Privacy Policy per 27-05-2020

Dit is het Privacy -en cookiebeleid van FOK.nl

Welkom op FOK.nl. FOK.nl (FOK!) is een onafhankelijke site, gemaakt door users en vrijwilligers die proberen een leuke nieuws -en discussiecommunity neer te zetten. We bestaan al sinds 1999 en daar zijn we bijzonder trots op!

Allereerst raden we je aan om zo min mogelijk privé-informatie te delen. Met ons en met anderen. Je informatie veilig houden begint bij jezelf. Wij vragen behalve je E-mailadres en een verzonnen alias bij normaal gebruik géén gegevens van je en bewaren naast het mailadres en de nickname alleen je ip-adres. Overige informatie mág je wel geven, maar dat is zeker niet verplicht en we raden je aan die informatie achterwege te laten. Geef je die informatie tóch op, dan kun je die zelf ook eenvoudig weer verwijderen.


VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS
FOK! Behandelt jouw privacy natuurlijk met respect en zorgvuldigheid en verwerkt jouw persoonlijke gegevens op een manier die voldoet aan de geldende wetten en regels. FOK! Heeft geen bedrijfspand of kantoor, omdat ieder vanuit zijn eigen woning meewerkt, maar is administratief gevestigd aan de Houtwalstraat 10, 8043 VR te Zwolle. Dit is dan ook géén bezoekadres!


CONTACT OPNEMEN
Je kunt met betrekking tot je privacy contact opnemen met FOK.nl op de volgende manieren:

- Via het webformulier op https://frontpage.fok.nl/report (dit geniet de voorkeur)

- Per e-mail via privacy@fok.nl (dit geniet de voorkeur als je niet wilt of kunt inloggen)

WELKE GEGEVENS VERWERKEN WIJ
Als je niet bent ingelogd:

- Je ip-adres, de opgevraagde pagina, je browser, besturingssysteem en schermresolutie

Deze worden als standaard serverlogs opgeslagen en enkel ingezien als er sprake is van mogelijk misbruik. Deze logs worden periodiek verwijderd

Als je een account aanmaakt, inlogt of berichten plaatst:

Het invullen van persoonsgegevens is in het geheel NIET verplicht op FOK! We hebben feitelijk maar één ding nodig om je een account te laten aanmaken, en dat is je E-mailadres. Dit hoeft niet je gebruikelijke mailadres te zijn, maar je moet wel toegang hebben tot het mailadres, anders kunnen we je wachtwoord niet toesturen.

- E-mail adres
Hiermee kunnen we contact met je opnemen, en kun je bijvoorbeeld een nieuw wachtwoord instellen, of een nieuw wachtwoord opvragen als je deze bent vergeten.

- Gebruikersnaam
Bij het registreren moet je een alias (ook wel nickname of gebruikersnaam genoemd) opgeven. Dit mag vrijwel alles zijn. Een aantal woorden is uitgezonderd. Neem een alias die niet tot jou te herleiden is, dus gebruik niet je naam, een alias die je ook elders gebruikt of iets dat naar jou als persoon herleidbaar is!

- Wachtwoord (in gecodeerde vorm)

Omdat we natuurlijk als je inlogt moeten kunnen verifiëren of het wachtwoord dat je hebt ingevoerd wel klopt, moeten we je wachtwoord ook opslaan. Dit gebeurt middels een 'salted hash'. Dat houdt in dat je wachtwoord wordt voorzien van een reeks willekeurige tekens, waarvan een deel specifiek is voor elke individuele gebruiker, en hiervan vervolgens een zogenaamde 'hash' van wordt gemaakt. Dit is een code bestaande uit een reeks cijfers en letters waaruit het oorspronkelijke wachtwoord niet kan worden herleid. Door bij het inloggen op de door jouw ingevulde gegevens dezelfde berekening los te laten kunnen we zien of de uitkomst van die berekening overeenkomt met de opgeslagen uitkomst, en daarmee of het ingevoerde wachtwoord correct is. Gebruik in ieder geval een wachtwoord dat je niet ook elders gebruikt, zorg dat het geen standaard woord is en houd je wachtwoord geheim!

- IP-Adres
Als je je registreert, inlogt of berichten plaatst op FOK! slaan we je ip-adres op. Dit doen we bij elke post. Niet omdat we daarmee achterhalen wie je bent - dat kan immers alleen je provider - maar om bijvoorbeeld bij de politie aangifte te kunnen doen als er misbruik gemaakt wordt van het account, als er sprake is van een hack of er illegale zaken geplaatst worden. IP-adressen worden eerst omgezet in een getal voordat we ze in de database opslaan

- Bij het invoeren van een 'submit' (je meldt ons dat je ergens een leuk bericht hebt gezien) en het contacteren van ons (via mail, webformulier of anderszins) kunnen we de door jou opgegeven of door je browser beschikbaar gestelde gegevens (mailadres, ip-adres, naam) opslaan. Het doel daarvan is het contact op kunnen nemen om je verzoek, melding of vraag in behandeling te nemen.

Naast bovenstaande kun je zelf eventueel nog zaken als je naam, geslacht, hobbies, opleiding en leeftijd toevoegen aan je profiel, maar we raden je aan dit achterwege te laten als je vreest voor je privacy. Je kunt deze informatie overigens op elk moment zelf aanvullen, aanpassen of verwijderen.

Ook houden we algemene gegevens bij over je bezoek aan onze websites en apps. Denk daarbij aan de opgevraagde URL, de info die je browser zelf al meestuurt (schermresolutie, welke browser en browserversie en mogelijk de verwijzende pagina). Als je inlogt of registreert via socialmedia (zoals facebook) word je FOK!profiel gekoppeld aan het betreffende socialmediaprofiel.

Als je bij ons een abonnement, of 'abo' danwel 'premium account', wilt afsluiten, een pakket extra mogelijkheden en de optie om de site zonder reclame te bekijken, dan zijn mogelijk ook bankgegevens en je naam noodzakelijk. Deze worden opgeslagen en bewaard gedurende de wettelijke verplichte bewaartermijn voor facturen van de belastingdienst, of zolang je een account bij ons hebt als dit langer is.

Doe je mee aan een prijsvraag dan hebben we natuurlijk je adres nodig, omdat we de prijs anders niet kunnen opsturen. We bewaren de gegevens voor het geval er iets mis gaat bij bijvoorbeeld de verzending, of om deze verzending sowieso af te kunnen handelen. De adressen worden hooguit zes maanden bewaard en verder niet aan je profiel gekoppeld. Ze worden ook niet gebruikt voor doeleinden anders dan bij de specifieke prijsvraag gespecificeerde doeleinden.


VERWERKINGSDOELEINDEN
FOK! verwerkt zo min mogelijk persoonsgegevens, simpelweg omdat we vinden dat jouw persoonsgegevens voor ons niet van belang zijn. Wat we wél verwerken kan verwerkt worden voor de volgende doeleinden:

Om je onze diensten en informatie te kunnen leveren, onze site te optimaliseren, deelname aan acties en prijsvragen mogelijk te maken, in geval van problemen contact met je op te nemen of om te voldoen aan wet- en regelgeving (denk daarbij aan bewaarplichten van bijvoorbeeld de belastingdienst). Ook kan het mogelijk zijn dat we vanwege onze moderatie voor jouw en ons gemak een overzicht maken van door jou geplaatste posts (zogenaamde 'notes') die moderatie vereisten. Deze samenvatting van je posts wordt gebruikt om de moderatietaken uit te kunnen voeren en je in geval van onduidelijkheid uit te kunnen leggen waarom we een bepaalde beslissing hebben genomen. Dit kan je helpen onze gedragsregels te respecteren. Je kunt de notes via je accountpagina zelf inzien. Het is niet toegestaan je notes te openbaren, dit is grond voor een ban.

Uiteraard verkopen we je persoonsgegevens NOOIT door aan derden. Adresgegevens, mailadressen en wachtwoorden worden bovendien beveiligd en gecodeerd opgeslagen en zijn alleen inzichtelijk voor onze 'administrators' als zij die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te kunnen voeren.

Je persoonsgegevens zullen niet gebruikt worden voor andere doeleinden dan die we hierboven genoemd hebben en voor zover voor deze verwerkingen uw toestemming is vereist zullen wij deze alleen verwerken als je ons die toestemming hebt gegeven.


BEVEILIGING EN BEWAARTERMIJN
FOK! heeft technische en organisatorische maatregelen ingezet om te zorgen dat jouw persoonsgegevens zo goed mogelijk beschermd zijn tegen diefstal, verlies of onrechtmatige verwerking. Belangrijke persoonsgegevens worden gecodeerd opgeslagen en zijn alleen toegankelijk voor personen met de juiste machtigingen. We bewaren je gegevens sowieso niet langer dan wettelijk toegestaan, niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarmee de gegevens zijn verwerkt en niet korter dan wettelijk verplicht. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard hangt af van de gegevens en het doel waarmee deze bewaard worden. De bewaartermijn kan per doel verschillen, maar is altijd zo kort mogelijk.

Op onze ontwikkelomgeving wordt gebruik gemaakt van dummygegevens. Dat houdt in dat tijdens het testen niet met echte persoonsgegevens wordt gewerkt.

Verder is onze gehele site, maar sowieso pagina's waarbij je persoonsgegevens moet invullen of kunt bekijken, enkel beschikbaar via het gecodeerde SSL protocol, om te voorkomen dat hackers kunnen meelezen.

Om onze dienst veiliger te maken en te beschermen tegen aanvallen waarbij ook mogelijk persoonsgegevens buitgemaakt kunnen worden maken we gebruik van de diensten van CloudFlare.


INZAGE, CORRECTIE EN VERWIJDERING
Je kunt je gegevens in de meeste gevallen zelf direct inzien en corrigeren of verwijderen. Dit doe je via je persoonlijke profielpagina op de accountspagina, en mogelijk via je fotoboek, als je die hebt ingevuld. Is er informatie die je NIET zelf kunt wijzigen, dan kun je hiertoe een verzoek indienen door een bericht met naam en bewijs van identiteit sturen naar privacy@fok.nl. Vertel in je verzoek zo duidelijk mogelijk om welke gegevens het gaat en waar deze staan (url of url's bijvoegen!)

We zullen dan zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, reageren op het verzoek om inzage of correctie. Een verwijderverzoek kan alleen in behandeling worden genomen als de te verwijderen gegevens niet meer relevant zijn. Verwijderen van je mailadres kan bijvoorbeeld niet als je nog een account bij ons hebt, maar je kunt wel zelf je mailadres veranderen in een nieuw adres. Bij een verwijderverzoek zal FOK! zo snel mogelijk de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij de wet ons verplicht de gegevens te bewaren of er voor ons reden is ons tegen de verwijdering te verzetten. Denk hierbij aan het volledig verwijderen van al je postings op FOK!. Dat zou enorme gaten in de discussies opleveren, ons archief zou ernstig verstoord worden, posts van andere gebruikers zouden hierdoor onterecht ook geraakt worden etc. Je posts zijn dus relevant voor de begrijpbaarheid van de gehele discussie, de integriteit van onze database en het recht van vrije meningsuiting, nieuwsgaring en journalistieke uiting. Bovendien geef je ons via de Algemene Voorwaarden een onbeperkt publicatierecht op je teksten. Wel kunnen we natuurlijk door jou geplaatste persoonsgegevens zoals je naam, telefoonnummer, adres, woonplaats of andere herleidbare persoonsinformatie uit je berichten verwijderen als dat nodig is. Daarover denken we graag met je mee. We sturen je ook altijd een bevestiging van aanpassing of verwijdering, of zullen toelichten waarom niet aan een verzoek kan worden voldaan. Mochten we meer informatie nodig hebben kunnen wij daarom vragen. De uitvoering van het verzoek zal in dat geval worden opgeschort tot we de relevante informatie hebben ontvangen.


ANALYSE
FOK! gebruikt voor het bijhouden van bezoekersstatistieken waarmee we kunnen zien hoe goed (of slecht) onze site presteert onder bezoekers de analytische tool van Google, Google Analytics. Gegevens van Google Analytics worden bewaard tot 14 maanden na je laatste gebruik van onze site. Alle mogelijke koppelingen van persoonsgegevens tussen FOK! en Analytics zijn hierbij uitgeschakeld en de optie om bezoekersstatistieken te koppelen aan advertentieweergaven is eveneens door ons uitgeschakeld. De informatie die verzameld wordt kunnen we niet aan een persoon herleiden, en is bedoeld zodat we met de informatie die we hiermee verkrijgen onze site beter te maken. Wil je hier niet aan meewerken, dan biedt Google een browser addon als opt-out voor Google Analytics. Deze kun je voor IE11, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari en Opera vinden op deze pagina:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/


ADVERTENTIES EN ADVERTENTIECOOKIES
FOK.nl is, zoals gezegd, onafhankelijk en wordt onderhouden door users en vrijwilligers. Omdat we wel veel kosten moeten maken, maar geen groot bedrijf achter ons hebben zijn we afhankelijk van advertenties voor ons voortbestaan en om FOK! in essentie gratis te houden.

Voor de advertenties werken we samen met een aantal partijen die voor ons de advertentplekken vullen.

- Google Adsense

Google Adsense is het advertentieplatform van Google. We hebben ervoor gekozen om via Adsense alleen niet-gepersonaliseerde advertenties weer te geven. Dit houdt in dat uw gedrag niet door google gevolgd wordt via cookies of andere 'tracking' technieken.

- Ubifish

- Strossle

- Digidip

- Webads

Je kunt op deze pagina zelf aangeven welke advertentiebedrijven je wel en geen toestemming verleent. Let op; dit is een externe pagina die niet van FOK! is. Hun privacybeleid vind je hier.


WEBSITES VAN DERDEN
Dit Privacy- en cookiebeleid is niet van toepassing op websites en diensten van derden waarnaar FOK! op zijn websites hyperlinks aanbiedt. FOK! kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de gegevensverwerking of het privacybeleid van deze derden en hiervoor zul je het privacybeleid van de individuele sites moeten nalezen. Een hyperlink klik je aan op eigen risico. Twijfel je over de veiligheid of betrouwbaarheid van een linkje? Klik er dan niet op!


BEWERKERS
In gevallen waarbij FOK! voor de vermelde doeleinden gebruik maakt van diensten van derden en deze toegang hebben tot persoonsgegevens zijn met deze derden de vereiste maatregelen getroffen om te zorgen dat die gegevens alleen voor de vermelde doeleinden zal worden verwerkt.

COOKIES
De cookie is een klein stukje tekst dat door een website op je computer wordt geplaatst om bijvoorbeeld bij te houden of je bent ingelogd, wanneer je laatste bezoek was, of je een bepaalde banner niet te vaak in beeld krijgt etc. Cookies zijn niet eng, maar onderdeel van de HTTP-specificatie. Dat protocol wordt door iedereen gebruikt die een website bezoekt: het regelt de communicatie tussen onze webserver en jouw browser.

Als het niet absoluut noodzakelijk is om persoonlijke gegevens in een cookie op te slaan, zal FOK! dat ook absoluut niet doen.

Cookies kunnen ook nooit gebruikt worden om privégegevens van je computer uit te lezen of wachtwoorden te onderscheppen. Ook kunnen ze een computer niet infecteren met een virus of trojan. Ze zijn dus volkomen veilig en worden al sinds de jaren 90 zonder incident gebruikt op en door vrijwel elke website in de wereld.

Cookies zijn dus een handig hulpmiddel voor websites om functionaliteit te bieden, maar ze kunnen ook gevolgen hebben als ze op andere manieren worden gebruikt. Daarvan is sprake bij zogenaamde tracking cookies. Als een gebruiker bij ons in de reacties bijvoorbeeld een afbeelding plaatst van plaatjessite imgur, dan haal je dat plaatje niet van onze servers, maar van die van imgur. Imgur kan op dat moment jouw ip-adres opslaan en opslaan op welke pagina de foto stond, en daarmee dus welke pagina je aan het bekijken bent (want je maakt verbinding met hun server), maar kan ook een 'cookie' plaatsen. Bijvoorbeeld een uniek nummer dat alleen voor jou bedoeld is. Ze kunnen dat unieke nummer koppelen aan bijvoorbeeld de bezochte pagina en zo bijhouden welke pagina's waar hun afbeeldingen op staan je bezoekt. Omdat het internet nu eenmaal op deze manier werkt en browsers op deze manier werken kunnen wij niet voorkomen dat je dergelijke cookies krijgt. Ook kunnen wij hun inhoud niet uitlezen, net zoals zij de inhoud van cookies die wij plaatsen niet kunnen uitlezen.

FOK! bestaat voor het allegrootste deel uit informatie die door gebruikers wordt geplaatst. Omdat het onmogelijk is om te garanderen dat reacties en forumposts nooit een cookie zal bevatten is het wenselijk dat je ons toestemming verleent voor het zetten van volgcookies. Wil je absoluut geen volgcookies dan kun je ervoor kiezen te betalen voor toegang tot de site, of (eventueel per aanbieder) cookies te weigeren. Hiertoe krijg je een toestemmingsvenster te zien. Bij het weigeren van sommige cookies kan het zijn dat we je op dat moment alleen onze EIGEN content kunnen laten zien. Content van derden zoals afbeeldingen, video's, social media feeds of knoppen, specifieke fonts of externe scripts kunnen in dat geval worden geblokkeerd door een veiligheidstechniek die CSP heet en die voorkomt dat je toch ongewenste inhoud krijgt waarmee mogelijk cookies of aanverwante technieken gemoeid gaan. Omdat oudere browsers zoals Internet Explorer deze veilige standaard niet ondersteunen kun je alleen zonder volgcookies FOK! bezoeken als je een moderne, courante, veilige browser gebruikt.

De verantwoordelijkheid voor het gebruik van cookies van derden ligt bij die individuele partijen (bijvoorbeeld YouTube, Facebook, Twitter, ImgUr of andere externe diensten).

FOK! kan gebruik maken van onderstaande cookies.

Functionele cookies

Dit zijn cookies die noodzakelijk zijn voor ons om je onze site voor te schotelen of je bepaalde functionaliteit aan te bieden. Zo houden we bepaalde door jezelf ingestelde voorkeuren bij in cookies, maar ook of je bent ingelogd, wat je laatste bezoek was (om je nieuwe berichten te kunnen tonen) en of je ons toestemming hebt gegeven om cookies te gebruiken. Ze maken FOK! gebruiksvriendelijker.

FOK! plaatst cookies met je userid, je sessie, instellingen voor bepaalde trackers en weergaveopties, een 'token' die gebruikt wordt om gegeven toestemming voor het plaatsen van cookies te controleren, 'allowallcookies'/'cookiesok'/'accessToken'/'fok_temptopken' om je cookiekeuze in op te slaan.


Cookies voor website analyse
Naast advertentiecookies zijn er ook cookies die gebruikt worden voor analysedoeleinden zoals hierboven onder de kop 'analyse' al genoemd. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van de websites (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en opgeslagen door derden. In dit geval Google Analytics.

FOK! maakt gebruik van Google Analytics met de meest strikte privacyinstelling.

We verwijzen je naar de individuele privacyverklaringen voor het door hen gevoerde privacybeleid en raden je aan cookies van derden in je browser te blokkeren.


Advertentiecookies
Elk advertentienetwerk plaatst cookies. Daarmee wordt onder meer bijgehouden hoe vaak je een bepaalde advertentie al hebt gezien zodat je niet wordt overladen met duizend keer dezelfde advertentie en dat opvallender advertenties niet te vaak worden weergegeven.

Daarnaast kunnen bepaalde specifieke technieken als retargeting en real-time bidding ingezet worden om bezoekers die bepaalde pagina's van deze website hebben bezocht opnieuw te bereiken via gerichte advertenties op websites van derden. Om deze advertenties zo goed mogelijk te kunnen afstemmen op uw interesses worden cookies gebruikt. De gegevens die in deze cookies worden opgeslagen zijn volledig anoniem.

Op FOK! kunnen advertenties met cookies worden geplaatst van onder meer webads, groupm server, turn, openx, zoom.in, truste, doubleclick spotlight, bluekai, adnetik, valueclick, emediate, evidon, hottraffic, adnexus, m4n, daisycon, viglink, adsense, doubleclick, criteo, appnexus, zanox, google, stir, valueclick, digidip, inpagevideo, vmg, sanoma, next day media en strossle.

We verwijzen je naar de individuele privacyverklaringen voor het door hen gevoerde privacybeleid en raden je aan cookies van derden in je browser te blokkeren. Je kunt op deze pagina ook zelf aangeven welke advertentiebedrijven je wel en geen toestemming verleent. Let op; dit is een externe pagina die niet van FOK! is. Hun privacybeleid vind je hier .


Overige cookies

Op FOK! kunnen de vrijwillige redactieleden én onze gebruikers (media)bestanden van andere websites delen. Hierdoor kunnen cookies van derden geplaatst worden waarop wij geen invloed kunnen uitoefenen. Ook bieden we onze users de mogelijkheid bepaalde informatie te delen via sociale netwerken als Facebook, LinkedIn of Twitter. Hierdoor kunnen deze sociale netwerken mogelijk cookies op uw computer worden geplaatst om bij te houden welke informatie gedeeld is.

Op FOK! gebruiken we mogelijk onderdelen (en dus cookies) van onder andere Facebook, Twitter, truste, Google+, YouTube, Vimeo Flickr, LastFM, Google Maps, AddThis, Instagram en ImgUr,

We verwijzen je naar de individuele privacyverklaringen voor het door hen gevoerde privacybeleid.

COOKIES VERWIJDEREN
Cookies worden opgeslagen op je eigen computer. Je kunt ze eenvoudig zelf verwijderen. In de hulpfunctie van je browser lees je hoe. Na het verwijderen van cookies zul je in de meeste gevallen op alle sites opnieuw moeten inloggen, en zul je ook je voorkeuren opnieuw moeten doorgeven.

COOKIEDETAILS
Functionele cookies
Hieronder vind je een overzicht van mogelijke cookies en hun betekenis. Dit zijn cookies die noodzakelijk zijn voor een goede werking van de site, danwel het bijhouden van je persoonlijke voorkeuren en instellingen.

Naam v/d cookie

Doel

sessid,fokInitSession

Dit is een hash van je huidige session id. Deze wordt gebruikt om te voorkomen dat anderen zich door middel van browsermanipulatie kunnen voordoen als jou.

token

Deze cookie zorgt ervoor dat er een controle plaats kan vinden op het accepteren van cookies.

user

In dit cookie staat je userid opgeslagen. Deze werkt alleen in combinatie met het sessid cookie dat hierboven al vermeld staat.

fok_temptoken | accessToken

Wordt gebruikt als je cookies wilt weigeren. De toegangscode die je na betaling ontvangt wordt hierin opgeslagen.

cookiesok | accept_all_cookies | oil_data

Hierin staat of je ons cookie hebt geaccepteerd. 1 = ja, 0 = nee. Heb je dit cookie niet dan heb je geen keuze gemaakt en zul je geen cookies ontvangen waarvoor we je toestemming nodig hebben.

screen

Hier wordt de schermbreedte van je device opgeslagen. Op basis hiervan kunnen bepaalde elementen wel of niet worden ingeladen of van een passende weergave worden voorzien.

__cfduid

Dit cookie wordt door cloudserverdienst Cloudflare gebruikt om de juiste bezoekers naar onze server door te sturen. Zonder dit id zou je geen pagina te zien krijgen.

_ga, __utma, __utmb en andere cookies die beginnen met __utm

Deze cookies worden gebruikt door Google Analytics en zij geven ons inzicht in onze (overigens anonieme) bezoekersstatistieken.

3rd party cookies
Hieronder vind je een overzicht van mogelijke third party cookies (cookies die niet door FOK! zelf geplaatst worden). Je kunt deze eenvoudig zelf in je browser blokkeren. Zie hiervoor de handleiding van je browser. Vanwege de wijze waarop sommige externe diensten werken is het onmogelijk een volledige lijst te leveren, maar de werking van deze cookies verschilt niet wezenlijk van de vermelde cookies.

Aanbieder / URL

Doel

Analytics

Google Analytics wordt door FOK! gebruikt om anonieme statistieken over het gebruik van FOK! bij te houden. Deze cijfers worden gebruikt om de site verder te optimaliseren.

ComScore / scorecardresearch.com

Deze onafhankelijke dienst meet het advertentiebereik van FOK.nl

Youtube, Vimeo, Liveleak, Dumpert en andere videohosters

Bij video's die op onze site geplaatst worden door onze users of crewleden kunnen door de aanbieder (vaak youtube, maar er zijn meer aanbieders) cookies geplaatst om bijvoorbeeld het aantal bekeken video's te meten, maar ze kunnen ook volgcookies plaatsen. Deze cookies worden niet door FOK! beheerd. Voor het tonen van thumbnails en metadata (zoals titels) van YouTube-video's (in redactionele content en gebruikersreacties) wordt gebruik gemaakt van de YouTube API Services. FOK! gebruikt hierbij géén gebruikersgegevens en deelt deze derhalve ook niet met Google of YouTube. Op het gebruik van YouTube-video's zijn de YouTube Terms of Service en de Google Privacy Policy van toepassing, en het gebruik hiervan op FOK! is hier ook aan gebonden. Gebruiker verklaart bij het akkoord gaan met de voorwaarden van FOK! ook akkoord te zijn met deze voorwaarden van YouTube/Google.

Flickr, Facebook, TinyImg en andere afbeeldinghosters

Bij de afbeeldingen die op de site geplaatst worden door onze bezoekers kunnen cookies geplaatst worden door de gebruiker zelf, danwel door de gebruikte hostingprovider. Deze worden bijvoorbeeld gebruikt om het bereik van de afbeeldingen te meten, maar kunnen ook volgcookies plaatsen. Deze cookies worden niet door FOK! beheerd.

Doubleclick, Appnexus, Webads, Ubifish, Adnxs, Sanoma, Digidip, Zanox, Criteo, inpagevideo, strossle en andere advertentienetwerken

Deze advertentienetwerken verkopen ook advertentieruimte aan andere partijen. Welke partij gebruikt wordt kan per advertentie verschillen. De adverteerders plaatsen cookies om onder meer het bereik te meten, maar veelal ook volgcookies om je advertenties voor te schotelen die aansluiten op je surfgedrag. Deze cookies worden niet door FOK! beheerd.

Facebook, Google+, Twitter, LinkedIn, Pinterest, Instagram, TikTok

Met deze social media knoppen kunnen gebruikers onze inhoud delen op de bekende Sociale netwerken. Met de cookies kan bijvoorbeeld worden bijgehouden of je een item al gedeeld of geliked hebt. Ook kunnen sociale netwerken je middels volgcookies volgen. Deze cookies worden niet door FOK! beheerd. 

OVERDRACHT BIJ VERKOOP
Indien FOK! of onderdelen daarvan van eigenaar wisselen kunnen we de gegevens overdragen aan de nieuwe eigenaar.

KLACHTEN
Ben je het niet eens met de wijze van verwerken, dan kun je te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

WIJZIGINGEN
FOK! kan dit Privacy- en cookiebeleid eenzijdig wijzigen. Het is daarom noodzakelijk dit beleid regelmatig na te lezen om te zien of er mogelijk wijzigingen zijn doorgevoerd. De laatste wijzigingsdatum staat hieronder.

AFWIJKINGEN
Op punten waarop onze Algemene Voorwaarden en deze Privacy Policy conflicteren geldt deze Privacy Policy.

De laatste wijziging aan dit Privacy- en Cookiestatement was op 27 mei 2020. Hierin zijn enkele bewoordingen vereenvoudigd, wat spelfouten hersteld. De mogelijkheid cookies per aanbieder te weigeren is toegevoegd en Google/YouTube TOS en Privacypolicy zijn toegevoed.