De zaak Lucia de B.

Lucia de B. zal morgen opnieuw voor de rechtbank moeten verschijnen als haar zaak inhoudelijk behandeld wordt. Lucia de B. staat bekend als de seriemoordenares die meerdere baby's, kleuters en bejaarden ombracht. Hoewel zij zelf altijd heeft gezegd onschuldig te zijn, dachten vriend en vijand daar in het begin anders over. Nu lijkt het toch een andere kant op te gaan, en is er een kans dat Lucia vrijgesproken zal worden. Tijd voor een chronologische samenvatting wat er zoal rond haar persoon van doen is geweest de afgelopen jaren.

•    September 2001:     De zaak wordt aan het rollen gebracht als het Juliana Kinderziekenhuis en het Rode Kruisziekenhuis aangifte doen tegen Lucia de B. omdat ze bij te veel bij sterfgevallen gesignaleerd wordt die in eerste instantie onverklaarbaar zijn.

•    Maart 2003:         Lucia de B. wordt veroordeeld tot levenslang, maar zowel Lucia als het OM gaan in hoger beroep. Lucia omdat ze zegt onschuldig te zijn, het OM omdat ze vindt dat Lucia voor meer moorden veroordeeld moet worden. In plaats van vier moorden en drie pogingen tot moord, zou ze dertien moorden en vijf pogingen daartoe op haar geweten hebben. Alle patiënten die overleden, lagen in ziekenhuizen in de regio Den Haag, waar Lucia ook werkzaam was.

•    Januari 2004:         Het hoger beroep is van start gegaan; er zijn tweeëntwintig zittingsdagen en zes reservedagen ingepland voor de behandeling van het hoger beroep.

•    Juni 2004:         Lucia de B. wordt veroordeeld tot levenslang en TBS. Ze is in het hoger beroep veroordeeld voor zeven moorden en drie pogingen daartoe. De opgelegde straf is zwaarder dan geëist werd. Volgens het hof omdat: “een levenslange gevangenisstraf, gezien de mogelijkheid dat De B. na eventuele gratie onbehandeld weer in de samenleving terugkeert, onvoldoende waarborgen biedt.”

•    Maart 2006:         Nadat Lucia de B. in cassatie is gegaan tegen het vonnis, wordt gevonnist dat de combinatie van een levenslange straf en tbs niet kan. Enkele dagen na deze uitspraak werd Lucia getroffen door een herseninfarct. Ze wordt opgenomen in het ziekenhuis van de gevangenis in Scheveningen.

•    Juli 2006:          De zaak werd terugverwezen naar de rechtbank, met het bevel opnieuw naar de strafmaat te kijken. Deze valt opnieuw als levenslang uit.

•    Oktober 2007:     Vrijwel alle hoogleraren kansberekening en statistiek in Nederland vinden dat het bewijs tegen Lucia de B. niet overtuigend genoeg is en dienen een petitie in om de zaak te laten heropenen.

•    November 2007:     Er komt een nieuw onderzoek naar de zaak van Lucia de B.

•    December 2007:     Ruim 850 wetenschappers zijn niet overtuigd van de schuld van Lucia en vragen om een heropening van de zaak. Een verzoek om Lucia de B. tijdelijk vrij te laten, wordt afgewezen door Albayrak. Ook de medische toestand van De B., ze heeft een hersenbloeding gehad en is deels verlamd geraakt, is geen reden om haar vrij te laten.

•    April 2008:         een verzoek tot voorlopige vrijlating is nu toch ingewilligd. Volgens haar advocaten is ze slecht hersteld van het herseninfarct en moet ze buiten gevangenschap revalideren.

•    Juni 2008:         Lucia de B. hoeft voorlopig niet terug de cel in. Na nieuwe informatie, waaruit blijkt dat één veroordeling voor de moord op een baby mogelijk onjuist is, is er om een herziening gevraagd. Ook werd er om een verlenging van de voorlopige vrijlating van B. gevraagd. Daar werd mee ingestemd door de hoge raad.

•    Oktober 2008:     De zaak is officieel heropend. De Hoge Raad heeft de zaak doorverwezen naar Arnhem, die de zaak opnieuw zal behandelen en ook nieuwe onderzoeken zal verrichten. Het hof zal ook uitspraak doen over vermogens- en valsheidsdelicten waar Lucia de B. ook van verdacht wordt.

•    Maart 2010:         Het OM heeft vandaag vrijspraak gevraagd voor Lucia de B. Over enkele weken volgt de uitspraak van het gerechtshof Arnhem.

 

Vandaag is de zaak inhoudelijk besproken. Zowel Lucia de B. als een getuige-deskundige zijn gehoord. De advocaat-generaal heeft zijn requisitor houden en een eis laten horen. Hierna was het de beurt aan de verdediging.

Overigens is Lucia de B. nooit voor het tuchtcollege geroepen. Dit houdt in dat zij nog steeds de titel verpleegkundige mag dragen én haar beroep mag uitoefenen.

Een stukje achtergrond

Begin jaren zeventig woonde het gezin van Lucia in Canada. Daar brandde destijds het huis van de familie af, op een tijdstip dat Lucia niet thuis was. In 2001 echter, werd ze ineens als een potentieel verdachte van brandstichting beschouwd. Om het verleden van Lucia onder de loep te kunnen nemen reizen er Nederlandse rechercheurs af naar Canada.  Een Amerikaanse deskundige vond dat de brand paste bij het profiel van Lucia als seriemoordenares.

Lucia, die door haar broer omschreven werd als een boekenwurm, hield dagboeken bij. In één van die dagboeken, die bij een huiszoeking gevonden werden, stond het verhaal dat over een moord op een hoerenloper ging. Zij en haar broer waren gek op Stephen King, en hadden wel eens geprobeerd om in dezelfde stijl iets te schrijven. De Nederlandse politie en justitie namen het verhaal als waargebeurd dagboekfragment aan, en verzochten de Canadese recherche om een nader onderzoek. Daar kwam niets uit naar voren en men vroeg zich in Canada af of het geen fictie was. Met de rapporten van de Canadese rechercheurs is vrijwel niets gedaan.

Op 13 december 2001, als Lucia aan het sterfbed van haar grootvader zit, wordt ze gearresteerd. Ze zou een hechte band met allebei haar grootouders gehad hebben en zij verpleegde haar opa al langere tijd. De politie, die bij het afluisteren van haar telefoon iets opving over het geven van een medicijn, aarzelde niet en pakte haar op. Haar opmerking: "Waarom mag ik dit niet afmaken?" werd opgevat als verklaring dat ze ook haar opa wilde vermoorden.