je onze diensten en informatie te kunnen leveren, onze site te optimaliseren, deelname aan acties en prijsvragen mogelijk te maken, in geval van problemen contact met je op te nemen of om te voldoen aan wet- en regelgeving (denk daarbij aan bewaarplichten van bijvoorbeeld de belastingdienst). Ook kan het mogelijk zijn dat we vanwege onze moderatie voor jouw en ons gemak een overzicht maken van door jou geplaatste posts (zogenaamde 'notes') die moderatie vereisten. Deze samenvatting van je posts wordt gebruikt om de moderatietaken uit te kunnen voeren en je in geval van onduidelijkheid uit te kunnen leggen waarom we een bepaalde beslissing hebben genomen. Dit kan je helpen onze gedragsregels te respecteren. Je kunt de notes via je accountpagina zelf inzien. Het is niet toegestaan je notes te openbaren, dit is grond voor een ban.

Uiteraard verkopen we je persoonsgegevens NOOIT door aan derden. Adresgegevens, mailadressen en wachtwoorden worden bovendien beveiligd en gecodeerd opgeslagen en zijn alleen inzichtelijk voor onze 'administrators' als zij die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te kunnen voeren.

Je persoonsgegevens zullen niet gebruikt worden voor andere doeleinden dan die we hierboven genoemd hebben en voor zover voor deze verwerkingen uw toestemming is vereist zullen wij deze alleen verwerken als je ons die toestemming hebt gegeven.


BEVEILIGING EN BEWAARTERMIJN
FOK! heeft technische en organisatorische maatregelen ingezet om te zorgen dat jouw persoonsgegevens zo goed mogelijk beschermd zijn tegen diefstal, verlies of onrechtmatige verwerking. Belangrijke persoonsgegevens worden gecodeerd opgeslagen en zijn alleen toegankelijk voor personen met de juiste machtigingen. We bewaren je gegevens sowieso niet langer dan wettelijk toegestaan, niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarmee de gegevens zijn verwerkt en niet korter dan wettelijk verplicht. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard hangt af van de gegevens en het doel waarmee deze bewaard worden. De bewaartermijn kan per doel verschillen, maar is altijd zo kort mogelijk.

Op onze ontwikkelomgeving wordt gebruik gemaakt van dummygegevens. Dat houdt in dat tijdens het testen niet met echte persoonsgegevens wordt gewerkt.

Verder is onze gehele site, maar sowieso pagina's waarbij je persoonsgegevens moet invullen of kunt bekijken, enkel beschikbaar via het gecodeerde SSL protocol, om te voorkomen dat hackers kunnen meelezen.

Om onze dienst veiliger te maken en te beschermen tegen aanvallen waarbij ook mogelijk persoonsgegevens buitgemaakt kunnen worden maken we gebruik van de diensten van CloudFlare.


INZAGE, CORRECTIE EN VERWIJDERING
Je kunt je gegevens in de meeste gevallen zelf direct inzien en corrigeren of verwijderen. Dit doe je via je persoonlijke profielpagina op de accountspagina, en mogelijk via je fotoboek, als je die hebt ingevuld. Is er informatie die je NIET zelf kunt wijzigen, dan kun je hiertoe een verzoek indienen door een bericht met naam en bewijs van identiteit sturen naar privacy@fok.nl. Vertel in je verzoek zo duidelijk mogelijk om welke gegevens het gaat en waar deze staan (url of url's bijvoegen!)

We zullen dan zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, reageren op het verzoek om inzage of correctie. Een verwijderverzoek kan alleen in behandeling worden genomen als de te verwijderen gegevens niet meer relevant zijn. Verwijderen van je mailadres kan bijvoorbeeld niet als je nog een account bij ons hebt, maar je kunt wel zelf je mailadres veranderen in een nieuw adres. Bij een verwijderverzoek zal FOK! zo snel mogelijk de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij de wet ons verplicht de gegevens te bewaren of er voor ons reden is ons tegen de verwijdering te verzetten. Denk hierbij aan het volledig verwijderen van al je postings op FOK!. Dat zou enorme gaten in de discussies opleveren, ons archief zou ernstig verstoord worden, posts van andere gebruikers zouden hierdoor onterecht ook geraakt worden etc. Je posts zijn dus relevant voor de begrijpbaarheid van de gehele discussie, de integriteit van onze database en het recht van vrije meningsuiting, nieuwsgaring en journalistieke uiting. Bovendien geef je ons via de Algemene Voorwaarden een onbeperkt publicatierecht op je teksten. Wel kunnen we natuurlijk door jou geplaatste persoonsgegevens zoals je naam, telefoonnummer, adres, woonplaats of andere herleidbare persoonsinformatie uit je berichten verwijderen als dat nodig is. Daarover denken we graag met je mee. We sturen je ook altijd een bevestiging van aanpassing of verwijdering, of zullen toelichten waarom niet aan een verzoek kan worden voldaan. Mochten we meer informatie nodig hebben kunnen wij daarom vragen. De uitvoering van het verzoek zal in dat geval worden opgeschort tot we de relevante informatie hebben ontvangen.


ANALYSE
FOK! gebruikt voor het bijhouden van bezoekersstatistieken waarmee we kunnen zien hoe goed (of slecht) onze site presteert onder bezoekers de analytische tool van Google, Google Analytics. Gegevens van Google Analytics worden bewaard tot 14 maanden na je laatste gebruik van onze site. Alle mogelijke koppelingen van persoonsgegevens tussen FOK! en Analytics zijn hierbij uitgeschakeld en de optie om bezoekersstatistieken te koppelen aan advertentieweergaven is eveneens door ons uitgeschakeld. De informatie die verzameld wordt kunnen we niet aan een persoon herleiden, en is bedoeld zodat we met de informatie die we hiermee verkrijgen onze site beter te maken. Wil je hier niet aan meewerken, dan biedt Google een browser addon als opt-out voor Google Analytics. Deze kun je voor IE11, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari en Opera vinden op deze pagina:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/


ADVERTENTIES EN ADVERTENTIECOOKIES
FOK.nl is, zoals gezegd, onafhankelijk en wordt onderhouden door users en vrijwilligers. Omdat we wel veel kosten moeten maken, maar geen groot bedrijf achter ons hebben zijn we afhankelijk van advertenties voor ons voortbestaan en om FOK! in essentie gratis te houden.

Voor de advertenties werken we samen met een aantal partijen die voor ons de advertentplekken vullen.

- Google Adsense

Google Adsense is het advertentieplatform van Google. We hebben ervoor gekozen om via Adsense alleen niet-gepersonaliseerde advertenties weer te geven. Dit houdt in dat uw gedrag niet door google gevolgd wordt via cookies of andere 'tracking' technieken.

- Ubifish

- Strossle

- Digidip

- Webads

Je kunt op deze pagina zelf aangeven welke advertentiebedrijven je wel en geen toestemming verleent. Let op; dit is een externe pagina die niet van FOK! is. Hun privacybeleid vind je hier.


WEBSITES VAN DERDEN
Dit Privacy- en cookiebeleid is niet van toepassing op websites en diensten van derden waarnaar FOK! op zijn websites hyperlinks aanbiedt. FOK! kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de gegevensverwerking of het privacybeleid van deze derden en hiervoor zul je het privacybeleid van de individuele sites moeten nalezen. Een hyperlink klik je aan op eigen risico. Twijfel je over de veiligheid of betrouwbaarheid van een linkje? Klik er dan niet op!


BEWERKERS
In gevallen waarbij FOK! voor de vermelde doeleinden gebruik maakt van diensten van derden en deze toegang hebben tot persoonsgegevens zijn met deze derden de vereiste maatregelen getroffen om te zorgen dat die gegevens alleen voor de vermelde doeleinden zal worden verwerkt.

COOKIES
De cookie is een klein stukje tekst dat door een website op je computer wordt geplaatst om bijvoorbeeld bij te houden of je bent ingelogd, wanneer je laatste bezoek was, of je een bepaalde banner niet te vaak in beeld krijgt etc. Cookies zijn niet eng, maar onderdeel van de HTTP-specificatie. Dat protocol wordt door iedereen gebruikt die een website bezoekt: het regelt de communicatie tussen onze webserver en jouw browser.

Als het niet absoluut noodzakelijk is om persoonlijke gegevens in een cookie op te slaan, zal FOK! dat ook absoluut niet doen.

Cookies kunnen ook nooit gebruikt worden om privégegevens van je computer uit te lezen of wachtwoorden te onderscheppen. Ook kunnen ze een computer niet infecteren met een virus of trojan. Ze zijn dus volkomen veilig en worden al sinds de jaren 90 zonder incident gebruikt op en door vrijwel elke website in de wereld.

Cookies zijn dus een handig hulpmiddel voor websites om functionaliteit te bieden, maar ze kunnen ook gevolgen hebben als ze op andere manieren worden gebruikt. Daarvan is sprake bij zogenaamde tracking cookies. Als een gebruiker bij ons in de reacties bijvoorbeeld een afbeelding plaatst van plaatjessite imgur, dan haal je dat plaatje niet van onze servers, maar van die van imgur. Imgur kan op dat moment jouw ip-adres opslaan en opslaan op welke pagina de foto stond, en daarmee dus welke pagina je aan het bekijken bent (want je maakt verbinding met hun server), maar kan ook een 'cookie' plaatsen. Bijvoorbeeld een uniek nummer dat alleen voor jou bedoeld is. Ze kunnen dat unieke nummer koppelen aan bijvoorbeeld de bezochte pagina en zo bijhouden welke pagina's waar hun afbeeldingen op staan je bezoekt. Omdat het internet nu eenmaal op deze manier werkt en browsers op deze manier werken kunnen wij niet voorkomen dat je dergelijke cookies krijgt. Ook kunnen wij hun inhoud niet uitlezen, net zoals zij de inhoud van cookies die wij plaatsen niet kunnen uitlezen.

FOK! bestaat voor het allegrootste deel uit informatie die door gebruikers wordt geplaatst. Omdat het onmogelijk is om te garanderen dat reacties en forumposts nooit een cookie zal bevatten is het wenselijk dat je ons toestemming verleent voor het zetten van volgcookies. Wil je absoluut geen volgcookies dan kun je ervoor kiezen te betalen voor toegang tot de site, of (eventueel per aanbieder) cookies te weigeren. Hiertoe krijg je een toestemmingsvenster te zien. Bij het weigeren van sommige cookies kan het zijn dat we je op dat moment alleen onze EIGEN content kunnen laten zien. Content van derden zoals afbeeldingen, video's, social media feeds of knoppen, specifieke fonts of externe scripts kunnen in dat geval worden geblokkeerd door een veiligheidstechniek die CSP heet en die voorkomt dat je toch ongewenste inhoud krijgt waarmee mogelijk cookies of aanverwante technieken gemoeid gaan. Omdat oudere browsers zoals Internet Explorer deze veilige standaard niet ondersteunen kun je alleen zonder volgcookies FOK! bezoeken als je een moderne, courante, veilige browser gebruikt.

De verantwoordelijkheid voor het gebruik van cookies van derden ligt bij die individuele partijen (bijvoorbeeld YouTube, Facebook, Twitter, ImgUr of andere externe diensten).

FOK! kan gebruik maken van onderstaande cookies.

Functionele cookies

Dit zijn cookies die noodzakelijk zijn voor ons om je onze site voor te schotelen of je bepaalde functionaliteit aan te bieden. Zo houden we bepaalde door jezelf ingestelde voorkeuren bij in cookies, maar ook of je bent ingelogd, wat je laatste bezoek was (om je nieuwe berichten te kunnen tonen) en of je ons toestemming hebt gegeven om cookies te gebruiken. Ze maken FOK! gebruiksvriendelijker.

FOK! plaatst cookies met je userid, je sessie, instellingen voor bepaalde trackers en weergaveopties, een 'token' die gebruikt wordt om gegeven toestemming voor het plaatsen van cookies te controleren, 'allowallcookies'/'cookiesok'/'accessToken'/'fok_temptopken' om je cookiekeuze in op te slaan.


Cookies voor website analyse
Naast advertentiecookies zijn er ook cookies die gebruikt worden voor analysedoeleinden zoals hierboven onder de kop 'analyse' al genoemd. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van de websites (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en opgeslagen door derden. In dit geval Google Analytics.

FOK! maakt gebruik van Google Analytics met de meest strikte privacyinstelling.

We verwijzen je naar de individuele privacyverklaringen voor het door hen gevoerde privacybeleid en raden je aan cookies van derden in je browser te blokkeren.


Advertentiecookies
Elk advertentienetwerk plaatst cookies. Daarmee wordt onder meer bijgehouden hoe vaak je een bepaalde advertentie al hebt gezien zodat je niet wordt overladen met duizend keer dezelfde advertentie en dat opvallender advertenties niet te vaak worden weergegeven.

Daarnaast kunnen bepaalde specifieke technieken als retargeting en real-time bidding ingezet worden om bezoekers die bepaalde pagina's van deze website hebben bezocht opnieuw te bereiken via gerichte advertenties op websites van derden. Om deze advertenties zo goed mogelijk te kunnen afstemmen op uw interesses worden cookies gebruikt. De gegevens die in deze cookies worden opgeslagen zijn volledig anoniem.

Op FOK! kunnen advertenties met cookies worden geplaatst van onder meer webads, groupm server, turn, openx, zoom.in, truste, doubleclick spotlight, bluekai, adnetik, valueclick, emediate, evidon, hottraffic, adnexus, m4n, daisycon, viglink, adsense, doubleclick, criteo, appnexus, zanox, google, stir, valueclick, digidip, inpagevideo, vmg, sanoma, next day media en strossle.

We verwijzen je naar de individuele privacyverklaringen voor het door hen gevoerde privacybeleid en raden je aan cookies van derden in je browser te blokkeren. Je kunt op deze pagina ook zelf aangeven welke advertentiebedrijven je wel en geen toestemming verleent. Let op; dit is een externe pagina die niet van FOK! is. Hun privacybeleid vind je hier .


Overige cookies

Op FOK! kunnen de vrijwillige redactieleden én onze gebruikers (media)bestanden van andere websites delen. Hierdoor kunnen cookies van derden geplaatst worden waarop wij geen invloed kunnen uitoefenen. Ook bieden we onze users de mogelijkheid bepaalde informatie te delen via sociale netwerken als Facebook, LinkedIn of Twitter. Hierdoor kunnen deze sociale netwerken mogelijk cookies op uw computer worden geplaatst om bij te houden welke informatie gedeeld is.

Op FOK! gebruiken we mogelijk onderdelen (en dus cookies) van onder andere Facebook, Twitter, truste, Google+, YouTube, Vimeo Flickr, LastFM, Google Maps, AddThis, Instagram en ImgUr,

We verwijzen je naar de individuele privacyverklaringen voor het door hen gevoerde privacybeleid.

COOKIES VERWIJDEREN
Cookies worden opgeslagen op je eigen computer. Je kunt ze eenvoudig zelf verwijderen. In de hulpfunctie van je browser lees je hoe. Na het verwijderen van cookies zul je in de meeste gevallen op alle sites opnieuw moeten inloggen, en zul je ook je voorkeuren opnieuw moeten doorgeven.

COOKIEDETAILS
Functionele cookies
Hieronder vind je een overzicht van mogelijke cookies en hun betekenis. Dit zijn cookies die noodzakelijk zijn voor een goede werking van de site, danwel het bijhouden van je persoonlijke voorkeuren en instellingen.

Naam v/d cookie

Doel

sessid,fokInitSession

Dit is een hash van je huidige session id. Deze wordt gebruikt om te voorkomen dat anderen zich door middel van browsermanipulatie kunnen voordoen als jou.

token

Deze cookie zorgt ervoor dat er een controle plaats kan vinden op het accepteren van cookies.

user

In dit cookie staat je userid opgeslagen. Deze werkt alleen in combinatie met het sessid cookie dat hierboven al vermeld staat.

fok_temptoken | accessToken

Wordt gebruikt als je cookies wilt weigeren. De toegangscode die je na betaling ontvangt wordt hierin opgeslagen.

cookiesok | accept_all_cookies | oil_data

Hierin staat of je ons cookie hebt geaccepteerd. 1 = ja, 0 = nee. Heb je dit cookie niet dan heb je geen keuze gemaakt en zul je geen cookies ontvangen waarvoor we je toestemming nodig hebben.

screen

Hier wordt de schermbreedte van je device opgeslagen. Op basis hiervan kunnen bepaalde elementen wel of niet worden ingeladen of van een passende weergave worden voorzien.

__cfduid

Dit cookie wordt door cloudserverdienst Cloudflare gebruikt om de juiste bezoekers naar onze server door te sturen. Zonder dit id zou je geen pagina te zien krijgen.

_ga, __utma, __utmb en andere cookies die beginnen met __utm

Deze cookies worden gebruikt door Google Analytics en zij geven ons inzicht in onze (overigens anonieme) bezoekersstatistieken.

3rd party cookies
Hieronder vind je een overzicht van mogelijke third party cookies (cookies die niet door FOK! zelf geplaatst worden). Je kunt deze eenvoudig zelf in je browser blokkeren. Zie hiervoor de handleiding van je browser. Vanwege de wijze waarop sommige externe diensten werken is het onmogelijk een volledige lijst te leveren, maar de werking van deze cookies verschilt niet wezenlijk van de vermelde cookies.

Aanbieder / URL

Doel

Analytics

Google Analytics wordt door FOK! gebruikt om anonieme statistieken over het gebruik van FOK! bij te houden. Deze cijfers worden gebruikt om de site verder te optimaliseren.

ComScore / scorecardresearch.com

Deze onafhankelijke dienst meet het advertentiebereik van FOK.nl

Youtube, Vimeo, Liveleak, Dumpert en andere videohosters

Bij video's die op onze site geplaatst worden door onze users of crewleden kunnen door de aanbieder (vaak youtube, maar er zijn meer aanbieders) cookies geplaatst om bijvoorbeeld het aantal bekeken video's te meten, maar ze kunnen ook volgcookies plaatsen. Deze cookies worden niet door FOK! beheerd. Voor het tonen van thumbnails en metadata (zoals titels) van YouTube-video's (in redactionele content en gebruikersreacties) wordt gebruik gemaakt van de YouTube API Services. FOK! gebruikt hierbij géén gebruikersgegevens en deelt deze derhalve ook niet met Google of YouTube. Op het gebruik van YouTube-video's zijn de YouTube Terms of Service en de Google Privacy Policy van toepassing, en het gebruik hiervan op FOK! is hier ook aan gebonden. Gebruiker verklaart bij het akkoord gaan met de voorwaarden van FOK! ook akkoord te zijn met deze voorwaarden van YouTube/Google.

Flickr, Facebook, TinyImg en andere afbeeldinghosters

Bij de afbeeldingen die op de site geplaatst worden door onze bezoekers kunnen cookies geplaatst worden door de gebruiker zelf, danwel door de gebruikte hostingprovider. Deze worden bijvoorbeeld gebruikt om het bereik van de afbeeldingen te meten, maar kunnen ook volgcookies plaatsen. Deze cookies worden niet door FOK! beheerd.

Doubleclick, Appnexus, Webads, Ubifish, Adnxs, Sanoma, Digidip, Zanox, Criteo, inpagevideo, strossle en andere advertentienetwerken

Deze advertentienetwerken verkopen ook advertentieruimte aan andere partijen. Welke partij gebruikt wordt kan per advertentie verschillen. De adverteerders plaatsen cookies om onder meer het bereik te meten, maar veelal ook volgcookies om je advertenties voor te schotelen die aansluiten op je surfgedrag. Deze cookies worden niet door FOK! beheerd.

Facebook, Google+, Twitter, LinkedIn, Pinterest, Instagram, TikTok

Met deze social media knoppen kunnen gebruikers onze inhoud delen op de bekende Sociale netwerken. Met de cookies kan bijvoorbeeld worden bijgehouden of je een item al gedeeld of geliked hebt. Ook kunnen sociale netwerken je middels volgcookies volgen. Deze cookies worden niet door FOK! beheerd. 

OVERDRACHT BIJ VERKOOP
Indien FOK! of onderdelen daarvan van eigenaar wisselen kunnen we de gegevens overdragen aan de nieuwe eigenaar.

KLACHTEN
Ben je het niet eens met de wijze van verwerken, dan kun je te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

WIJZIGINGEN
FOK! kan dit Privacy- en cookiebeleid eenzijdig wijzigen. Het is daarom noodzakelijk dit beleid regelmatig na te lezen om te zien of er mogelijk wijzigingen zijn doorgevoerd. De laatste wijzigingsdatum staat hieronder.

AFWIJKINGEN
Op punten waarop onze Algemene Voorwaarden en deze Privacy Policy conflicteren geldt deze Privacy Policy.

De laatste wijziging aan dit Privacy- en Cookiestatement was op 27 mei 2020. Hierin zijn enkele bewoordingen vereenvoudigd, wat spelfouten hersteld. De mogelijkheid cookies per aanbieder te weigeren is toegevoegd en Google/YouTube TOS en Privacypolicy zijn toegevoed.

Algemene Voorwaarden FOK! per 27-05-2020

Je kunt deze voorwaarden ook als PDF downloaden.

Algemene Voorwaarden

Laatst gewijzigd op 27 mei 2020. Alle oude versies komen hiermee te vervallen.
De wijzigingen van 27 mei 2020: Punt 11g met betrekking tot Google/YouTube is toegevoegd. Verder zijn de voorwaarden ongewijzigd. 

Alle FAQ’s en Policies zoals te vinden in elk subforum blijven onverminderd van kracht en gelden als aanvulling op deze AV. In gevallen waarbij een FAQ of Policy conflicteert met deze Algemene Voorwaarden gelden deze Algemene Voorwaarden.

1. Algemeen

a.         FOK.nl (inclusief alle sub- en zustersites- en onderdelen), hierna te noemen „FOK!‟, is een gratis dienst van Kajira Webmedia. Het gebruik van FOK! is gebonden aan de Algemene Voorwaarden en policies van FOK!. De gebruiker, hierna te noemen „Gebruiker‟ of „User‟ verklaart zich bij gebruik van FOK! uitdrukkelijk akkoord met alle voorwaarden en bepalingen in dit document.


b.        
Gebruiker dient zich te allen tijde te houden aan de zogenaamde „netiquette‟: de algemene fatsoens- en omgangsregels van het internet. Verder dient de gebruiker kennis genomen te hebben van - en zich te houden aan - de algemene voorwaarden, de huisregels die opgesteld zijn in de algemene FAQ, en indien van toepassing de specifieke FAQ's over diverse onderdelen van FOK!. Het is gebruiker niet toegestaan zich op een zodanige manier te gedragen dat overlast voor andere gebruikers of de beheerders kan ontstaan. Overtreding van deze regel kan leiden tot tijdelijke of permanente uitsluiting van delen van FOK! of FOK! als geheel.

c.         FOK! behoudt zich het recht voor een gebruiker op elk moment, zonder opgaaf van redenen, de toegang tot FOK! - geheel of gedeeltelijk en tijdelijk danwel permanent - te ontzeggen. Gebruik van de diensten van FOK! op enig moment tijdens een periode van ontzegde toegang is NIET toegestaan op straffe van computervredebreuk.

d.         Aan FOK! en het gebruik ervan kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Gebruiker verklaard FOK! in alle gevallen te vrijwaren van schadeclaims voortvloeiende uit het gebruik van FOK.nl in de breedste zin van het woord.

 

2. Geregistreerde gebruikers en registratie

a.         Een geregistreerde gebruiker (user) is een gebruiker die middels een kosteloze registratie een gebruikersnaam (username / nickname) heeft aangemeld. Deze gebruikers worden ook wel users of members genoemd. Deze gebruikers hebben een FOK!free account welke niet onder de abonnementhouders -of premium accounts valt zoals bedoeld in 8a.

b.         Users zijn verantwoordelijk voor alle berichten, grafische en andere (audio)visuele uitingen, linkjes en overige geposte zaken en uitgevoerde handelingen middels het aan zijn/haar nickname en wachtwoord gekoppelde account.

 

c.         De user dient zorgvuldig met het aan hem/haar beschikbaar gestelde account om te gaan en is zelf verantwoordelijk voor misbruik door derden van zijn/haar account, tenzij er sprake is van grove nalatigheid van FOK!

d.         De user is wettelijk vervolgbaar indien hij/zij pogingen onderneemt zich ongeoorloofd toegang te verschaffen tot afgesloten delen van FOK! of haar diensten en/of systemen, of als user FOK! saboteert middels defacing, (D)DoS aanvallen en andere vormen van computercriminaliteit. Het misbruiken van gegeven of verworven rechten is daarnaast reden voor onmiddellijke uitsluiting van FOK! en invordering van het account.

e.         Een beschikbaar gesteld account blijft eigendom van FOK! en wordt slechts in bruikleen gegeven. Het account kan op elk moment worden teruggevorderd.

f.          Gebruiker verklaart bij het aanmaken van een profiel tenminste de leeftijd van zestien jaren te hebben bereikt, danwel toestemming te hebben van ouders of wettelijke voogd om op FOK! een profiel aan te maken. Indien blijkt dat een gebruiker bij aanmaak van het profiel deze leeftijd niet had bereikt en geen toestemming van ouders of voogd had kan, kan het account onmiddellijk worden geblokkeerd en ingevorderd en kan de user worden uitgesloten van FOK!

f.          Het is niet toegestaan een extra account (kloon) te registreren, noch hiermee te posten, wanneer een ander account van dezelfde persoon, of herleidbaar naar hetzelfde systeem, de toegang tot (een gedeelte van) FOK.nl is ontzegd. Indien gebruiker (gedeeltelijk) in strijd handelt met het in dit artikel bepaalde, verbeurt gebruiker, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomt is vereist, een direct opeisbare onkostenvergoeding van € 50,- (zegge vijftig euro) per gebeurtenis, waarbij elke met deze “kloon” geplaatste post of verzonden bericht geldt als één gebeurtenis.

g.         Indien de kloon van een gebruiker geblokkeerd wordt kan ook het oorspronkelijke account hierdoor getroffen worden. Uitsluiting van FOK! is gebonden aan een persoon of systeem, niet aan een specifiek account.

 

3. Aansprakelijkheid

a.         Een gebruiker of user is volledig en hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade, direct of indirect en zowel materieel als immaterieel, welke voortvloeit uit handelingen en gedragingen van de gebruiker. Dit geldt voor schade voor gebruiker zowel als schade voor FOK!

b.         Hoewel bij het samenstellen van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, biedt FOK! geen enkele garantie met betrekking tot de juistheid of nauwkeurigheid van de in FOK! voorkomende gegevens, informatie, software en andere onderdelen, noch met betrekking tot de geschiktheid ervan voor enig doel, enige situatie of enige toepassing. Er kan geen beroep worden gedaan, om welke reden ook, op de in deze website voorkomende gegevens, informatie, software en andere vormen van gebruik of verwerking.

 

 

c.         FOK! is niet aansprakelijk voor eventuele schade, verliezen of andere gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de in deze website voorkomende gegevens, informatie, software, werkwijzen, tools en andere vormen van gebruik.

d.         FOK! spant zich naar alle redelijkheid in haar serverpark te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik.

e.         FOK! kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of diefstal van data en gegevens. Hieronder inbegrepen door gebruikers en abonnees geplaatste foto's, teksten en ander materiaal.

 

4. Rechten van FOK! en verbodsbepalingen

a.         FOK! behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor gebruikers en users zonder opgaaf van reden de toegang tot FOK! geheel of gedeeltelijk en voor bepaalde of onbepaalde tijd te ontzeggen.

b.         Een user is te allen tijde gerechtigd zijn/haar account zonder opgaaf van reden op te zeggen. De gebruiker kan dit zelf doen door zijn profiel leeg te maken en een niet bestaand emailadres in te vullen, danwel het mailadres te veranderen in ‟opgezegd@fok.nl‟. Alle gegevens van het betreffende account zijn dan verwijderd, met uitzondering van de nickname, het geslacht en de met het account geplaatste posts en reacties, aangezien deze integraal onderdeel uitmaken van de discussies. Indien gebruiker de toegang is ontzegd kan bij FOK! een verzoek worden neergelegd tot opzegging van het account. Crew zal dan deze handelingen voor gebruiker uitvoeren. Het account valt dan weer in handen van FOK!

c.         FOK! behoudt zich het uitdrukkelijke recht voor vormgeving en/of inhoud van berichten, reacties of welke andere vorm van content ook te wijzigen, verspreiden of verwijderen, features en mogelijkheden toe te voegen of te verwijderen.

d.         User verleent met plaatsing of op enigerlei wijze beschikbaar maken van berichten, teksten, foto’s, broncode, ontwerpen, configuraties en ander (audio)visueel materiaal, hieronder inbegrepen het plaatsen van hyperlinks naar voornoemd materiaal, een onbeperkt , onbegrensd en onvoorwaardelijk, niet-exclusief gebruiksrecht voor commerciële en niet-commerciële doeleinden van de door user geplaatst of anderszins ter beschikking gesteld materiaal, hieronder inbegrepen, maar niet beperkt tot, het citeren (quoten) van het volledige materiaal of delen ervan in andere berichten, het weergeven van het volledige materiaal of delen ervan aan bezoekers van alle domeinen van FOK!, herpublicatie, integratie in FOK! en elk ander gebruik binnen de domeinen en subdomeinen van FOK! en haar Social Media accounts (facebook, twitter, instagram, linkedin, pinterest e.d.).

e.         Het auteursrecht van door gebruiker geplaatste content blijft bij de individuele gebruikers. FOK! is niet gerechtigd het materiaal los van FOK! te verkopen, verhuren of anderszins het auteursrecht, portretrecht of elk ander recht op het materiaal anders dan genoemd in 4.d. over te dragen aan derden.

f.          Het aanbieden van, of vragen om, gestolen en/of anderszins wettelijk beschermd of illegaal verkregen of verkrijgbaar materiaal op FOK! is aanleiding tot onmiddellijke uitsluiting van alle diensten die FOK! aanbiedt. FOK! is gerechtigd aangifte te doen van een strafbaar feit.

g.         Misbruik, in welke vorm dan ook, van FOK! en de daaraan gekoppelde diensten kan resulteren in uitsluiting van FOK! of delen van FOK!, voor bepaalde of onbepaalde tijd, zonder opgaaf van reden.

h.         Het is gebruiker niet toegestaan materiaal te plaatsen op FOK! waarvan de auteursrechten niet bij gebruiker of in het publieke domein liggen. Met het plaatsen van foto’s, video’s, teksten, software, tekeningen, muziekstukken of ontwerpen verklaart gebruiker de auteursrechthebbende te zijn danwel diens expliciete toestemming te hebben verkregen voor het gebruik van het geplaatste materiaal.

i.          Het plaatsen van linkjes naar illegale inhoud is reden voor directe uitsluiting van FOK!. 

j.          Het niet opvolgen van aanwijzingen van beheerders van FOK!, hieronder inbegrepen moderators, site-administrators en administrator, kan reden zijn voor onmiddellijke uitsluiting van FOK!

k.         Het plaatsen van persoonsgegevens of pornografisch materiaal, evenals belediging, schending van privacy of anderszins storend of onwenselijk gedrag, kan reden zijn voor onmiddellijke uitsluiting van FOK!

l.          FOK! behoudt zich het recht voor diensten aan te passen, te wijzigen, te verwijderen of te blokkeren voor users. De beslissing hierover is volledig aan de sitebeheerders. Aan het bestaan van functionaliteit kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot de werking ervan, het bestaan ervan of toegang daar tot.

m.        Het plaatsen van informatie verkregen uit een besloten gedeelte van FOK!, dat wil zeggen een gedeelte waar niet alle bezoekers toegang tot hebben, of het op welke wijze dan ook verspreiden van deze informatie zonder uitdrukkelijke toestemming is reden voor onmiddellijke en permanente uitsluiting van FOK!

n.         Elke bepaling in deze voorwaarden kan slechts worden aangepast indien beide partijen hiermee instemmen en de alternatieve overeenkomst in het bijzijn van een notaris laten vastleggen.

o.         Het omzeilen van de beveiligingen van FOK! of het ongeoorloofd verschaffen van toegang tot rechten, systemen, topics of accounts is strafbaar. Gebruiker zal permanent worden uitgesloten van FOK! en er kan aangifte gedaan worden.

p.         Het bedreigen van FOK! of haar beheerders in de ruimste zin van het woord kan reden zijn voor onmiddellijke uitsluiting van FOK!  In het geval van een conflict tussen FOK! en user zal de user worden uitgesloten van FOK!

q.         Het gebruik van de systemen en diensten van FOK! namens iemand die de toegang is ontzegd, of het gebruik hiervan om voor die persoon berichten door te geven, is reden voor onmiddellijke uitsluiting van FOK!

5. Auteursrecht

a.         Alle rechten zijn expliciet voorbehouden. Behalve het downloaden en printen van geboden informatie voor persoonlijk gebruik, of anders voor zover dit expliciet door FOK! wordt aangegeven danwel hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming voor wordt verleend, is het niet toegestaan de inhoud van deze website en haar onderdelen geheel danwel gedeeltelijk over te nemen, vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken. Het overnemen van nieuws- of andere berichten van FOK! zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is uitdrukkelijk verboden. Het auteursrecht van de reacties berust bij de individuele auteurs.

 

 

6. Advertenties en reclame

a.         Omdat FOK! een gratis dienst is wordt er op de pagina’s binnen FOK! reclame gemaakt in tekstuele en (audio)visuele vorm. Het weren van deze reclame, geven van uitleg over het weren van deze reclame, aanzetten tot weren van deze reclame of vragen om uitleg over het weren van deze reclame is verboden, tenzij FOK! zelf uitdrukkelijk een manier biedt de reclame-uitingen uit te schakelen. De reclame stelt het voortbestaan van FOK! veilig en overtreding van deze regel kan reden zijn voor onmiddellijke uitsluiting van FOK!

b.         De in je profiel en fotoboek ingevulde gegevens zoals woonplaats, leeftijd, geslacht, opleiding, hobby’s en beroep kunnen worden gebruikt om gerichte advertenties op onze website te tonen. Je kunt dit voorkomen door je profiel en fotoboek leeg te maken. Wil je helemaal niet dat we gericht adverteren dan kun je een betaald premium account afsluiten. Hiermee wordt het mogelijk gemaakt de advertenties uit te schakelen.

 

7. Spam

a.         Het gebruik van de Dienst alsmede het gebruik van de informatie op de Site is enkel en alleen toegestaan met het oog op het kunnen communiceren, discussiëren met andere gebruikers op de site waarbij geldt dat het karakter van de communicatie geen commercieel maar slechts een particulier doel mag dienen, tenzij ter plaatse anders aangegeven.

b.         Het (ongevraagd) initiëren van iedere vorm van commerciële communicatie door middel van e-mail, fax, SMS, MMS, post, FOK.nl private messaging, FOK.nl direct messages, topics, posts en reacties binnen fok.nl, het profiel van de gebruiker of anderszins met gebruikers, althans het direct of indirect promoten van de goederen, diensten, bedrijven, websites of het imago van een onderneming, organisatie of persoon, zulks ongeacht of deze producten of diensten (indirect) betrekking hebben op het karakter van de dienst of mogelijke interesse van een gebruiker is niet toegestaan.

c.         Het is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming reclame te maken in topics, berichten, ondertitels, nickname, signatures of profielen, of te werven via pm (personal message), dm (direct message) of enige andere vorm van communicatie binnen FOK!, noch geïnitieerd via FOK!.

d.         Adverteren kan via onder andere adwords of webads. Of een post, bericht of uiting valt onder “reclame‟ wordt bepaald door crew. Plaatsen van reclame kan reden zijn tot onmiddelijke uitsluiting van FOK!

e.         Indien gebruiker (gedeeltelijk) in strijd handelt met het in dit artikel bepaalde verbeurt gebruiker, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomt is vereist, een direct opeisbare vergoeding van € 500,- (zegge vijfhonderd euro) per gebeurtenis, waarbij het verzenden van een niet toelaatbare uiting naar een gebruiker geldt als één gebeurtenis.

 

8. Premium accounts (indien beschikbaar)

a.         Een houder van een premium account is een gebruiker die tegen vergoeding extra functionaliteit voor een bepaalde periode ‘huurt’. Deze extra functionaliteit is gekoppeld aan de username van de gebruiker, en kan derhalve slechts worden gebruikt indien de gebruiker is ingelogd onder deze specifieke username en niet van FOK! is uitgesloten.

b.         Een premium account is persoonlijk en kan niet worden overgedragen aan derden. Premium accounts zijn gekoppeld aan maximaal één username, namelijk die waarvoor deze is aangeschaft. Het is niet mogelijk een abonnement over te dragen aan een andere username. Ook niet als dat account op dat moment óók onder jouw beheer valt.

c.         Indien de gebruiker de toegang tot FOK! wordt ontzegd zal de extra functionaliteit in de meeste gevallen onverkort van kracht blijven, met uitzondering van de mogelijkheid diens berichten te wijzigen en eventuele abonneeforums te bezoeken. Het kunnen wijzigen van berichten dient niet te worden gezien als recht. De mogelijkheid tot het wijzigen van berichten kan op elk moment en per bericht door FOK! worden ontnomen. Tevens behoudt FOK! zich het recht voor zelf berichten van gebruikers te wijzigen, dan wel na wijziging door de gebruiker de oorspronkelijke tekst terug te plaatsen.

d.         De mogelijkheid tot het plaatsen van berichten en reacties evenals het gebruik van uploadfaciliteiten, wijzigen van profielen en berichten en andere basisfunctionaliteit behoren bij een gratis account en zijn derhalve niet perse beschikbaar voor houders van een premium account. In geval van misbruik of ongeoorloofd gedrag kan een abonnee de toegang tot FOK! volledig en permanent worden ontzegd. In die gevallen verliest de gebruiker het recht op alle toegang tot FOK! Het premium account komt dan, zonder recht op restitutie, te vervallen.

e.         Restitutie van abonnementsgelden is niet mogelijk. Een verzoek hiertoe zal niet gehonoreerd worden.

f.          Aan een premium account kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot bereikbaarheid en continuïteit van FOK! In geval van langdurige onbereikbaarheid, uitgezonderd situaties van overmacht, zal FOK! de abonnementhouder op basis van tijd voor tijd vergoeden en het abonnement kosteloos een periode evenredig aan de onbereikbaarheid verlengen.

g.         Het is houders van een premium account toegestaan gedurende de duur van het abonnement de reclames die zich op elke pagina van FOK! bevinden uit te schakelen.

h.         Het FOK!free account is geen premiumdienst zoals uitgelegd in 8a aangezien hiervoor geen vergoeding is betaald. Voor premium accounts die gratis zijn verstrekt geldt dat hieraan geen enkel recht kan worden ontleend.

i.          Een gebruiker die voor bepaalde of onbepaalde tijd wordt uitgesloten van FOK! verliest toegang tot al haar functies en forums. In extreme gevallen kan ook het ip-adres van de gebruiker worden geblokkeerd. Restitutie van premiumdiensten of andere vormen van betaling vindt in dergelijke gevallen niet plaats.

 

9. Privéberichten, Direct Messages en Chat

a.         Naast communicatie in publiekelijk zichtbare berichten en reacties kan het mogelijk zijn direct met andere users te communiceren middels diverse systemen, waaronder Personal Messages (PM), Direct Messages (DM) en Chat Messages (chat, irc, cm). Deze systemen worden hierna aangeduid als ‘chat’.

b.         Gebruiker dient er rekening mee te houden dat het te allen tijde mogelijk is dat de beheerders (admins) van FOK! besluiten deze berichten in te zien indien er sprake is van verdenking van een strafbaar feit, misbruik van het systeem, lastigvallen van medeusers, klachten van andere gebruikers of er, ons inziens, andere dringende redenen zijn deze in te zien. In geen geval zijn deze systemen bedoeld als privéberichten!  

c.         Aan de chat kunnen geen rechten worden ontleend. FOK! is gerechtigd het systeem op elk moment uit te schakelen, te beperken of het gebruik ervan aan voorwaarden onderhevig te maken. De chatsystemen moeten worden gezien als extra.

d.         Het chat-systeem (dm, pm  en chat) is géén vervanging voor externe chat en mailsystemen en is nadrukkelijk NIET privé. Verzonden berichten kunnen worden ingezien door de afzender(s), de ontvanger(s) en sitebeheerders.

 

10. Google Analytics

a.         Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”).

 

b.         Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op de computer van de gebruiker worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over het gebruik van de website (met inbegrip van het IP-adres) wordt overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal het IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

c. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

 

11. Verwerking van persoonsgegevens / Privacy Policy

a.         FOK! zal de door gebruiker opgegeven persoonsgegevens niet gebruiken voor enig ander commercieel doel dan de exploitatie van de sites, subsites en diensten van FOK! en gebruik zoals genoemd onder 6b.

b.         Persoonsgegevens zullen niet bekend worden gemaakt aan andere partijen of verwerkt op andere wijzen dan vermeld in dit document, tenzij nadrukkelijk anders vermeld bij diverse acties zoals sommige prijsvragen.

c.         FOK! is uitgesloten van aanmelding bij het CBP op basis van Artikelen 11, 31, 35 en 42 van het vrijstellingsbesluit ( zie ook http://wetten.overheid.nl/BWBR0012461/2015-01-01#Hoofdstuk2_Paragraaf3_Artikel11, http://wetten.overheid.nl/BWBR0012461/2015-01-01#Hoofdstuk2_Paragraaf8_Artikel31, http://wetten.overheid.nl/BWBR0012461/2015-01-01#Hoofdstuk2_Paragraaf8_Artikel35 en http://wetten.overheid.nl/BWBR0012461/2015-01-01#Hoofdstuk2_Paragraaf9_Artikel42) FOK! Handelt conform de toegestane doeleinden van verwerking, categorieën van verwerkte gegevens en ontvangers van de gegevens als genoemd in voornoemde artikelen van het College Bescherming Persoonsgegevens.

d.         Van elke bezoeker en bij elke post wordt het ip-adres opgeslagen.

e.         In het kader van veiligheid en het verbeteren van de inhoud van FOK! kan van gebruikers worden bijgehouden welke pagina’s zij binnen de site hebben bezocht.

f.          FOK! plaatst cookies op je pc. Deze worden gebruikt om je te kunnen laten inloggen, alsmede om diverse functies en opties te kunnen aanbieden. Door adverteerders en aanleveranciers van onder andere afbeeldingen kunnen ook cookies worden geplaatst. Je kunt externe cookies via je browser blokkeren. Hiermee kan wel functionaliteit verloren gaan.

g.         Voor het tonen van thumbnails en metadata (zoals titels) van YouTube-video’s (in redactionele content en gebruikersreacties) wordt gebruik gemaakt van de YouTube API Services. FOK! gebruikt hierbij géén gebruikersgegevens en deelt deze derhalve ook niet met Google of YouTube. Op het gebruik van YouTube-video’s zijn de YouTube Terms of Service en de Google Privacy Policy van toepassing, en het gebruik hiervan op FOK! is hier ook aan gebonden. Gebruiker verklaart bij het akkoord gaan met de voorwaarden van FOK! ook akkoord te zijn met deze voorwaarden van YouTube/Google.

 

12.       Onvoorziene omstandigheden en slotbepaling

a.         In gevallen en situaties waarin niet voorzien wordt door de algemene voorwaarden of diverse FAQ’s en de policy, beslist de leiding van FOK! Deze genomen beslissingen zijn definitief. Er wordt slechts over gecorrespondeerd indien en voor zolang de leiding van FOK! dit wenselijk acht.

b.         FOK! behoudt zich het recht voor deze voorwaarden op elk moment aan te passen. Gebruiker is er zelf verantwoordelijk voor deze bepalingen regelmatig in te zien, tenminste bij het inloggen of op enige dag plaatsen van een bericht. Ter volledigheid zal FOK! bij de linkjes naar de algemene voorwaarden de datum van de laatste wijziging vermelden. Het ontbreken van die datum is geen reden de algemene voorwaarden niet te lezen.

c.         Indien gebruiker niet akkoord gaat met de bepalingen in de Algemene Voorwaarden is het gebruiker niet toegestaan op enigerlei wijze gebruik te maken van de diensten van FOK!. Met het gebruiken van FOK! door te registreren, in te loggen, berichten te plaatsen, een premium account aan te schaffen of verlengen, of op andere manieren te participeren verklaart user zich uitdrukkelijk akkoord met deze voorwaarden.

d.         Door gebruikers zelf geplaatste voorwaarden en bepalingen, bijvoorbeeld in posts, signatures of elders, althans zichtbaar of onzichtbaar voor derden gelden strikt als tekstuele ten behoeve van discussie en hebben geen enkele wettelijke waarde anders dan tekstuele. Ze vormen in geen geval een overeenkomst en scheppen in geen geval voorwaarden. De enige overeengekomen voorwaarden en bepalingen tussen FOK! en gebruiker zijn de voorwaarden en bepalingen zoals genoemd in dit document.

e.         Indien user van mening is dat bepalingen in deze overeenkomst ongeldig zijn dient user dit kenbaar te maken alvorens akkoord te gaan.

f.          Op alle aanbiedingen, overeenkomsten, leveringen en voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Indien enige bepaling van deze voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd en volledig van kracht blijven en zullen FOK! en gebruiker in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepaling in acht worden genomen.

Nieuwe directievoorzitter Tata Steel benoemt zichzelf

Hans van den Berg is de nieuwe directievoorzitter van Tata Steel, de vicevoorzitter van de directie heeft zichzelf benoemd. Dat bericht is een volgende stap in de steeds verder escalerende situatie rondom Tata Steel, waar eerder deze maand directievoorzitter Theo Henrar tegen de zin van het personeel in werd ontslagen. De directie van het concern in India is namelijk niet akkoord met de benoeming van Van den Berg.

Van den Berg beroept zich op de statuten van de onderneming. Die zouden hem als vicevoorzitter het recht geven zichzelf te benoemen tot directievoorzitter. 

De Centrale Ondernemingsraad beaamt dat het gaat om een zelfstandig besluit van de Nederlandse directie, die naast Van den Berg nog een ander lid kent. "Het moederbedrijf in India wil ook nog steeds een bestuurslid benoemen. Die zal er weer naast komen", zegt voorzitter Frits van Wieringen. 

De Nederlandse directie lijkt hiermee de rechtstreekse confrontatie aan te gaan met de concerndirectie in India. Dat beeld wordt versterkt door de opstelling van de nieuwe directievoorzitter, hij mengde zich onder de stakers die vanochtend urenlang de poort blokkeerden uit protest tegen het ontslag van Henrar.

Bayern MŁnchen verslaat Borussia Dortmund

Bayern München heeft dinsdag goede zaken gedaan op weg naar de titel in de Bundesliga. De Rekordmeister versloeg concurrent Borussia Dortmund met 0-1.

In het duel tussen de nummers een en twee van de Bundesliga was koploper Bayern de bovenliggende partij. Dortmund-doelman Roman Bürki moest ingrijpen bij pogingen van Kingsley Coman en Leon Goretzka. Lukasz Piszczek haalde de bal van de doellijn bij een inzet van Serge Gnabry.

Vlak voor rust kwam Bayern dan toch op voorsprong via een doelpunt van Joshua Kimmich. In de tweede helft kreeg de thuisclub enkele kansen maar Bayern kwam niet in grote problemen.

Door de winst heeft Bayern nu zeven punten voorsprong op Borussia Dortmund.

Celstraf geŽist voor witwassen met bitcoins

Onder een pseudoniem zou een 46-jarige man uit Zwolle illegaal zaken hebben gedaan. Via een advertentiewebsite zou hij bitcoins hebben aangeboden voor contant geld, waarbij hij zijn klanten anonimiteit garandeerde en zijn eigen identiteit afschermde.

Dat beeld schetste het Openbaar Ministerie Oost-Nederland dinsdag 26 mei voor de rechtbank in Zwolle, waar de man terecht stond voor witwassen, het in bezit hebben van vals geld, meerdere soorten hard drugs en pepperspray, en het treffen van voorbereidingshandelingen voor computervredebreuk. Tegen hem is een celstraf geëist van 14 maanden waarvan 4 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar en een geldboete van 1500 euro.

De verdachte heeft zijn klanten de mogelijkheid geboden de identiteitscontrole die in het betalingsverkeer verplicht is, te omzeilen, stelde de officier van justitie. De verdachte vroeg daarvoor een hoge commissie, gemiddeld ruim 16 procent.

Onderzoek heeft uitgewezen dat de Zwollenaar 15 aantoonbare transacties heeft verricht waarbij hij in totaal ruim 38.000 euro zou hebben verhandeld, en minimaal 4800 euro zou hebben verdiend. “Of dit de totale omvang is of slechts het topje van de ijsberg is, weten we niet. Er is niets op papier terug te vinden”, zei de officier tijdens de zitting. Die ruim 4800 euro aan winst moet hij in elk geval terugbetalen, vindt het OM.

Waarom zo veel betalen, en zo ver reizen - wat zijn klanten deden - voor handelingen die met een smartphone of computer binnen enkele uren en tegen betaling van een commissie van 2 tot 3 procent te regelen zijn, vroeg de officier zich af. Daar kon hij maar één reden voor bedenken: die klanten willen niet traceerbaar zijn. Bij onderzoek naar de klantenkring van de verdachte stuitte de politie in een woning op 30 kilo hard drugs.

De officier schetste het beeld van een man die “doelbewust” de criminele wereld is ingestapt uit winstbejag. “Hij is een ict’er die zijn legale skills heeft gebruikt om er illegale dingen mee te doen. Hij is berekenend te werk gegaan. (…) Hierdoor konden criminelen hun winsten witwassen.”

Duitser Letsch nieuwe trainer Vitesse

Vitesse heeft Thomas Letsch aangesteld als de nieuwe hoofdtrainer van de club. De 51-jarige Duitse trainer heeft een contract voor twee jaar ondertekend bij de club uit Arnhem.

Letsch werkte jarenlang voor Red Bull Salzburg. In Oostenrijk was hij onder meer de technisch directeur van de voetbalacademie, assistent-trainer bij het eerste elftal en eind 2015 even interim-hoofdtrainer. Letsch was ook twee seizoenen trainer van FC Liefering, het opleidingsteam van Red Bull Salzburg. Na een korte periode bij Erzgebirge Aue in de 2. Bundesliga, was zijn laatste trainersklus bij Austria Wien, waar hij in maart werd ontslagen.

De aanstelling van Letsch komt uit de koker van landgenoot Johannes Spors, die sinds kort technisch directeur bij Vitesse. Spors heeft ook een verleden bij Red Bull Salzburg. "Het is duidelijk dat Thomas en ik elkaar kennen vanuit het RB-circuit. Onze voetbalfilosofie, waarin intensiteit centraal staat, komt overeen", aldus Spors. "Ik heb er alle vertrouwen in dat we met Thomas als hoofdtrainer aan iets moois gaan bouwen."

Letsch: "De gesprekken met de club verliepen zeer prettig. Natuurlijk ken ik Johannes al langer. Daarnaast weet ik dat de speelwijze zoals ik die voor ogen heb, goed overeenkomt met de speelstijl die bij Vitesse past."

Internationale volleybalbond steunt spelers in financiŽle nood

De internationale volleybalbond FIVB heeft een noodfonds opgericht om spelers financieel te steunen die door de coronacrisis in problemen zijn geraakt.

Het fonds is een initiatief van FIVB-voorzitter Ary Graça en de atletencommissie en is bedoeld voor spelers die door verlies aan inkomsten niet meer in staat zijn om in hun eerste levensbehoeften te voorzien.

Madelein Meppelink was als lid van de commissie betrokken bij het initiatief. De beachvolleybalster is blij met het noodfonds: “Geweldig dat de bond ons probeert te helpen. Dit fonds is voor veel van mijn collega's van wezenlijk belang.”

OM eist 6 jaar tegen 'drugsdealer 2.0'

Een ‘drugsdealer 2.0’. Zo bestempelde de officier van justitie van het Landelijk Parket vandaag in de rechtbank Rotterdam een 23-jarige verdachte uit Bodegraven tegen wie zij 6 jaar gevangenisstraf eiste met aftrek van het voorarrest. ‘Hij bood niet alleen het grootste deel van onderschepte met drugs gevulde postpakketten aan bij inleverpunten van een post- en pakketbedrijf, meneer handelde ook als vendor 611 bestellingen van verdovende middelen af via het Dark Web. Bovendien is een flinke bedrijfsvoorraad in zijn woning aangetroffen’, zo motiveerde de officier haar strafeis. Een paar weken terug is aan verdachte een ontnemingsvordering betekend van 26.045 euro wederrechtelijk verkregen voordeel.

Het onderzoek door de Landelijke Eenheid van de politie onder gezag van het Landelijk Parket is gestart op 13 februari 2019. Het speciale Post Interventie Team van de politie (PIT) ontving die dag een bericht van het Cargo Harc Team (HARC) van de Koninklijke Marechaussee (KMAR), dat tijdens een reguliere controle in een postsorteercentrum twee postpakketten waren onderschept met daarin computerprinters waarin verdovende middelen verstopt zaten in seal bags. Het ging om bijna 5 kilo MDMA en 5 gram cocaïne.

Harddrugs in printers, frituurpan, airfryer en aftershaveflesje
De beide postpakketten bleken overeenkomsten te hebben met een aantal andere postpakketten dat tijdens andere controles in beslag is genomen, zowel voor als na 13 februari 2019. Meestal betrof het pakket een doos van een elektronicabedrijf. In die doos zat dan ook daadwerkelijk een printer, een friteuse of airfryer, maar die bleek vervolgens gevuld met sealbags met honderden grammen tot enkele kilo’s drugs. Dat varieerde van pillen en MDMA tot cocaïne en ketamine. In één pakket was de aftershave van een bekend cosmeticamerk vervangen door amfetamine. Als retouradres was meestal een bedrijf in elektrische apparaten of een printshop opgegeven. Deze adressen waren vals.

Verdachte
Onderzoek naar onder andere camerabeelden van post- en pakketinleverpunten waar de pakketten zijn ingeleverd, heeft geleid tot de identiteit van de verdachte uit Bodegraven. Op 28 mei 2019 is de verdachte aangehouden in zijn huis in Bodegraven. In het huis zijn ten laste gelegde verdovende middelen aangetroffen. Hierom is ook het voorhanden hebben van verdovende middelen ten laste gelegd.

Hij is de persoon gebleken die de postpakketten bij verschillende inleverpunten in voornamelijk zijn regio, tussen Leiden en Utrecht, maar ook daarbuiten, had ingeleverd voor verzending naar het buitenland. De pakketten gingen veelal naar andere landen, waaronder Nieuw-Zeeland, Australië, Kroatië, Duitsland, de Verenigde Staten en Zweden. Tien pakketten met verdovende middelen die door de Bodegraver zijn ingeleverd voor verzending, zijn door de KMAR, de douane en het PIT onderschept.

Tijdens observaties door de politie is gebleken dat de Bodegraver verdachte thuis maar ook bij een tankstation afspraken heeft met een man en diens vriendin. Daarbij worden tasjes van een bekend cosmeticamerk met inhoud uitgewisseld, waarmee de Bodegraver vervolgens gezien wordt bij inleverpunten van het post- en pakketbedrijf. Het OM verdenkt de 23-jarige van het tezamen en in vereniging met een ander plegen van de uitvoer van verdovende middelen.

Drugskoerier én vendor: drugsdealer 2.0
Uit onderzoek door de digitale recherche naar een in beslaggenomen HP laptop die in het huis waar verdachte woonde is aangetroffen, is gebleken dat hij niet enkel drugs uitvoerde, maar ook verantwoordelijk is voor de verkoop van verdovende middelen via het Dark Web. Het gaat om 611 bestellingen die hij vanuit twee vendor accounts afwikkelde, tussen 28 november 2018 en zijn aanhouding. Op de laptop zijn onder meer publieke PGP-sleutels en een private sleutel aangetroffen. Volgens het OM bewijsstukken dat verdachte zijn activiteiten wilde afschermen voor politie en justitie.

Beslag
In totaal is in dit onderzoek door het PIT beslag gelegd op gegevensdragers, 2500 XTC-pillen, ruim 8 kilo MDMA, 1 kilo hasj, 117 LSD-zegels, bijna 5000 gram amfetamine, ruim 50 gram cocaïne en 100 ml meth-amfetamine.

Daarvan werden onder meer 1861 gram MDMA, 52 gram amfetamine, 117 LSD-zegels en bijna 3 gram cocaïne evenals een aanzienlijk aantal XTC-pillen aangetroffen tijdens doorzoeking van het huis van verdachte in Bodegraven. De rest is aangetroffen in de onderschepte postpakketten.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.

Sherlock Holmes: Chapter One is nieuwe open-world prequel

Ontwikkelaar Frogwares had even pauze van de Sherlock Holmes-games terwijl het werkte aan de Lovecraftian horror-game The Sinking City, maar heeft inmiddels bekendgemaakt dat het weer met de populaire detective-franchise aan de haal gaat. Sherlock Holmes: Chapter One is een prequel-verhaal van een jonge Sherlock in een open wereld, die ergens volgend jaar moet uitkomen.

Ondanks het openwereldkarakter blijft het een detective-game volgens de makers. Hiermee moet meer vrijheid komen voor spelers om onderzoek te doen naar mysterieuze gebeurtenissen. De wereld is kleiner dan die in The Sinking City, maar volgens de ontwikkelaar meer en beter gevuld. Verder is er nog weinig bekend, voor wat meer summiere details kun je de Steam-pagina bekijken.

Sherlock Holmes: Chapter One verschijnt voor zowel Steam als EGS, GOG en consoles.

Shantae en Coffee Talk naar Games with Gold

Microsoft heeft de Games with Gold aangekondigd voor juni, die abonnees zonder extra kosten kunnen downloaden. Voor Xbox One zijn de games Shantae and the Pirate's Curse (1 - 15 juni) en Coffee Time (16 juni - 15 juli).

De twee Xbox 360-games zijn ditmaal Destroy All Humans! (1 - 15 juni) en Sine Mora (16 juni - 15 juli). Wees er op tijd bij, want na de genoemde data moet er weer betaald worden voor de games.

Games With Gold Juni

Fietsersbond roept op: 'Geef de straat terug!'

Er is in Nederland op straat te weinig ruimte voor fietsers en voetgangers. Dat is nu we in Nederland anderhalve meter afstand van elkaar moeten houden overduidelijk geworden. Daarom begint de Fietsersbond vandaag de petitiecampagne ‘Geef de straat terug’ waarmee de organisatie mensen oproept om hun straat voor te dragen voor een herinrichting.

Volgens Fietsersbond-directeur Saskia Kluit is het heel duidelijk dat er iets moet gebeuren. “De inrichting van de openbare ruimte wordt gedicteerd door de auto. Die wordt voorop gezet, terwijl fietsers en voetgangers de overgebleven stukjes mogen verdelen. En dat is gek als je ziet hoe belangrijk fietsen en wandelen voor ons verkeer is. Daarnaast zullen we in de komende tijd veel meer thuis zijn. Ook dan is een inrichting waarin mensen centraal staan van groot belang. Nu is het tijd om te veranderen.”

Remmende voorsprong
In de afgelopen maanden hebben diverse wereldsteden ervoor gekozen om hun straten vriendelijker in te richten voor fietsers en voetgangers. Voorbeelden uit Brussel, Milaan, Londen en Berlijn haalden de wereldpers. In Nederland blijft het enthousiasme vooralsnog achter.

Saskia Kluit: “Waarschijnlijk denken veel politici dat wij in Nederland het prima voor elkaar hebben met onze infrastructuur voor fietsers en voetgangers, maar daarmee gaan ze voorbij aan de verwachting dat straks veel meer mensen het openbaar vervoer gaan mijden en gebruik gaan maken van de fiets of gaan wandelen. We moeten uitkijken dat we geen last gaan krijgen van de wet van de remmende voorsprong. Ook in Nederland is meer ruimte voor fietsers en voetgangers hard nodig. Daarom vragen we alle Nederlanders die hun straat graag anders willen inrichten om de petitie te tekenen.” Alle handtekeningen worden gebundeld in een stratenboek en aangeboden aan de verantwoordelijke politici.

De campagne van de Fietsersbond wordt onder meer gesteund door Wandelnet, MENSenSTRAAT, Natuur en Milieu, Milieudefensie en Urgenda.

Zwangere vrouw in buik geduwd en beroofd van iPhone tijdens Marktplaatsdeal

Op IJburg in Amsterdam is gisteren een zwangere vrouw beroofd van haar telefoon die ze wilde verkopen via Marktplaats. De dader, een jongen van tussen de 16 en 18 jaar oud, bedreigde haar met een mes en duwde haar hard in haar buik. De vrouw die graag anoniem wil blijven, vertelt aan AT5 haar verhaal.

'Alice' (niet haar echte naam) had buiten op het Annie Boshof met de koper van haar telefoon afgesproken. Ze vertelt eerder goede ervaringen gehad te hebben met Marktplaats, dus het verkopen van haar telefoon durfde ze wel aan. Bovendien zat haar man vlakbij in de auto.

De koper stelde een aantal vragen over de telefoon. Hij wilde onder andere weten of het IMEI-nummer (het identiteitsnummer van een telefoon) klopte. Toen zij dat bevestigde trok de jongen plots een mes. "Tegelijkertijd begon hij hard tegen mijn buik te duwen. Ik durfde mijn man niet te roepen, omdat ik mezelf en mijn kindje niet in gevaar wilde brengen."

Jongetjes in speeltuin bedreigd
De jongen ging er vandoor met haar telefoon. "Ik ben er met een soort stoot adrenaline toch nog achteraan gerend en mijn man is ook er achteraan gereden." Maar de jongen wist te ontkomen. 'Alice' sprak in een speeltuintje twee jongetjes aan en vroeg hun of ze de jongen gezien hadden. "Zij zeiden dat ze niks mochten zeggen omdat hij hun anders dood zou maken met een mes. Die kleine jongetjes hebben een trauma net als ik. Ik was zo bang voor mijn kindje."

'Alice' vertelt dat de politie haar goed geholpen heeft en dat ze hoopt dat de jongen opgepakt wordt. "Hij loopt nog vrij rond, is gevaarlijk en heeft wapens op zak." Mensen die iets meegekregen hebben van de straatroof, of die de vluchtende man gezien hebben, kunnen contact opnemen met de politie.

Signalement verdachte
De politie bevestigt het verhaal van 'Alice'. Zij zijn op zoek naar een jongen van tussen de 16 en 18 jaar oud. Hij heeft een lichtgetinte huidskleur, is ongeveer 1,80 meter lang en heeft rood/bruin krullend haar en sproeten in zijn gezicht. Op het moment van de straatroof droeg hij een gele fluorescerende jas, een grijze trainingsbroek en Nike's met een witgrijze zool.

Amsterdam UMC ontwikkelt vaccin dat coronavirus moet 'ontkronen'

Onderzoekers van het Amsterdam UMC willen het coronavirus 'ontkronen'. Hoogleraar en oncologisch onderzoeker Arjan Griffioen werkt aan een nieuw vaccin dat zich richt op de kenmerkende uitsteeksels van het virus.

De techniek die wordt gebruik is hetzelfde als bij het vaccin tegen kanker waar hij aan werkt. 'Nu richt ik me niet op kankercellen, maar op de uitsteeksels op de kroon van het coronavirus', aldus Griffioen. Voor zijn onderzoek heeft hij 1,3 miljoen euro gekregen.

Antistoffen
'We weten dat het lichaam wel antistoffen maakt tegen het coronavirus, maar die werken slecht of pas in een laat stadium. Daarom maken we het immuunsysteem kwaad tegen moleculen die normaal niet of nauwelijks herkend worden', aldus Griffioen.

De verwachting is dat het nieuwe vaccin antistoffen aanmaakt die zich hechten aan het spike-eiwit, de uitsteeksels van het virus. Zo moeten die antistoffen voorkomen dat het virus cellen binnen gaat en zich daar vermenigvuldigt.

Generiek vaccin
De hoogleraar denkt dat het misschien mogelijk is om met deze methode een generiek vaccin te maken, dat ook kan beschermen tegen een nieuwe uitbraak van een ander coronavirus.

Griffioen hoopt over vijf tot zes maanden een eerste vaccin klaar te hebben. Dat moet dan eerst worden getest op dieren.

Eerste kamer stemt in met nieuwe regels Wajong

Vandaag stemde de Eerste Kamer in met het wetvoorstel vereenvoudiging Wajong van staatssecretaris Van Ark, Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hiermee is het wetvoorstel aangenomen. Nieuw is dat de studiemaatregelen al met het nieuwe studiejaar ingaan. Ook is er een uitzondering gemaakt voor een specifieke groep Wajongers. De regels die te maken hebben met de hoogte van de aanvullende Wajong-uitkering voor werkende Wajongers gaan per 2021 in, net als het uitbreiden en verbreden van de regels rond het eindigen en herleven van het recht op Wajong.

Uitgangspunt van de nieuwe wet is dat werken moet lonen. De huidige regels pakken nu voor sommige groepen Wajongers gunstiger uit dan voor andere groepen. Door het aanpassen van die regels wordt het makkelijker om sneller meer geld over te houden als je gaat werken. Ook kun je altijd terugvallen op je Wajong-uitkering als je je werk verliest. Als je een opleiding volgt mag je je volledige uitkering houden. Dat is nu niet geval.

Iedere werkende Wajonger heeft met de nieuwe regels altijd minimaal hetzelfde inkomen als iemand die zonder Wajong met hetzelfde functieloon en uren werkt. UWV gaat daarnaast voor alle werkende Wajongers de nieuwe regels met de oude regels vergelijken. Als je uitkering op basis van de nieuwe regels lager uit zou komen dan de oude uitkering, krijg je een garantiebedrag dat het verschil tussen de oude en nieuwe situatie compenseert als je aan het werk bent.

Wajong en opleiding
De Eerste Kamer heeft gevraagd de studiemaatregelen naar voren te halen, namelijk al met ingang van het komende studiejaar, september 2020. Hierdoor ontvangen Wajongers die al studeren een volledige uitkering en worden Wajongers die van plan zijn te gaan studeren niet gekort. Daarnaast kunnen jonggehandicapten zonder arbeidsvermogen al tijdens hun studie in aanmerking komen voor een Wajong uitkering als zij aan de voorwaarden voldoen. Oorspronkelijk zouden deze maatregelen pas op 1 januari 2021 ingaan.

Voortgezette werkregeling en garantiebedrag
In het nieuwe wetsvoorstel is op verzoek van de Eerste Kamer ook een uitzondering gemaakt voor een specifieke groep Wajongers. De betreffende groep heeft vanaf 2015 onafgebroken gewerkt en zit dicht op instroom in de voortgezette werkregeling, wat een aanvulling tot 100% WML zou betekenen. Dit wenkend perspectief op de voortgezette werkregeling zou door de inwerkingtreding van de nieuwe regels veranderen. Daarom is besloten dat deze groep een garantiebedrag ontvangt op basis van de voortgezette werkregeling. Het gaat naar schatting om zo’n 1300 Wajongers die sinds januari 2015 aaneengesloten hebben gewerkt en verwacht hadden in 2021, 2022 of 2023 in te stromen in de voortgezette werkregeling.

Coronacrisis
De Eerste Kamer heeft aandacht gevraagd voor de impact van de coronacrisis op Wajongers in relatie tot de hoogte en duur van het garantiebedrag. De Staatssecretaris heeft toegezegd om de arbeidsmarktpositie van Wajongers te monitoren in de context van de coronacrisis. Ook wordt er gekeken naar een mogelijkheid om de duur van de garantietermijn aan te passen indien dit nodig is.

Staatssecretaris Tamara van Ark: "We hebben een evenwichtige balans gevonden voor een diverse groep mensen. Resultaat is inkomensbescherming, ook bij het volgen van een opleiding. En het altijd kunnen terugvallen op je Wajong voorziening als je de stap naar werk probeert te maken zonder dat je risico loopt dat je deze verliest. Natuurlijk meer geld overhouden als je werkt of gaat werken."

Achtergrond
In de Wajong zitten mensen die voor hun 18e of tijdens een studie een ziekte of handicap hebben. De wet kent een lange historie waarbij verschillende regelingen zijn ontstaan met bijbehorende rechten en plichten voor verschillende groepen Wajongers. Hierdoor is de wetgeving erg complex geworden en pakken de regels verschillend uit voor dezelfde mensen.

ProZinc aangewezen als essentieel medicijn bij suikerziekte

Het Europees medicijnagentschap EMA en de Commissie Registratie Diergeneesmiddelen (CRD) hebben ProZinc aangewezen als essentieel diergeneesmiddel voor honden en katten die aan diabetes mellitus (suikerziekte) leiden. En die zijn ingesteld op dit product.

Zijn dieren eenmaal ingesteld op dit diergeneesmiddel? Dan is het niet wenselijk om over te stappen op een ander insulineproduct. Het opnieuw instellen op een ander insulineproduct heeft namelijk een ongewenst effect op de gezondheid en het welzijn van deze dieren. Daarnaast verklaart het EMA dat ProZinc uit de Verenigde Staten en Canada vergelijkbaar is en gebruikt kan worden als vervanging voor de Europese ProZinc.

Het gaat hier om een uitzonderlijke situatie. Als gevolg van de COVID-19 maatregelen en om onaanvaardbaar lijden bij deze dieren te voorkomen, wordt ProZinc uit de Verenigde Staten en Canada tijdelijk vrijgesteld van het verbod van artikel 2.19, eerste lid, van de Wet dieren. Dit betekent dat voor de behandeling van honden en katten met diabetes mellitus, het diergeneesmiddel in Nederland gebracht en vervoerd mag worden. Daarnaast mag het ook voorhanden en op voorraad zijn, en afgeleverd worden.

Mark de J. definitief veroordeeld voor de moord op Koen Everink

De veroordeling van Mark de J. uit Rotterdam wegens de moord op Koen Everink en de diefstal van een zeer kostbaar horloge van hem, blijft in stand. Dat heeft de Hoge Raad vandaag geoordeeld.

De zaak
Op 4 maart 2016 werd zakenman Koen Everink dood aangetroffen in zijn woning in Bilthoven. Hij was door vele messteken om het leven gebracht. Net als de rechtbank vond het gerechtshof bewezen dat de verdachte het slachtoffer in de avond/nacht van 3 maart op 4 maart 2016 met voorbedachte raad door messteken om het leven heeft gebracht. Die avond is ook een kostbaar IWC-horloge van het slachtoffer verdwenen, dat later in het bezit (van de familie) van de verdachte is aangetroffen. Het hof heeft de verdachte naast moord ook voor diefstal van dat horloge veroordeeld. Het gerechtshof legde een gevangenisstraf op van 20 jaar. Verder heeft het hof de verdachte veroordeeld om ruim 46.000 euro te betalen aan een van de nabestaanden en voor dat bedrag ook een schadevergoedingsmaatregel opgelegd. De verdachte stelde beroep in cassatie in.

Cassatieklachten
De advocaat van de verdachte vraagt de Hoge Raad de uitspraak van het hof te vernietigen. Hij vindt onder meer dat het hof ten onrechte diverse verzoeken tot het doen van nader onderzoek, onder meer naar het aangetroffen bloedspoor op de bijrijdersstoel in de auto van de verdachte, heeft afgewezen. Ook is in de visie van de verdediging de voorbedachte raad bij de bewezenverklaring van moord onvoldoende gemotiveerd.

Oordeel Hoge Raad
De Hoge Raad volgt het advies van de advocaat-generaal (AG) van 10 maart 2020 en oordeelt dat de cassatieklachten niet slagen. De Hoge Raad heeft de klachten zonder inhoudelijke motivering afgedaan omdat deze ongegrond zijn en geen juridisch belangrijke nieuwe vragen oproepen.

Aan de aan de verdachte opgelegde schadevergoedingsmaatregel was door het hof vervangende hechtenis van maximaal een jaar verbonden voor het geval de verdachte het bedrag niet volledig betaalt of geen volledig verhaal plaatsvindt. De nieuwe wetgeving die per 1 januari 2020 in werking is getreden (Wet USB) brengt daarin verandering. Die nieuwe wetgeving moet onmiddellijk worden toegepast. Dat betekent dat aan de schadevergoedingsmaatregel het dwangmiddel gijzeling moet worden verbonden.

De Hoge Raad past op dit punt ambtshalve de door het hof genomen beslissing aan. De schadevergoedingsmaatregel blijft in stand en de Hoge Raad legt gijzeling van maximaal een jaar op voor het geval de verdachte niet volledig wil betalen of het bedrag niet kan worden verhaald. Deze gijzeling kan worden toegepast als de verdachte niet aan de schadevergoedingsmaatregel voldoet, tenzij hij niet in staat is om te betalen.

Met de uitspraak van de Hoge Raad is de veroordeling en de opgelegde 20 jaar gevangenisstraf definitief.

VVD laat andere partijen ver achter zich in peiling

De VVD blijft onverminderd populair, de partij van premier Mark Rutte staat in De Peiling van Eén Vandaag op 44 zetels. GroenLinks volgt op gepaste afstand op 15 zetels als tweede partij van het land. Ook in deze peiling wordt 50PLUS gedecimeerd, maar die verloren zetels gaan niet naar de nieuwe partij van Henk Krol.

Dat de VVD zo hoog scoort terwijl er geen verkiezingen zijn is uitzonderlijk. "In de afgelopen 10 jaar, waarin Rutte premier van Nederland is, kwamen de liberalen alleen vlak na de verkiezingswinst bij de landelijke verkiezingen van 2012 op een vergelijkbaar niveau. Ook toen noteerde de VVD 44 zetels in De Peiling", zo valt te lezen op de site van Eén Vandaag. De kiezers komen niet alleen maar van rechts naar de VVD toe, ze lopen inmiddels ook over van CDA, D66 en 50PLUS.

Achter de VVD staan een aantal partijen vlak bij elkaar. GroenLinks (15), PVV (14), CDA (14) en de PvdA (13) strijden om de tweede plaats achter de liberalen. Forum voor Democratie heeft zich ook weer bij dit groepje gemeld en krabbelt weer op na een flinke tuimeling de afgelopen periode, de partij van voorman Thierry Baudet peilt op 12 zetels.

Regeringspartij D66 heeft het moeilijk met 10 virtuele zetels maar mogelijk brengt de aanstaande lijsttrekkersstrijd meer zetels. De democraten worden op de voet gevolgd door de SP die peilen op 9 zetels. De ChristenUnie staat op 6 plekken in de Tweede Kamer en de Partij van de Dieren staat stabiel op 5. De SGP staat al tijden vast op 3 zetels en dat houden ze ook nu weer vast.

Dan zijn we aangekomen bij de rokende puinhopen van de politieke kelder. DENK, waar een soort van vrede lijkt getekend, weet nog twee zetels vast te houden. Daarna volgt het slagveld van de ouderenpartij. Waar 50PLUS nog niet zo lang geleden virtueel op tien zetels stond zijn er daar na alle onrust nog maar twee van over. En de partij hoeft ook niet meer te hopen op de magische grens van tien zetels want veel kiezers zijn het gekrakeel bij de oudjes zat.

"Voor het grootste deel is het afscheid definitief, blijkt uit onderzoek onder kiezers uit het Opiniepanel. 61 procent van de overstappers denkt nooit meer terug te komen bij 50PLUS, tegenover 18 procent die 50PLUS nog een kans geeft", zo constateren de onderzoekers van De Peiling. Voor wie denkt dat de Partij voor de Toekomst van Henk Krol daarvan zal profiteren komt bedrogen uit.

"Een groot deel van deze kiezers is er namelijk niet gerust op dat Krol bij zijn nieuwe partij net zo goed opkomt voor ouderen als bij 50PLUS. Sterker, bijna de helft (45 procent) gaat er vanuit dat hij minder voor ouderen zal doen. Een andere reden voor de beperkte kiezerstrouw aan Krol is het feit dat Krol zijn zetel meeneemt. 40 procent van de kiezers van twee maanden geleden, toen 50PLUS nog 10 zetels noteerde in De Peiling, vindt dat onterecht", zo blijkt uit De Peiling van Eén Vandaag.

2 minderjarige meisjes aangehouden voor gewapende woningoverval Oss

Op dinsdagochtend 26 mei zijn twee minderjarige meisjes aangehouden voor betrokkenheid bij een woningoverval op zaterdagavond 4 april in Oss. Het 55-jarige slachtoffer werd die avond in zijn woning in Oss overvallen door drie personen.

Deze drie personen bedreigden de bewoner met een vuurwapen en eisten geld en goederen van hem. De bewoner verzette zich echter waarop een worsteling ontstond. Uiteindelijk wist de bewoner de gang van zijn huis te bereiken en de daders gingen er via de voordeur vandoor. De daders namen uiteindelijk enkele goederen mee vanuit de woning.

Het onderzoek leidde naar de nu aangehouden verdachten. De politie is nog op zoek naar andere betrokkenen en het onderzoek is in volle gang.

Celstraffen geŽist tegen echtpaar uit "mensensmokkelbedrijf"

De officier van justitie van OM Noord-Holland heeft op maandag 25 mei gevangenisstraffen geëist tegen een echtpaar uit Raalte, een man van 48 jaar hoorde 42 maanden tegen zich eisen en een vrouw van 42 jaar hoorde 48 maanden tegen zich eisen. Zij worden verdacht van mensensmokkel in vereniging. In totaal gaat het om zes smokkelincidenten waarbij negen jonge personen, waaronder vier kinderen, in de periode van april 2019 tot augustus 2019 zijn gesmokkeld.

De verdachten vlogen samen met vluchtelingen vanuit Griekenland naar Nederland, hierbij werd gebruikt gemaakt van de vluchtelingenpaspoorten van de kinderen van de verdachten. Volgens de officier van justitie hadden de verdachten maar één motief voor het plegen van de feiten: het verdienen van geld.

Haar geknipt
Het echtpaar werd op heterdaad aangehouden op 2 augustus 2019 op Schiphol, toen zij een vrouw en haar dochter op vluchtelingenpaspoorten probeerden Nederland binnen te krijgen. Het haar van het meisje was speciaal geknipt om haar op een jongen te laten lijken, omdat zij reisde op het paspoort van de zoon van verdachten.

De verdachten bekenden een aantal van de tenlastegelegde smokkelincidenten, maar zij beweerden hier nooit geld voor te hebben gekregen. De man verklaarde onder druk te zijn gezet door iemand die hem met een mes had gestoken.

Smokkelactiviteiten
De officier van justitie liet ter zitting weten de verklaringen van de verdachten op basis van het bewijs op veel punten niet geloofwaardig te vinden. Uit berichten op de telefoon van de vrouw is gebleken dat er veelvuldig over de mensensmokkel werd geappt. Ook werd hierin gesproken over geld. Uit het onderzoek komen meerdere smokkelactiviteiten naar voren.

Zo vloog het echtpaar op 25 april 2019 naar Athene. Daarna vlogen ze samen met hun ‘dochters’ terug naar Schiphol. Ondertussen had de moeder telefonisch contact met één van de dochters die volgens de vluchtgegevens aan boord zou moeten zitten. Zij gaf die dochter de opdracht haar ouders van Schiphol op te halen. Ook werden de dochters gevraagd het huis in orde te maken voor gasten.

Werkwijze
Uit het bewijs blijkt dat het echtpaar vanuit Griekenland werd benaderd over personen, vooral kinderen en adolescenten, die mogelijk op ‘look-a-like’ paspoorten van het gezin zouden kunnen reizen. Vervolgens werden er vluchten geboekt (veelal door derden) en reisde het echtpaar of één van hun dochters naar Athene om vanaf daar weer terug te keren naar Nederland met vluchtelingen. Zij reisden op de vluchtelingenpaspoorten van de kinderen van het echtpaar. De vluchtelingen werden voor, tijdens en na de reis begeleid door de verdachten of hun dochters. Zo voerden zij voor hen het woord tijdens een controle en kregen zij instructies voorafgaand aan de reis.

Ernst van de feiten
Ter zitting noemde de officier van justitie de ernst van de feiten. Het verdienen van geld stond voor de verdachten voorop, het overheidsbeleid omtrent illegale toegang tot Nederland lapten zij aan de laars. Verdachten maakten misbruik van de kwetsbare positie van jonge vluchtelingen. Zo werd in de gesprekken geappt over het geven van een slaapmiddel aan een te smokkelen kind, omdat het anders niet zou lukken. Uit de gesprekken en aankopen bij de juwelier blijkt dat er veel geld is verdiend met het plegen van de strafbare feiten. Aan de andere kant merkte de officier van justitie op dat niet is gebleken dat de verdachten slecht voor de vluchtelingen zorgden of hen in levensgevaar brachten. Gezien de grotere rol van de vrouw in het ‘smokkelbedrijf’ en het aantal bewezen incidenten, is er een hogere straf tegen haar geëist.

Oud-rechter Westenberg procedeerde onrechtmatig tegen journalist Micha Kat

Het gerechtshof in ’s-Hertogenbosch heeft vandaag beslist dat oud-rechter Hans Westenberg onrechtmatig heeft geprocedeerd tegen de journalist Micha Kat. Hij startte de procedure nadat de journalist een boek had uitgebracht waarin een telefoongesprek tussen de oud-rechter en een advocaat stond beschreven. De oud-rechter ontkende dat dat telefoongesprek heeft plaatsgevonden. In de huidige zaak van de journalist tegen de oud-rechter is vast komen te staan dat dat telefoongesprek wel heeft plaatsgevonden.

De kwestie
In 2004 bracht Kat het boek 'Topadvocatuur. In de keuken van de civiele rechtspraktijk.' uit. Daarin wordt beschreven dat Westenberg in 1994 voorafgaand aan een pleidooizitting in de Chipsol-zaak uitgebreid zou hebben gebeld met een van de advocaten. De oud-rechter ontkende dat dat telefoongesprek zou hebben plaatsgevonden en startte daarop een procedure tegen de betreffende advocaat, de journalist en de uitgever van het boek. In de procedure tegen de advocaat heeft het gerechtshof Den Haag voorlopig bewezen geacht dat het telefoongesprek had plaatsgevonden. De oud-rechter mocht daar tegenbewijs tegen leveren. Hij stopte de procedure tegen de advocaat in 2009 zonder dat er een einduitspraak was gedaan door het hof.

De journalist is daarna een procedure tegen de oud-rechter begonnen en wil een vergoeding voor de inkomens- en reputatieschade die hij heeft geleden en voor de gemaakte proceskosten voor de eerdere procedure.

Geen bewijs geleverd
In 2018 heeft het hof ‘s-Hertogenbosch in een tussenarrest voorlopig bewezen geacht dat het vermeende telefoongesprek had plaatsgevonden tussen de rechter en de advocaat. Ook nu mocht de oud-rechter daar tegenbewijs tegen leveren. Hij heeft echter om diverse redenen van die mogelijkheid afgezien. Daarmee staat in deze zaak vast dat het bewuste telefoongesprek in 1994 heeft plaatsgevonden.

Misbruik van procesrecht
Dat betekent dat ook vaststaat dat de oud-rechter misbruik van procesrecht heeft gemaakt/onrechtmatig heeft gehandeld door een procedure tegen de journalist aan te spannen. De procedure was namelijk gebaseerd op de onterechte ontkenning van het telefonisch contact tussen de rechter en de advocaat.

De oud-rechter is daarom aansprakelijk voor de door de journalist geleden en nog te lijden schade, als gevolg van het misbruik van procesrecht/onrechtmatige handelen. Het hof veroordeelt hem om die schade aan de journalist te vergoeden. De hoogte daarvan is in deze uitspraak niet bepaald. Daarvoor kan de journalist een nieuwe procedure starten bij de rechtbank en de oud-rechter kan daar dan weer verweer tegen voeren.

Hof vindt uitvoering ondertoezichtstelling niet onrechtmatig

In de procedure die een 26-jarige man aanspande tegen de William Schrikker Stichting Jeugdbescherming & Jeugdreclassering (WSS) heeft de familiekamer van het gerechtshof Amsterdam vandaag een eindbeslissing gegeven. De man, die in de jaren 1998-2009 onder toezicht stond van WSS, vindt dat de uitvoering van de ondertoezichtstelling niet zorgvuldig was. De rechtbank Amsterdam heeft op 3 december 2014  de vordering van de man afgewezen omdat zij de uitvoering van de ondertoezichtstelling jegens de man niet onrechtmatig vond. In hoger beroep oordeelt het hof eveneens dat de uitvoering van de ondertoezichtstelling niet onrechtmatig is uitgevoerd.

Ondertoezichtstelling onrechtmatig?
De man verwijt WSS vooral dat ze hem gedurende een gedeelte van zijn kinder- en jeugdjaren lieten opgroeien in verschillende instellingen voor kinderen met beperkte verstandelijke vermogens, terwijl hij zelf geen verstandelijke beperking had. Volgens de man is de uitvoering van de ondertoezichtstelling jegens hem onrechtmatig geweest.

Deskundigenonderzoek
De man liep in zijn vroege jeugd een grote ontwikkelingsachterstand op. In 2005 was echter voor iedereen duidelijk dat hij over normale verstandelijke vermogens beschikte. Op 4 februari 2016 heeft het hof een zitting gehouden, waarna is besloten om deskundigen te benoemen om het hof voor te lichten over de mogelijkheden die de gezinsvoogdij in de jaren 1998-2009 had voor de begeleiding van een pupil die kampte met een ernstige ontwikkelingsachterstand en gedragsproblemen, maar ook liet zien dat hij steeds beter kon leren. Het hof benoemde een psychiater, psycholoog en orthopedagoog als deskundigen. Het duurde even voordat deskundigen werden gevonden die onafhankelijk waren en met deze materie vertrouwd. Uiteindelijk zijn de deskundigen in 2018 benoemd en rondden zij hun rapport in februari 2019 af. Op 27 januari 2020 is de laatste zitting in deze zaak gehouden en hebben de man en WSS nogmaals hun standpunten bepleit.

WSS zorgplicht maar niet aansprakelijk
Het hof is van oordeel dat WSS een bijzondere zorgplicht had voor de man die bij haar onder toezicht stond, maar dat zij deze zorgplicht niet heeft geschonden. De zorgplicht van de WSS wordt nader bepaald en ingevuld door wettelijke kwaliteitseisen zoals die golden in de periode 1998-2009.

Tijdens het toezicht van de WSS is de man geplaatst in diverse instellingen voor verstandelijk beperkte kinderen, een instelling voor normaal begaafde kinderen en ook 2 keer thuis. Volgens de deskundigen waren de keuzes die WSS heeft gemaakt voldoende weloverwogen en te billijken volgens de toen geldende kwaliteitseisen. Daarbij waren er keuzes ‘bij gebrek aan beter’ en leidden ook wachtlijsten en gebrek aan geschikte plaatsen tot uitstel of afstel van plaatsingen die mogelijk geschikter zouden zijn geweest. WSS is echter niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen in het systeem van jeugdzorg. Het hof concludeert dat de onderscheiden plaatsingen iedere keer te verdedigen waren en dat alles overziende de zorg van de WSS voldoende was.

Het hof heeft er oog voor dat de gang van zaken voor de man zeer frustrerend heeft uitgepakt en dat het voor hem voelt alsof hem zijn jeugd is ontnomen. Dit valt zonder meer te betreuren, maar kan niet toegeschreven worden aan onrechtmatig handelen van de WSS.

Man pleegt meineed om broer vrij te pleiten, 3 maanden celstraf

Een 31-jarige man uit Apeldoorn die meerdere keren onder ede een valse verklaring heeft afgelegd is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 3 maanden. Hij pleegde in zowel een medische tuchtzaak als in een strafzaak tegen zijn broer meineed, aldus de rechtbank Overijssel.

Verschillende vrouwen hebben in 2016 aangifte gedaan tegen de broer van de man. De broer heeft als orthodontist zich schuldig gemaakt aan seksueel overschrijdend gedrag bij vrouwelijke patiënten. De man is op 9 januari 2018 bij het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg gehoord als getuige in een tuchtzaak tegen zijn broer. Later dat jaar is hij twee maal door de rechter-commissaris van de rechtbank Overijssel onder ede gehoord als getuige in een strafzaak tegen zijn broer. Hij verklaarde dat hij altijd in de behandelkamer aanwezig was. Op die manier kon hij – als getuige – verklaren dat de ontuchtige handelingen niet hadden plaatsgevonden.

Onderzoek
Nadat aangifte is gedaan van het seksueel overschrijdend gedrag heeft er een onderzoek plaatsgevonden. Zo heeft de Inspectie Gezondheidszorg de praktijken bezocht. De man is daar toen niet aangetroffen. Ook op de vraag wie de medewerkers van de praktijk waren is de man niet als medewerker opgegeven. Daarnaast hebben verschillende getuigen verklaard dat de man nooit in de behandelkamer aanwezig was. De rechtbank vindt de verklaringen van deze getuigen betrouwbaar. In combinatie met de andere bewijsmiddelen is de conclusie dat de verklaringen van de man, als getuige, vals zijn. Het ging om verklaringen over feiten en omstandigheden, waarbij weinig tot geen ruimte was voor interpretatie of een andere beleving. De man heeft dus opzettelijk meineed gepleegd.

Meineed ondermijnt waarheidsvinding
De man beoogde kennelijk om zijn broer door middel van een valse verklaring te beschermen tegen de consequenties van zijn strafbare gedrag, het seksueel overschrijdend gedrag. Meineed ondermijnt niet alleen de waarheidsvinding, maar raakt ook het algemeen belang. Als iemand, zoals de verdachte, belooft om de waarheid te vertellen en niets dan de waarheid, ligt daarin de waarborg besloten dat ook daadwerkelijk conform de waarheid zal worden verklaard. Volgens de landelijke oriëntatiepunten staat op meineed in beginsel een gevangenisstraf van 3 maanden. De rechtbank ziet geen reden om hier van af te wijken.

2,4 miljoen euro in beslag genomen in witwasonderzoek

Een 29-jarige man uit Amsterdam is vrijdagavond 22 mei 2020 aangehouden in een auto op de IJburglaan. Hij wordt verdacht van het witwassen van geld. Tijdens vervolgonderzoek in een woning op het Zeeburgereiland namen rechercheurs een geldbedrag van 2,4 miljoen euro in beslag.

Naar aanleiding van binnengekomen informatie startte de recherche een onderzoek naar witwaspraktijken. De officier van justitie gaf in dit onderzoek toestemming om vrijdag 22 mei rond 21.30 uur een woning aan de Eef Kamerbeekstraat te doorzoeken. Tijdens de doorzoeking werd zo’n 2,4 miljoen euro aan contant geld en een geldtelmachine in beslag genomen.

Witwassen
Het zichtbaar maken van de onzichtbare ondermijning is een belangrijke prioriteit voor politie, OM en bestuur. Op deze wijze kan de overheid de krachten bundelen om tot een effectieve aanpak van georganiseerde criminaliteit te komen. Deze witwas-casus is daar een mooi voorbeeld. Witwassen is het uitvoeren van transacties om de herkomst van illegaal verkregen geld te verbergen. Het gaat om geld afkomstig van criminele activiteiten zoals drugshandel, mensenhandel, diefstal, sociale en fiscale fraude.

Een doorzoeking is in een onderzoek naar witwassen vaak niet het sluitstuk, maar juist het vertrekpunt. Het onderzoek in deze zaak gaat dan ook onverminderd verder. De verdachte is inmiddels door de rechter-commissaris voor twee weken in bewaring gesteld.

Een deel van het in beslag genomen geld (Afbeelding: Politie)
Een deel van het in beslag genomen geld (Afbeelding: Politie)

Man uit Nunspeet veroordeeld voor meerdere misdrijven

De rechtbank veroordeelt een 26-jarige man uit Nunspeet voor drugshandel, wapenbezit en het bezitten van professioneel en gevaarlijk vuurwerk. Hij krijgt een gevangenisstraf van 24 maanden waarvan 12 maanden voorwaardelijk.

De man dealde ruim 1 jaar en 3 maanden in verschillende hard- en softdrugs. De verspreiding en handel in cocaïne, MDMA, hennep/wiet en hasj gaat samen met vele andere vormen van criminaliteit. De rechtbank oordeelt dat het gaat om ernstige delicten die oplegging van een forse onvoorwaardelijke gevangenisstraf rechtvaardigen.

Verder had de man een op een echt lijkend wapen in bezit, evenals 115 kilo professioneel en gevaarlijk vuurwerk. Het opslaan van vuurwerk buiten de speciaal daarvoor bestemde inrichtingen brengt risico’s met zich mee. Het is algemeen bekend dat dit gevaar kan opleveren voor de omgeving.

Stok achter de deur
De man is eerder voor drugsfeiten veroordeeld. De man liet zich opnieuw verleiden tot het verkopen van drugs. Hij blijkt niet in staat de juiste keuzes te maken. De reclassering adviseert een toezicht- en een gedragstraining om herhaling te voorkomen. Kijkend naar het herhalingsgevaar en de proceshouding van de man, vindt de rechtbank een forse stok achter de deur noodzakelijk. Aan het forse voorwaardelijk deel is een proeftijd van 3 jaar gekoppeld. Hieraan zijn verder voorwaarden als reclasseringstoezicht en het volgen van een gedragstraining verbonden.

Kijktip: Ciske de Rat

Vanavond, om 20:30 uur, wordt op RTL8 de film Ciske de Rat uitgezonden. Ciske de Rat ging, met Danny de Munk in de hoofdrol, in 1984 in premiere. Het verhaal speelt zich af in de jaren 30 van de vorige eeuw. Met een vader op zee, en een moeder die liever flirt met mannen in de kroeg dan voor d'r koters te zorgen groeit Ciske voor galg en rad op. Zijn bijnaam is dan ook niet voor niet de Rat. 

Na een daverende ruzie met zijn moeder, waarbij hij haar neersteekt en zij overlijdt, komt Ciske vast te zitten tussen oudere jongens die hem veelvuldig voor moedermoordenaar uitschelden. Als 'De Rat' weer vrijkomt lijkt het leven hem nog steeds tegen te zitten, tot hij het leven redt van een klasgenootje. 

Ciske de Rat wordt vanavond om 20:30 uur uitgezonden op RTL8. 

2 arbeidsmigranten om het leven gekomen bij aanrijding

De politie Noord-Holland stelt een onderzoek in naar een ernstige aanrijding op de kruising van de Medemblikkerweg (N240) en het Wagenpad in Middenmeer. Bij de aanrijding, vanochtend omstreeks 05.30 uur, zijn twee doden te betreuren, een 44-jarige en een 25-jarige man uit Roemenië.

De afdeling verkeersongevallen analyse van de politie Noord-Holland doet onderzoek. Over de N240 reed een 23-jarige vrouw in de richting van Medemblik. Vanaf het Wagenpad reed een busje met negen inzittenden uit Roemenië, arbeidsmigranten in de agrarische sector. Vermoedelijk heeft de bestuurder van het busje de personenauto over het hoofd gezien, waarna een aanrijding volgde.

Beide voertuigen raakten na de aanrijding in een greppel. De twee overledenen zijn uit het busje geslingerd. Alle andere betrokkenen zijn gewond, en naar verschillende ziekenhuizen vervoerd. Er is geen sprake van drankgebruik. De weg is inmiddels vrijgegeven. Aan de groep arbeidsmigranten wordt nazorg verleend door de wijkagent.

Hoge celstraffen geŽist in hoger beroep dodelijke schietpartij Nijmegen

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft in hoger beroep gevangenisstraffen van 18 jaar geëist tegen twee Nijmeegse broers (40 en 46). De mannen worden verdacht van een dodelijke schietpartij in een café in Nijmegen, op 9 mei 2016. Twee mannen, eveneens broers, kwamen daarbij om het leven.

Schietpartij
De vermoedelijke aanleiding voor de schietpartij zou een hennep ripdeal zijn geweest. In een fractie van een minuut zouden met drie vuurwapens in totaal 22 kogels zijn afgevuurd. Volgens het OM heeft de 46-jarige verdachte eerst meerdere schoten gelost op één van de slachtoffers. Als het slachtoffer op de rug de grond ligt, pakt de 46-jarige verdachte het wapen van het slachtoffer, waarna hij nog twee schoten op het slachtoffer lost.

Het andere slachtoffer ligt op dat moment op de buik op de grond: hij blijkt ook getroffen te zijn door kogels uit de wapen van de verdachte. Desondanks schiet de verdachte het tweede slachtoffer ook nog twee keer in de rug met het wapen van het eerste slachtoffer. Van noodweer is wat het OM betreft geen sprake: uit beelden blijkt volgens het OM dat verdachte begon met schieten zonder dat het slachtoffer een wapen trok, of probeerde te trekken. Het tweede slachtoffer zou geen wapen hebben gehad en probeerde weg te rennen op het moment van schieten.

Uit onderzoek blijkt dat beide slachtoffers ook nog zijn geraakt door kogels uit een derde vuurwapen. Het OM meent dat de 40-jarige verdachte verantwoordelijk is voor het lossen van deze schoten. De verdachte ontkent te hebben geschoten.

Vonnis rechtbank
De rechtbank veroordeelde de verdachten in eerste aanleg tot gevangenisstraffen van 15 en 16 jaar. Het OM had straffen van 15 en 17 jaar geëist. Verdachten zijn tegen het vonnis in hoger beroep gegaan. Een derde verdachte werd door de rechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraf van 6 maanden, voor het –samen met de twee verdachten – wegmaken van een videorecorder met camerabeelden van de schietpartij. De recorder werd in het Maas-Waalkanaal gegooid. De beelden zijn later alsnog gedeeltelijk veiliggesteld.

Berouw
De advocaat-generaal spreekt over een afschuwelijke daad en verwijt verdachten op geen enkel moment blijk te hebben gegeven van enig berouw. “Uit de verklaringen van verdachten afgelegd na deze schietpartij blijkt niet dat zij op enig moment spijt of wroeging hebben gevoeld. Sterker nog: ze vinden het goed dat het zo gelopen was. [..] Dit gebrek aan emotie staat in schril contrast met wat de nabestaanden van de slachtoffers meemaken.”

De proceshouding van verdachten onderbouwt wat het OM betreft de strafeis in hoger beroep. “Zoals de officier van justitie al aangaf: de maximale straf voor een dubbele levensberoving is 20 jaar. Met de zussen van [de slachtoffers] ben ik van mening dat dit eigenlijk onbegrijpelijk laag is voor het opzettelijk van het leven beroven van 2 personen, waarbij een aantal schootskanalen ook nog wijzen op het koelbloedig en op korte afstand schieten op slachtoffers die al uitgeschakeld op de grond liggen”, aldus de advocaat-generaal.

Het hof doet (naar verwachting) uitspraak op 9 juni.

COVID-19: 133 nieuwe besmettingen en 26 doden, totaal 45.578 en 5856

Tot en met 26 mei 10:00 uur zijn er in Nederland in totaal 45.578 COVID-19 patiënten gemeld aan het RIVM, dat is een toename van 133 ten opzichte van gisteren. Van deze gemelde patiënten zijn er tot nu toe 11.690 (+10) opgenomen (geweest) in het ziekenhuis.

Er zijn sinds de vorige update 26 patiënten overleden aan COVID-19. Er zijn in totaal 5856 mensen overleden aan de gevolgen van het SARS-CoV-2 virus.

Het werkelijke aantal COVID-19 patiënten is hoger dan het aantal meldingen in de surveillance, omdat niet iedereen met mogelijke besmetting getest wordt. Het werkelijke aantal COVID-19 patiënten opgenomen in het ziekenhuis is hoger dan het aantal opgenomen patiënten gemeld in de surveillance, omdat de surveillance gebaseerd is op de informatie op het moment van melding. Ziekenhuisopname na melding is niet altijd bekend.

Formule E-coureur uit team gezet na simraceschandaal

Formule E-coureur Daniel Abt mag wat anders gaan doen, want racen bij zijn vader's team van Audi Sport ABT Schäffler zit er niet meer in. De 27-jarige Duitser reed zaterdag naar plek drie tijdens de vijfde ronde van het virtuele Race at Home-kampioenschap, ware het niet dat niet hij, maar professioneel simracer Lorenz Hörzing achter het stuur zat.

De hele boel tot in detail nog eens uitleggen gaan we niet doen, daarvoor verwijzen we naar het vorige bericht. In een statement liet Audi merken niet echt om de situatie te kunnen lachen. Een standaardverhaaltje over transparantie en integriteit werd gevolgd door het bericht dat dit voor het hele merk geldt, zonder uitzondering, en dat daarom is besloten Abt te schorsen - wat er vermoedelijk op neer zal komen dat de samenwerking beëindigd wordt.

Market Garden-parachutist 'Sandy' (97) overleden

De Schotse ex-militair Alexander 'Sandy' Cortmann is afgelopen weekeinde overleden. De man bleek vorig jaar een Market Garden-veteraan te zijn en kon na de herdenking op veel sympathie rekenen van het Nederlandse publiek.

Sandy meldde zich in 1944 vrijwillig aan voor een geheime missie, dat bleek Operatie Market Garden te zijn. Tijdens de operatie en de Slag om Arnhem maakte hij zoveel ellende mee, dat hij nooit meer de behoefte voelde om zich als oorlogsveteraan te laten erkennen: hij trouwde op jonge leeftijd, werd elektricien en kreeg twee kinderen, die beiden al zijn overleden.

Via een voorval van ordeverstoring bij het huis van ene Sandy Cortmann kwam de bal aan het rollen: het ging om een Market Garden-veteraan, hij bleek onder meer op een foto uit de Slag om Arnhem te staan. Uiteindelijk besloot hij voor de 75-jarige herdenking naar Nederland te komen, vooral ook om het graf van zijn op 20-jarige leeftijd gesneuvelde maat Gordon Matthews in Oosterbeek te bezoeken.

Tijdens de herdenking maakte Sandy een parachutesprong boven de Ginkelse heide. "Ik doe het nooit meer!", vertelde hij na de landing. Een actie van Omroep Gelderland leverde hem vervolgens ruim 350 kaarten op in zijn verzorgingstehuis in Aberdeen, waar hij dolgelukkig mee was.

Sandy tijdens de herdenking

YouTube-censuur bereikt kanaal De Nieuwe Wereld

De YouTube-censuur begint de laatste tijd verontrustende vormen aan te nemen. Een video van Maurice de Hond omtrent coronamaatregelen bij Café Weltschmerz was reeds verwijderd in verband met het schenden van de communityrichtlijnen  en pas geleden is ook bekend geworden dat de klimaatdocumentaire van Michael Moore van YouTube is gehaald omwille van een auteursrechtelijke claim. Michael Moore heeft aangegeven dat hij dit politieke censuur vindt. Het laatste kanaal wat censuur aan de broek heeft gekregen is De Nieuwe Wereld.

De Nieuwe Wereld had een gesprek met Kees de Kort over de economische gevolgen van de coronamaatregelen. Op Twitter valt te lezen dat we hier te maken hebben met een gedegen beschouwing waar Kees "vakkundig om de vraag heen [draaide] of het deflatie, stagflatie of hyperinflatie gaat worden." Dr. Jan van de Beek, die eerder al constateerde dat YouTube-kanalen Café Weltschmerz en De Nieuwe Wereld veel kijkers trekken () stelt dat dit ernstig is, "want sociale media zijn private bedrijven, maar vervullen steeds meer ook een nutsfunctie en zouden daarom (binnen het redelijke) voor iedereen toegankelijk moeten zijn." 

De Nieuwe Wereld zegt verbaasd te zijn over de beslissing en dient bezwaar in. Het kanaal beraad zich nog op volgende stappen. We kunnen er in ieder geval zeker van zijn dat de censuur op YouTube nog niet voorbij is en dat het belangrijk is om niet afhankelijk te worden van dergelijke platforms die zo vaag zijn over de motivaties waarom ze video's eraf halen.

Politie neemt rijdend drugslab in beslag

De politie heeft maandag 25 mei op de A12 bij Arnhem een vrachtwagen in beslag genomen die een compleet drugslab vervoerde. De 40-jarige chauffeur uit Beuningen is aangehouden.

Medewerkers van de Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid zagen omstreeks 15.30 uur op de A12 in de richting Ede een vrachtwagen rijden die volgens de politiesystemen al eens eerder was opgevallen in een verdachte situatie. De agenten gaven de bestuurder van de vrachtwagen een stopteken waarna op de verzorgingsplaats ‘De Schaars’ een controle plaats vond.

Zoete geur
Bij controle van de laadruimte van de wagen zien de agenten allerlei attributen waarvan ze uit ervaring weten dat deze gebruikt kunnen worden in een drugslab. Naast allerlei vaten en jerrycans ook de zogenaamde ‘hardware’ om een productielaboratorium voor synthetische drugs in te richten. Ook de bekende zoete geur die om de vrachtwagen hing bevestigde hun vermoeden dat hier een lab vervoerd werd. De chauffeur werd direct aangehouden.

LFO
Specialisten van de Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) van de politie kwamen ter plaatse om een bestandsopname te maken en verzorgden een veilige afvoer van de inhoud van de vrachtwagen. Het bleek inderdaad om een bijna compleet methamfetamine lab te zijn. Niet alleen de hardware en de benodigde chemicaliën waren aanwezig, ook een partij afval en het uiteindelijke product, een hoeveelheid methamfetamine werden in de vrachtwagen aangetroffen. Het lab was al in productie maar werd kennelijk nu verplaatst.

Gsm-jammer
Bij de chauffeur is ook een zogenaamde gsm-jammer aangetroffen. Een gsm-jammer is een apparaat dat wordt gebruikt om te voorkomen dat mobiele telefoons signalen kunnen ontvangen van een gsm-mast. Het bezit van een dergelijk apparaat is in Nederland verboden. De politie stelt een nader onderzoek in naar de herkomst en de eigenaren van het laboratorium.

Rijdend drugslab (Afbeelding: Politie)
Rijdend drugslab (Afbeelding: Politie)

Call of Duty: WW2 is PlayStation Plus-titel juni

Vanaf vandaag verschijnt Sledgehammers Call of Duty: WW2 als PlayStation Plus-titel in de PlayStation Store. Tot dusver is het de enige titel die is aangekondigd, al heeft Sony via Twitter aangegeven dat er later deze week meer details verschijnen over de juni-lineup van Plus-games.

CoD: WW2 kwam uit in november 2017 en was sinds lange tijd weer een Call of Duty in het Tweede Wereldoorlog-tijdperk. De eerste CoD-game uit 2003 was eveneens een WW2-shooter.

Momenteel zijn Cities: Skylines en Farming Simulator 19 nog in de Plus. Deze titels verdwijnen na 1 juni. Overigens houdt Sony op 3 juni weer een Days of Play-event, waarin ook kortingen op PS Plus-abonnementen worden aangekondigd.

GroenLinks wethouder Diks wil niets meer zeggen over beloofde terugbetalen wachtgeld

De Groningse wethouder Isabelle Diks volgt alle regels uit het handboek 'hoe maak ik het mezelf zo moeilijk mogelijk'. Het oud-Tweede Kamerlid beloofde haar veel besproken wachtgeld, dat ze bovenop haar royale inkomen als Kamerlid ontving, na veel aandringen van het GroenLinks-bestuur terug te betalen. Ook zou de politica haar teveel ontvangen reiskostenvergoedingen terugbetalen. Dat alles zou ze vanaf mei gaan doen. Maar of Diks, die inmiddels wethouder in Groningen is, dat daadwerkelijk doet wil ze niet vertellen.

De kwestie vond zijn oorsprong in de overstap van Diks in 2017 nadat ze bij de Tweede Kamerverkiezingen met voorkeursstemmen was gekozen. Ze was op dat moment wethouder in Leeuwarden en stapte dus over van de gemeentepolitiek in de Friese hoofdstad naar Den Haag. Omdat ze als wethouder meer verdiende dan als Kamerlid liet ze haar inkomen aanvullen tot het niveau dat ze gewend was. "Ik heb een bepaald bestedingspatroon. Het is Nederland altijd heel chic om afstand te doen van rechten, maar dat heb ik dus niet gedaan", zei ze destijds zo lezen we op Sikkom.nl.

Dat kan allemaal wel volgens de letter van de wet mogen maar als je enig politiek gevoel hebt dan snap je dat het niet chic is om je salaris van 115.000 euro per jaar nog aan te laten vullen. Naar verluidt ontving Diks jaarlijks zo'n 7.000 euro wachtgeld als Tweedekamerlid. De politica had haar wachtgeld nooit besproken met de partijleiding en toen het GroenLinks-bestuur lucht kreeg van het wachtgeld werd haar uitaard verzocht het geld terug te betalen. Diks ging akkoord, liet haar wachtgeld stopzetten en beloofde alles terug te betalen.

Enige maanden later raakte Diks weer in opspraak, deze keer vanwege onterecht ontvangen reiskostenvergoedingen. Ze had Leeuwarden als woonplaats opgegeven terwijl ze inmiddels in Den Haag verbleef, zo ontdekte HP/De Tijd. En toen dat dreigde gepubliceerd te worden veranderde Diks haar officiële adres pas. Ze beloofde plechtig de 26.000 euro aan teveel ontvangen reiskosten terug te betalen.

Onlangs vertrok Diks voortijdig uit de Tweede Kamer om wethouder in Groningen te worden en dat kwam haar op stevige woorden te staan van Kamervoorzitter Khadija Arib. "Je weet dat ik altijd kritisch ben over collega's die hun kiezersmandaat niet volmaken. Dat geldt zeker in jouw geval, want je bent gekozen met voorkeursstemmen. Uiteindelijk maakt iedereen daarin zijn of haar eigen keuzes", zo sprak Arib, die niet gediend is van vroegtijdig vertrekkende Kamerleden.

Elke politicus met enige politiek gevoel snapt dat een goede start in Groningen nu erg belangrijk is en dat zaken uit het verleden je niet mogen blijven achtervolgen. Het lijkt echter alweer direct mis te gaan. Nadat Sikkom via de woordvoerder van Diks navroeg of de kersverse wethouder inmiddels, zoals beloofd, was gestart met het terugbetalen van het wachtgeld en de reiskostenvergoeding gaf de politica niet thuis. "Wat ze daar over wilde zeggen heeft ze gezegd en daar heeft ze niets aan toe te voegen of op aan te vullen", aldus woordvoerster Natascha van ’t Hooft tegenover Sikkom. Daarmee liet Diks herhalen dat ze niets meer over de kwestie los wil laten. 

Inmiddels heeft Sikkom alle betrokken partijen helemaal de moeder geWOBt, dus we horen binnenkort ongetwijfeld meer.

Groenlinks wethouder Diks wil niets meer zeggen over beloofde terugbetalen wachtgeld (WikiCommons/Nic de Bruyne)
Groenlinks wethouder Diks wil niets meer zeggen over beloofde terugbetalen wachtgeld (WikiCommons/Nic de Bruyne)

Multibandveiling 29 juni van start

De veiling van frequenties voor snelle mobiele communicatie start maandag 29 juni aanstaande. De afgelopen periode heeft het Agentschap Telecom de aanvragen van marktpartijen beoordeeld en aan de aanvragers bekend gemaakt of ze wel óf niet zijn toegelaten. Ter voorbereiding op de veiling worden deelnemers optimaal gefaciliteerd als het gaat om kennis van en ervaring met de digitale veiling-methodiek. Naar verwachting worden de vergunningen in de zomerperiode verstrekt.

Nederlandse bedrijven en consumenten hebben een grote behoefte aan snelle en betrouwbare mobiele communicatie. Met de veiling van daarvoor benodigde frequenties, specifiek 700 MHz, 1400 MHz en 2100 MHz, wordt ruimte beschikbaar gemaakt om aan de nog altijd groeiende datavraag te voldoen. Tegelijkertijd wordt hiermee een solide basis gelegd voor toekomstige digitale innovaties op het gebied van zorg, landbouw en mobiliteit. Een deel van de te veilen frequentieruimte is geschikt voor 5G. Net als andere netwerken moet 5G in Nederland aan strenge internationale normen voldoen. Het Agentschap Telecom meet op meerdere plekken of aan de blootstellingslimieten voldaan wordt.

Veiling
Bij de veiling, die via een elektronisch veilingsysteem plaatsvindt, worden maatregelen genomen om te zorgen dat deelnemende marktpartijen over maximaal 40% van het totaal aan beschikbare frequenties kunnen beschikken. Hierdoor heeft Nederland ook in de toekomst minimaal drie aanbieders van snelle mobiele communicatie. Deze zogeheten concurrentie-borging op de telecommarkt zorgt óók in de toekomst voor voldoende kwaliteit, innovatie en redelijke prijzen voor consumenten en bedrijven. Na afloop van de Multibandveiling worden de winnende partijen en biedingen bekend gemaakt.

Vijf vossen overgedragen aan Animal Rights

Gisterenmiddag hebben de eigenaren van een nertsenfarm in Wilbertoord vijf vossen officieel afgestaan aan Animal Rights. Vorige week bracht Animal Rights de beelden naar buiten van de vossen in de krappe draadgaas kooien. “We dienden bij de NVWA een handhavingsverzoek in, maar een week later zaten de vossen er nog steeds hetzelfde bij,” zegt Animal Rights campagneleider Erwin Vermeulen.

De kooien waren smerig, klein en kaal. Er was geen enkele afleiding voor de dieren. De meeste vossen hadden nog geen vierkante meter aan ruimte en leefden boven hun eigen uitwerpselen.

De vossen zijn overgebracht naar een veilige locatie met meer vloeroppervlakte dan ze ooit gehad hebben en een nachthok met stro. Na een nacht rust worden ze vandaag onderzocht door een dierenarts, die onder andere ook hun uitgegroeide teennagels zal bijknippen, zodat de vossen fatsoenlijk kunnen lopen. “Met de dierenarts zal worden overlegd hoe lang de dieren in quarantaine blijven en welke zorg ze verder nodig hebben,” geeft Vermeulen aan.

Animal Rights heeft een opvangcentrum gevonden waar de dieren een thuis zullen vinden en hun leven onder aangename omstandigheden uit kunnen leven.

Vijf vossen overgedragen aan Animal Rights  (Foto: Animal Rights)
Vijf vossen overgedragen aan Animal Rights (Foto: Animal Rights)Vijf vossen overgedragen aan Animal Rights  (Foto: Animal Rights)
Vijf vossen overgedragen aan Animal Rights (Foto: Animal Rights)

'Halsema te veel op tv, te weinig in gemeenteraad'

Fractievoorzitter van de Partij van de Ouderen (PvdO), Wil van Soest, beklaagt zich in dagblad De Telegraaf over burgemeester Femke Halsema die zich opvallend weinig laat zien in de gemeenteraad.

Van Soest vindt het voorzitten van de gemeenteraad de belangrijkste taak van een burgemeester en die aanwezigheid zou voorrang moeten hebben. "Het lijkt wel of ze de gemeenteraad een minder leuk onderdeel van haar werk vindt, zeker gezien de stortvloed aan moties die ze met grote tegenzin opleest en liever naar een tv-show gaat", aldus Van Soest, die van mening is dat een locoburgemeester prima naar talkshows kan gaan.

Vorige week zat Halsema bijvoorbeeld liever bij tv-programma Op1 dan bij een vergadering in de gemeenteraad. Deze werd toen maar voorgezeten door Rik Torn, plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad.

Van Soest ergert zich hier enorm aan. "Wij zitten als raad altijd twee volle dagen en avonden in vergadering en de burgemeester laat zich dan te pas en te onpas vervangen. De raadsvergaderingen staan ruim van tevoren gepland en alleen in uiterste nood zou de burgemeester zich moeten laten vervangen. Het voorzitten van de raad is haar hoofdtaak en geen bijbaantje."

De fractievoorzitter benadrukt als laatste nog dat Halsema's voorganger Eberhard van der Laan dit nooit zou laten gebeuren. "Zelfs toen Van der Laan al zeer ernstig ziek was, zat hij er”, zo eindigt zij haar kritiek op Halsema.

De irritatie bij Van Soest kan wel eens een 'wraakactie' zijn van haar kant. Tijdens de coronacrisis bleef de 83-jarige Van Soest thuis, om geen risico te lopen op het krijgen van COVID-19. Halsema was woest en belde Van Soest kwaad op om haar te beschuldigen van 'paniekzaaierij'.

Feelgood: biggetjes geboren in DierenPark Amersfoort

Op het Boerenerf van DierenPark Amersfoort zijn biggetjes geboren. “Bonte Bentheimervarken Josephine heeft kleintjes geworpen en er zijn nu acht biggetjes te bewonderen in ons park”, vertelt dierverzorger Rob Holterman. “Moeder en de biggetjes maken het goed.”

Na drie maanden, drie weken en drie dagen komen de biggetjes ter wereld. “De kleintjes rennen rond, spelen samen en klimmen veel over elkaar heen. Zij zijn lekker actief en onderzoekend”, aldus de dierverzorger. “De Bonte Bentheimerbiggen zijn te herkennen aan hun vlekken op de roze huid. Die zijn gebruikelijk bij dit zeldzame huisdierenras.”

De pasgeboren biggen zijn op het Boerenerf te bewonderen voor bezoekers. “De eerste dagen waren de zeug en de biggen binnen in de stal, maar zij zijn vandaag voor het eerst buiten te vinden in de modder”, laat Rob weten. “Wie een bezoek brengt aan ons park, kan aan het einde van de ronde dus even komen kijken bij Josephine en haar kleintjes.” Sinds maandag 25 mei kun je weer op bezoek bij de dieren in DierenPark Amersfoort, als je vooraf je aankomsttijd reserveert.

Sportscholen overhandigen petitie via videoverbinding aan Kamerleden

Vanmiddag  zal sportschooleigenaresse Roxanne van Berkel via een videoverbinding een petitie aan Tweede Kamerleden van de commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport aanbieden. De petitie is 121.215 keer ondertekend door sportschooleigenaren, sporters en burgers. Met de petitie vragen zij de Tweede Kamer om er bij de regering op aan te dringen de sportscholen direct te mogen openen. Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer zal aan de petitieaanbieding via een videoverbinding deelnemen.

De petitieaanbieding op afstand is een initiatief van de Beroepsvereniging voor Public Affairs (BvPA), Open State Foundation en Stichting Petities.nl. Sinds 15 maart hanteert de Tweede Kamer een beperkt vergaderregime en is het niet meer mogelijk om een petitie fysiek aan volksvertegenwoordigers aan te bieden. Het 15e-eeuwse publieke petitierecht heeft plaatsgemaakt voor het sturen van een e-mailbericht.

Oliver van Loo, initiatiefnemer en BvPA-lid: "door de overhandiging per video keren het openbare karakter van een petitie-overhandiging en het directe contact tussen burgers en de volksvertegenwoordiging terug. Dat is juist in tijden van crisis van vitaal belang."

De mogelijkheid om virtueel petities aan te bieden helpt burgers en hun organisaties om hun zorgen, uitdagingen en oplossingen op een persoonlijke manier met het parlement te delen. De Tweede Kamer faciliteert het op afstand overhandigen van petities echter niet, ondanks het versoepelde vergaderregime dat sinds 18 mei jongstleden van kracht is.

De initiatiefnemers hebben geen inhoudelijk oordeel over of betrokkenheid bij de petities die worden ingestuurd en aangeboden en bieden deze mogelijk aan totdat de Tweede Kamer fysiek of via video petities officieel in ontvangst zal nemen.

SyRI-coalitie maant kabinet: stop overhaaste invoering ‘Super SyRI’

Terwijl de inkt van het SyRI-vonnis nog moet drogen, dient het kabinet alweer een wetsvoorstel voor een grotere, ingrijpendere opvolger in. Volgens de coalitie tegen SyRI is er niets geleerd uit de rechtszaak: “De uitspraak over SyRI was een streep in het zand. Daar gaat de regering nu met een bulldozer overheen.”

In een brief aan het kabinet roept de maatschappelijke coalitie die in februari een rechtszaak won tegen het Systeem Risico Indicatie (SyRI) de regering op de invoering van een grotere datasurveillancewet (WGS) op te delen en uit te stellen.

Op het laatste moment uitgebreid
Het kabinet slaat met het WGS-voorstel de hevige kritiek van NGO’s en de negatieve adviezen van de Raad van State en de Autoriteit Persoonsgegevens in de wind. Dat is op zich al ernstig. Daarbovenop werd het voorstel op het laatste moment, nadat was geadviseerd, uitgebreid met vier publiek-private SyRI’s, samenwerkingsverbanden die nog niet in de eerste versie van het wetsvoorstel stonden. Dit terwijl de Raad van State juist stelde dat elk samenwerkingsverband een afzonderlijke wet vereist.

Daarmee doet het kabinet het tegenovergestelde van wat de Raad van State adviseert en wordt de wet zo complex dat een grondige parlementaire behandeling van alle onderdelen vrijwel onmogelijk wordt. Door de wet zo fors uit te breiden nadat de Raad van State en de Autoriteit Persoonsgegevens er al over adviseerden, zijn deze organen bovendien buitenspel gezet in hun wettelijke adviesrol, zo stelt de SyRI-coalitie in haar brief.

Gevaar voor de rechtsstaat
Het voorstel was ook zonder de vier samenwerkingsverbanden zeer controversieel. De WGS biedt vergeleken met SyRI nog ruimere mogelijkheden om grootschalige datasurveillance toe te passen op burgers, teneinde schaduwadministraties aan te leggen voor uiteenlopende doelen. In de SyRI-wetgeving was dit beperkt tot overheidsdatabases, onder de WGS kunnen alle data die bij publieke en private partijen liggen opgeslagen worden gekoppeld en geanalyseerd.

Tijmen Wisman, voorzitter van het Platform Burgerrechten: “Werkelijk alle her en der opgeslagen persoonsgegevens worden met dit wetsvoorstel fair game voor massasurveillance. Deze data kan voortaan zonder verdachtmaking of concrete aanleiding tegen burgers worden gebruikt in heimelijke analyses met ingrijpende gevolgen. In onze ogen vormt dit voorstel een gevaar voor het functioneren van de rechtsstaat.”

Niets geleerd van SyRI en toeslagenaffaire
De coalitie schrijft dat het voorstel de risico’s van heimelijke data-analyses op burgers miskent. Hoe desastreus de gevolgen daarvan kunnen zijn, is op dit moment actueler dan ooit wegens de toeslagenaffaire. “Duizenden onschuldige burgers werden hierdoor geraakt. De gegevensanalyses op basis waarvan dit gebeurde waren ondoorzichtig, discrimineerden en zijn tot op de dag van vandaag geheim voor de getroffen burgers.”

De partijen in de SyRI-coalitie constateren dat het kabinet net als in 2014 bij de invoering van SyRI de kritiek van haar adviesorganen slechts cosmetisch overneemt. Zowel de Autoriteit Persoonsgegevens als de Raad van State gaven in niet mis te verstane woorden aan dat de WGS de rechtsbescherming van de burger ernstig ondermijnt. Deze fundamentele kritiek is niet geadresseerd in het aangepaste voorstel dat naar de Kamer is verstuurd.

Haastige behandeling
Vooralsnog lijkt vanuit de kabinetspartijen te worden ingezet op haast bij de invoering van het voorstel in de Kamer. Nog voordat het bij de Kamergriffier binnenkwam, verzocht het CDA al om een zo spoedig mogelijke behandeling op 15 mei; dit verzoek haalde het op één stem na niet. De eerste behandeling van het wetsvoorstel staat nu gepland op 27 mei.

Deze gang van zaken is onacceptabel, licht Wisman toe: “Niet alleen blijkt het kabinet zich niets gelegen te laten liggen aan de oorzaken van het SyRI-debacle, de publiek-private opvolger moet ook nog eens in hoog tempo door het parlement worden geloodst. De uitspraak van de rechtbank over SyRI was een streep in het zand. Daar gaat men nu met een bulldozer overheen.”

Het kabinet zou volgens de coalitie op zijn minst de vier samenwerkingsverbanden die onderdeel zijn van de WGS, als aparte wetsvoorstellen moeten indienen, zo stellen de organisaties in hun brief: “Opdat de wetgevingsprocedure deze keer wél zorgvuldig kan worden doorlopen, zodat de burger deze keer wél beschermd wordt tegen nieuwe misstanden.”

Politie zoekt getuigen van zoveelste zendmastbrand

De politie zoekt getuigen van een brandstichting bij een zendmast aan het Hollewegje in Roosendaal. In de nacht van maandag op dinsdag moest de brandweer uitrukken om de brand te blussen.

Omdat er aanwijzingen werden gevonden dat de brand is aangestoken is de politie een onderzoek gestart. Zij verzoekt getuigen contact op te nemen via 0900-8844, 0800-7000 voor Meld Misdaad Anoniem of via WhatsApp. 

Een zendmast (Afbeelding: Politie)
Een zendmast (Afbeelding: Politie)

Quantic Dream-titels 18 juni naar Steam, demo's beschikbaar

Drie populaire interactive drama-games van ontwikkelaar Quantic Dream verschijnen per 18 juni op Steam. Het betreft Heavy Rain, Beyond: Two Souls, en Detroit: Become Human, die allen eveneens van een demo worden voorzien.

Gisteren maakte de Parijse ontwikkelaar via Twitter bekend dat de voormalig exclusieve PlayStation-games binnenkort op Steam beschikbaar worden. Hoewel de games pas vanaf 18 juni verkrijgbaar zijn, zijn de bijbehorende demo's vandaag al speelbaar.

De games van Quantic Dream kwamen eerder al naar pc via de Epic Game Store ongeveer een jaar geleden. Die exclusiviteit van een jaar is inmiddels verlopen.


Groothandels sluiten op 1 juni deuren voor particulieren

Vanaf 1 juni zijn foodservicegroothandels weer alleen open voor pashouders. Sinds 19 maart konden ook consumenten zonder pas tijdelijk bij de zelfbedieningsgroothandels terecht voor hun dagelijkse boodschappen. Door de sluiting van de horeca nam de druk op de supermarkten fors toe. De openstelling van de groothandels was nodig om klanten meer mogelijkheden te geven om voldoende afstand te kunnen houden bij het boodschappen doen. Nu de horeca per 1 juni weer de deuren opent, is het niet langer nodig om de groothandels voor iedereen toegankelijk te houden.

Gun elkaar de ruimte in de supermarkt
Het CBL verwacht wel dat het ook in de komende periode drukker blijft dan normaal in de supermarkt, omdat de horeca nog niet op volle kracht kan draaien en omdat veel mensen voorlopig nog thuis werken. Daarom blijft het belangrijk dat klanten en medewerkers rekening houden met elkaar en elkaar de ruimte gunnen.

De supermarkt biedt voldoende plek aan alle klanten om anderhalve meter afstand te kunnen houden, mits iedereen zijn best doet en ook zelf verantwoordelijkheid neemt. Verreweg de meeste klanten doen dat ook, maar een enkele klant die de maatregelen niet serieus neemt, kan andere klanten in de winkel een onveilig gevoel geven.

Alcomobiliste (50) botst frontaal op tegenligger: 2 gewonden

Twee automobilisten raakten maandag gewond bij een verkeersongeval. Een van hen bleek te veel te hebben gedronken. Het ongeval vond rond 17.30 uur plaats op de Rijsbergseweg in Breda.

Een 50-jarige Belgische bestuurster kwam op de verkeerde weghelft terecht en reed frontaal op een tegenligger. Uit de blaastest bleek dat de vrouw te veel had gedronken. Beide automobilisten zijn naar een ziekenhuis vervoerd. Hier is bij de bestuurster een bloedproef afgenomen. Haar rijbewijs is ingevorderd. Op de plaats van het ongeval hebben agenten getuigenverklaring opgenomen.

30 maanden cel voor poging doodslag op vakantiepark Gramsbergen

Een 22-jarige man uit Bulgarije die in september 2019 een medebewoner van een vakantiebungalow met een mes heeft gestoken is maandag veroordeeld tot een gevangenisstraf van 30 maanden. Door het slachtoffer drie keer met een mes in zijn romp en hoofd te steken maakte de verdachte zich schuldig aan een poging tot doodslag, zo oordeelt de rechtbank Overijssel.

Vleesmes
Het slachtoffer woonde met vijf anderen – waaronder de verdachte – in de bungalow op een vakantiepark in Gramsbergen. Op 14 september vorig jaar is hij in zijn slaapkamer aangevallen door de 22-jarige Bulgaar. Hij is hierbij met een vleesmes in zijn hoofd, rug en arm gestoken. Volgens de forensisch arts kunnen alle drie de steken afzonderlijk dodelijk zijn.

Beroep op noodweer slaagt niet
Dat er sprake zou zijn van een noodweersituatie is niet aannemelijk geworden. Volgens de verdachte was er een woordenwisseling waarna er een vechtpartij is ontstaan in de keuken. Het slachtoffer zou de verdachte in een wurgreep hebben gepakt, waarna de verdachte naar een mes zou hebben gegrepen. Uit het politieonderzoek blijkt wel dat er sporen van bloed in de slaapkamer, hal en buiten de bungalow zijn gevonden. Maar niet in de keuken. Ook zijn er geen sporen van een worsteling gevonden. Het beroep op noodweer en noodweerexces slaagt dus niet. Het is niet duidelijk geworden wat wel de aanleiding voor de steekpartij was.

Strafmaat
De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan een poging doodslag. Hierdoor is het leven van het – toen – 19-jarige slachtoffer ingrijpend veranderd. Bij het bepalen van de straf heeft de rechtbank gekeken naar straffen die in soortgelijke zaken worden opgelegd. Ook houdt de rechtbank rekening met het blanco strafblad van de verdachte in Nederland. Daarnaast moet hij een schadevergoeding van bijna 6.000 euro betalen aan het slachtoffer.

Hockeylegende Balbir Singh (96) overleden

De Indiase oud-hockeyer Balbir Singh is overleden. Singh, die algemeen gezien wordt als de beste aanvaller ooit, werd 96 jaar.

In de eerste helft van de vorige eeuw was India de absolute grootmacht in het wereldwijde hockey, onder aanvoering van de legendarische Dhyan Chand won het land olympisch goud in 1928, 1932 en 1936 en die laatste overwinning inspireerde Balbir Singh om ook te gaan spelen.

In 1948 maakte Singh zijn debuut op de Olympische Spelen in Londen, waar hij in de finale tegen de Britten - uiteraard een vrij gevoelige wedstrijd - de eerste twee goals maakte en de weg vrijmaakte voor de 4-0 overwinning.

In 1952 won India in Helsinki opnieuw het goud, Singh scoorde vijf goals in de finale tegen Nederland, nog altijd een olympisch record - in totaal scoorde hij maar liefst negen van de dertien Indiase goals tijdens die Spelen.

Als aanvoerder van India raakte hij in de openingswedstrijd van de Spelen in Melbourne (1956) na het scoren van vijf goals tegen Afghanistan geblesseerd. Pas in de halve finales was hij er weer bij en in de finale tegen aartsvijand Pakistan was er opnieuw goud: 1-0.

Singh scoorde uiteindelijk in acht olympische wedstrijden 22 goals en kwam in 61 interlands tot maar liefst 246 goals. Tegenwoordig wordt hij nog altijd gezien als een van de grootste Indiase sporters ooit.

De finale van 1952

10 jaar cel voor doden vriendin in Utrechtse Max-flat

Een 26-jarige man is maandag door de rechtbank Midden-Nederland veroordeeld tot een gevangenisstraf van 10 jaar. De man mishandelde begin vorig jaar zijn vriendin zo ernstig, dat zij vier dagen later aan haar verwondingen overleed.

Geschreeuw
In de vroege ochtend van 24 februari 2019 worden verschillende bewoners van de Max-flat in Utrecht wakker van een heftige ruzie in één van de appartementen. Buren verklaren dat zij harde klappen en bonken horen. Ook horen ze een vrouw huilen en schreeuwen. De ruzie en de geluiden duren ongeveer drie kwartier. Daarbij is duidelijk een mannenstem te horen.

Politie
Nadat buren de politie hebben gebeld, staan om 6:48 uur agenten voor de deur van het slachtoffer. Als zij aanbellen, horen ze een man: ‘Ja, ja, komt goed!’ zeggen. Hij weigert de deur open te doen. Agenten horen gerommel in de woning. Ze omschrijven het als ‘het slepen en verplaatsen van spullen’. Pas twintig minuten later lukt het de agenten om binnen te komen. Ze hebben de deur moeten forceren. Bij binnenkomst treffen ze het slachtoffer aan. Ze ligt zwaargewond op de grond. De verdachte ligt bij haar.

“Ze is gevallen”
De verdachte ontkent dat hij zijn vriendin heeft mishandeld. Volgens hem was zij boos op hem toen hij te laat thuis kwam. Ze zou hem hebben bedreigd met een mes. Toen hij haar wegduwde, werd ze steeds bozer en raakte ze helemaal overstuur. Hierbij raakte ze steeds uit balans en viel ze tegen van alles aan. Bij de laatste val viel het slachtoffer volgens de verdachte verkeerd en reageerde ze niet meer. De rechtbank gelooft het verhaal van de verdachte niet. Uit het rapport van de radioloog die het slachtoffer heeft onderzocht blijkt dat de verwondingen aan haar hoofd en lichaam kunnen worden verklaard door heftig geweld, zoals stompen en schoppen. Aangezien alleen de verdachte in de woning van het slachtoffer was, kan het niet anders dat hij verantwoordelijk is voor de verwondingen.

Geen tbs
Aangezien bij de verdachte sprake is van een persoonlijkheidsstoornis, eiste het Openbaar Ministerie naast een gevangenisstraf van 10 jaar, óók tbs. Onderzoekers konden echter niet vaststellen in hoeverre de stoornis van invloed is geweest op het plegen van het misdrijf. Ook kan de kans op herhaling bij verdachte niet goed worden ingeschat. De rechtbank komt daardoor niet tot de conclusie dat het opleggen van een tbs-maatregel, wat een zwaar middel is, noodzakelijk is. Het geweld dat de verdachte heeft gebruikt, in combinatie met het feit dat hij ontkent, baart de rechtbank ernstig zorgen. Om die reden legt de rechtbank verdachte een lange gevangenisstraf op. Zodat de samenleving voor langere tijd tegen de verdachte beschermd wordt.

Langere vergunningsduur voor nieuwe windparken op zee

Om windenergie op zee ook in de toekomst aantrekkelijk en betaalbaar te houden, wordt de vergunningsduur voor nog te tenderen windparken op zee aangepast van 30 naar maximaal 40 jaar. Dat voornemen maakte minister Wiebes vandaag bekend in een brief aan de Kamer. Om de langere vergunningstermijn mogelijk te maken wordt voor de zomer een nota van wijziging ingediend op de Wet Windenergie op Zee.

De bouw van windparken op zee vormt een belangrijke pijler van het klimaat- en energiebeleid. Alleen al windpark Borssele, dat vorige maand de eerste elektriciteit leverde aan het net, is vanaf begin 2021 goed voor een hoeveelheid elektriciteit die gelijk is aan het verbruik van 2 miljoen huishoudens. Het belang om de doelstellingen voor 2030 voor wind op zee te halen is groot en dus blijft het een aandachtpunt om de uitrol van wind op zee ook in de toekomst aantrekkelijk en betaalbaar te houden, zo toont het onlangs verschenen rapport van onderzoeksbureau Afry aan. De langere vergunningsduur voor nog te tenderen windparken, moet daaraan bijdragen: langjarige zekerheid draagt bij aan een robuuste business case doordat windparkontwikkelaars voor langere periode verzekerd zijn van afzet van elektriciteit en meer tijd hebben om investeringen terug te verdienen.

Bestaande windparken
Voor windparken waarvan de vergunning reeds is verleend is in het Wetsvoorstel opgenomen dat windparken na circa 20 jaar een verlenging van de vergunning kunnen aanvragen. Met TenneT, beheerder van de elektriciteitsnetten op zee, worden de komende tijd mogelijkheden verkend om voor de netaansluitingen (die reeds aangelegd of in aanbouw zijn) van deze windparken al rekening te houden met mogelijk langere vergunningsduren, mits dit op kosteneffectieve wijze kan.

Het is vandaag..

Goede morgen, het is vandaag de 147e dag van het jaar ofwel 26 mei. Het is vandaag de dag van de stagiair en onder andere Erica Terpstra (77) is vandaag jarig.

Stagelopers zijn essentieel in het midden en kleinbedrijf. Niet enkel voor het bedrijf maar ook voor de stagiair zelf. Vandaag is het vooral belangrijk deze onderbetaalde werkpaarden de erkenning te geven waar ze zo naar snakken. Bijvoorbeeld om ze een keer niet de koffie te laten brengen of de wc schoonmaken maar werk wat er toe doet, waar de stagiair van leert. Op de site van Dag van de Stagiair  staat wat er allemaal te doen is vandaag voor deze mensen.

Tegemoetkoming voor kosten omrijden door gesloten grens

Op 18 maart 2020 sloot België haar grenzen. Daardoor is het sindsdien – afgezien van een aantal uitzonderingen – niet mogelijk om van Zeeuws-Vlaanderen via België naar de rest van Nederland te rijden. Dit zorgt voor Zeeuws-Vlamingen, en met name inwoners van de gemeente Hulst, voor extra kosten. Zij moeten omrijden via de Westerscheldetunnel en maken zo extra kilometers. Om deze particulieren en bedrijven te helpen, heeft de Provincie Zeeland in overleg met de drie grensgemeenten (Hulst, Sluis en Terneuzen) een subsidie beschikbaar gesteld.

Extra kilometers
Vanuit de Nederlandse en Belgische (Rijks)overheid wordt geadviseerd om sociale contacten zoveel mogelijk te mijden en indien mogelijk thuis te werken. Toch is het voor bedrijven en particulieren soms noodzakelijk om de weg op te gaan. De maatregelen rondom het coronavirus, zeker in het grensgebied, leiden voor bepaalde inwoners en bedrijven tot vervelende situaties. Omdat België de grenzen heeft gesloten, moeten soms extra kilometers worden gemaakt om een bepaalde bestemmingen te bereiken. Dit geldt bijvoorbeeld voor werknemers (woon/werkverkeer), bedrijven en mantelzorgers. Het gaat daarbij vooral om de groep die normaal reist via de Liefkeshoektunnel ten noorden van Antwerpen.

Subsidie
De Provincie Zeeland stelt 60.000 euro beschikbaar. Daar kunnen de drie Zeeuws-Vlaamse grensgemeenten een beroep op doen. De subsidie is bedoeld om extra kosten te vergoeden van particulieren en bedrijven die door de coronamaatregelen gedwongen extra kilometers moeten maken en niet in aanmerking komen voor een vrijstelling om via België te rijden.

Aanmelden
Om in aanmerking voor een tegemoetkoming in de kosten te komen, kunnen inwoners van de gemeenten Hulst, Sluis en Terneuzen melding doen via info@gemeentehulst.nl – onder vermelding van 'tegemoetkoming kosten omrijden gesloten grens'. Dit geldt enkel voor inwoners en bedrijven/ondernemers uit Zeeuws-Vlaanderen en wel voor de periode van 18 maart tot en met 8 juni 2020. Bij de melding moet het volgende worden aangegeven:

  • Naam, adres, woonplaats;
  • Om welke verplaatsing het gaat; vertrekpunt en bestemming;
  • Reden van de verplaatsing;
  • Frequentie van de verplaatsing.

De gemeente Hulst inventariseert alle meldingen en doet daarvoor een beroep op de subsidie van de Provincie.

Reizen via België mogelijk in verschillende gevallen
In sommige gevallen is het wel mogelijk om via België te reizen. Dat is het geval voor bijvoorbeeld mensen die werkzaam zijn in vitale sectoren en met cruciale beroepen. Dit moet schriftelijk worden aangetoond aan de grens. Op de website van het Belgische crisiscentrum en de website van de Rijksoverheid leest u meer over deze maatregelen.

Hulp bij aangifte voor groot aantal mensen hervat

De Belastingdienst hervat de hulp voor mensen met het invullen van hun aangifte inkomstenbelasting 2019. Door corona niet op locatie, zoals gewoonlijk, maar telefonisch. In totaal ontvangen circa 12.000 mensen hierover een brief van de Belastingdienst.

De Belastingdienst begrijpt dat de belastingaangifte ingewikkeld kan zijn. Daarom is er hulp en ondersteuning voor mensen die daar behoefte aan hebben. Normaliter biedt de Belastingdienst hulp bij aangifte dichtbij aan, op locaties in het hele land. Maar vanwege de maatregelen om verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan moesten de afspraken voor hulp bij aangifte worden geannuleerd. De Belastingdienst heeft de mensen daarover geïnformeerd.

Alle mensen met zo’n fysieke afspraak bij de Belastingdienst hebben automatisch uitstel gekregen tot 1 september 2020, voor zover ze al niet zelf uitstel hadden aangevraagd.

Telefonische hulp
Het is nog niet bekend wanneer de hulp bij aangifte weer op normale wijze, dus op locaties in het hele land, geboden kan worden. De Belastingdienst houdt zich daarbij natuurlijk aan de maatregelen van het kabinet op dit terrein.

Om mensen toch te kunnen helpen gaat de Belastingdienst nu alvast circa 12.000 mensen die een afspraak hadden gemaakt telefonisch ondersteunen bij het doen van aangifte. Daartoe is besloten na een succesvol verlopen proef. Uit die proef blijkt dat veel mensen blij zijn dat ze op deze manier geholpen konden worden. Een aantal gaf zelfs aan altijd op deze wijze geholpen te willen worden.

“Ik vond de telefonische hulp bij aangifte perfect”, zegt mevrouw Rob (80) uit Weesp. “Na afloop van het telefoongesprek zei de medewerkster van de Belastingdienst: ‘Ik heb de gegevens, ik ga het voor u berekenen en ik bel u binnen een kwartier terug.’ Dat gebeurde ook. Ze kon me exact het bedrag noemen dat ik terug krijg. Dit is voor mij makkelijker dan naar het belastingkantoor gaan.”

Bjorn Meijer, afdelingshoofd Particulieren/Dienstverlening, en verantwoordelijk voor hulp bij aangifte-campagne: “We willen iedereen helpen die daarom gevraagd heeft. Alleen doen we het dit jaar, gezien de omstandigheden, op een andere manier.”

De telefonische hulp richt zich op mensen die vorig jaar een eenvoudige aangifte hebben gedaan die volledig overeenkwam met de vooraf ingevulde aangifte, dus zonder aanvullingen. Dit geldt voor circa een derde van de mensen met een afspraak. Zij kunnen daarom op deze manier geholpen worden. De mensen die het betreft hoeven niets te doen. De Belastingdienst neemt middels een brief contact met ze op.

Momenteel wordt onderzocht of ook mensen met een iets complexere aangifte, bijvoorbeeld met aftrekposten, telefonisch geholpen kunnen worden. Ook hoopt de Belastingdienst alle mensen die niet telefonisch geholpen kunnen worden met hun aangifte, weer zo snel mogelijk op locatie te kunnen bedienen. Er wordt continu gekeken naar mogelijkheden om mensen binnen de coronabeperkingen zo goed mogelijk te kunnen helpen.

Automatisch uitstel
Niet alleen de mensen die een afspraak hadden staan voor hulp bij aangifte hebben automatisch uitstel gekregen tot 1 september 2020. Dat geldt ook voor iedereen met een DigiD-machtigingscode die is uitgenodigd om aangifte te doen en nog geen aangifte heeft gedaan of zelf uitstel had aangevraagd.

De Belastingdienst heeft tussen 1 maart en 1 mei voor de aangifte inkomstenbelasting 2019 ongeveer 9,3 miljoen aangiften binnen gekregen. Dat is nagenoeg vergelijkbaar met vorig jaar (toen: 9,5 miljoen). Meer mensen kregen uitstel: bijna 3 miljoen, tegen 2,7 miljoen tijdens de aangifteperiode vorig jaar.

Big Broeder cam 'Kom uit je ei!'

Een Big Broeder cam op biologisch-dynamische geitenboerderij Ridammerhoeve in het Amsterdamse Bos. Vanaf vandaag kunnen geïnteresseerden via de cam volgen hoe een kip haar eieren in ongeveer 21 dagen uitbroedt. “Zo goedkoop mogelijk eieren ‘produceren’ veroorzaakt veel dierenleed. Deze cam-actie laat zien dat het ook anders kan,” zegt Anne Hilhorst.

Na het broedproces blijven deze kuikens bij hun moeder. Na tien dagen gaan zij vrij rondscharrelen op de boerderij, waar ze hun hele leven blijven. Op een leeftijd van vijf maanden gaan ze zelf eieren leggen. De cam blijft ongeveer vier weken actief, gedurende het gehele broedproces.

Natuur vs. broedmachine
Wakker Dier wil met deze cam een inkijkje geven in het broedproces van een kip. “We laten zien hoe de natuur het heeft bedacht en willen mensen ervan bewust maken dat het er in de vee-industrie toch echt anders aan toe gaat,” zegt Anne Hilhorst. Een kuiken in de intensieve veehouderij komt in een broedmachine ter wereld en zal zijn moeder nooit zien.

De droom
De dierenwelzijnsorganisatie wil met de cam op een praktische manier haar doelen dichterbij te brengen. “Het is onze droom dat de moederliefde die deze kip op haar kuikentjes over kan brengen, werkelijkheid wordt voor alle dieren in de vee-industrie,” zegt Hilhorst. “Dat ligt helaas nog ergens in de toekomst.”

Wakker Dier agendeert welzijnsproblemen van de dieren in de vee-industrie en creëert op die manier een markt voor een keurmerk of een diervriendelijker product. “Zo maken we de weg vrij voor écht diervriendelijker producten,” zegt Hilhorst.

Eerste ervaringen met WhatsApp/SMS-service in de trein

Sinds donderdag 30 april kunnen reizigers bij een onveilig gevoel of overlast in NS-treinen een WhatsApp of SMS naar de NS sturen. Reizigers staan dan direct in contact met de NS-meldkamer, die per situatie zal inschatten welke opvolging nodig is.

Uit de eerste bevindingen van de afgelopen drie weken blijkt dat reizigers deze service waarderen en een goede toevoeging vinden op de bestaande kanalen. De mogelijkheid om stil een melding te kunnen doen draagt volgens de melders bij aan het gevoel van veiligheid in de trein (rapportcijfer van 9.3). Het contact met de Meldkamer wordt als positief ervaren. Bij herhaaloverlast in de toekomst geven alle melders aan de dienst waarschijnlijk of zeker wel weer te gebruiken.

Aantal meldingen en soort meldingen
Tot en met donderdag 21 mei zijn 232 meldingen gedaan door reizigers, gemiddeld zo’n 11 meldingen per dag. Vooral in de eerste dagen betroffen dit veel testmeldingen of vragen voor Klantenservice. Het merendeel van de meldingen ging in de eerste drie weken over overlast zoals het overtreden van de huisregels in de trein. Ongeveer 1 op de 10 meldingen is tot nu gerelateerd aan de corona-maatregelen zoals het onvoldoende afstand houden of vragen over de beschikbare zitplaatsen in de trein.

De opvolging van een melding is maatwerk en kan per situatie verschillen. Ook is gebleken dat het vaak al voldoende is als een reiziger zich gehoord voelt of de conducteur een extra omroep doet. Waar assistentie nodig is worden onze Veiligheid & Service- medewerkers of Politie gevraagd om te ondersteunen. Een woordvoerder: "In een tijd waarin onze serviceverlening anders is dan reizigers van ons gewend zijn, willen we reizigers zo de mogelijkheid blijven bieden om altijd direct met NS in contact te komen mocht er zich iets voordoen in de trein."

Directeur Haga Lyceum geschorst door bestuur

Directeur Soner Atasoy is maandag geschorst door de voorzitter van het schoolbestuur. Een reden voor de schorsing zou onder andere zijn autoritaire optreden zijn. Dat zegt bestuursvoorzitter Mohammed Laamimach tegen de Volkskrant. Volgens Atasoy is de voorzitter van het bestuur zelf net geschorst. Hij voegt daaraan toe dat zijn eigen schorsing niet rechtsgeldig is.

Laamimach van de Stichting Islamitisch Onderwijs, waaronder het Haga Lyceum valt, zegt dat hij de directeur maandagochtend heeft ingelicht over de schorsing. Atasoy is per direct op non-actief gezet.

Basisschool dicht vanwege leerkracht met coronavirus

De Amstelveense basisschool School of Understanding is gesloten omdat een leerkracht positief is getest op corona. Collega's die langer dan een kwartier en binnen anderhalve meter contact hebben gehad met de leerkracht zijn in quarantaine gegaan en daarom is lesgeven op school niet meer mogelijk.

De basisschool heeft in overleg met de GGD en gemeente besloten om, vanuit organisatorisch oogpunt, voor de hele school over te gaan op thuisonderwijs.

'Gelukkig heeft onze collega uit de onderbouw milde klachten', vertelt Tijl Koenderink, directeur-bestuurder van de school. 'In totaal zijn er zes leerkrachten getest op het virus. Bij vijf van hen is het virus niet geconstateerd en is de uitslag van de test dus negatief. Vanmiddag wordt de laatste uitslag van de test verwacht.'

Rond het einde van deze week verwacht Koenderink dat de basisschool weer open kan gaan. Tot die tijd moeten de leerlingen aan het werk vanuit huis.

FOK! Wat een weer: code groen: veel zon

Vandaag is er vrij veel zon, af en toe komt er sluierbewolking voor. In het uiterste noordoosten zijn er vanochtend nog wolkenvelden aanwezig. De maximumtemperatuur loopt uiteen van 18°C vlak aan zee tot lokaal 25°C in het zuiden van het land. De zwakke wind komt eerst uit uiteenlopende richtingen, in de loop van de middag en avond uit richtingen tussen west en noord.

Komende nacht zijn er naast opklaringen ook enkele wolkenvelden aanwezig. De minimumtemperatuur wordt ongeveer 9°C en de zwakke wind komt hoofdzakelijk uit een noordelijke richting.

Morgen overdag zijn er flinke perioden met zon en het blijft droog. De middagtemperatuur loopt uiteen van 16°C in het noordelijk kustgebied tot 24°C in het zuiden van het land. De noordelijke wind wordt matig, langs de kust later op de dag vrij krachtig. (Bron: KNMI)

Meer weer op FOK!

Mooi weer bij Geestmerambacht (Foto: FOK!)
Mooi weer bij Geestmerambacht (Foto: FOK!)

Jouw foto of filmpje bij het weerbericht? Mail hem naar weer@fok.nl onder vermelding van je username en waar je de foto (ongeveer) hebt gemaakt. Wie weet staat jouw foto bij het volgende weerbericht.

Laatste reviews en specials
special
VrijMiBabes #211 (not very sfw!)
special
Random Pics van de Dag #1286
review
Paper Mario: The Thousand-Year Door
special
Random Pics van de Dag #1285
special
Random Pics van de Dag #1284
special
Random Pics van de Dag #1283
©FOK.nl e.a.