Seks en de dominee

In samenwerking met Leugens.nl een selectie uit de strooptocht naar onwaarheden. Vandaag de zevende aflevering.

Door Peter Olsthoorn

De beroemde Iraakse mediaminister al-SahafKlikken maar allemaal, want 'de leugen van de week' gaat over de 'sekscapedes' van een dominee die zich 'bisschop' of zelfs 'aartsbisschop' laat noemen in de door hemzelf gestichte kerk.

Dat de man in kwestie al 80 jaar is, deed me de wenkbrauwen even fronsen. Dat duurde maar kort; het gaat immers om seks die hij 35 jaar geleden had. Toen deed de man het namelijk met zijn schoonzus. Het daaruit geboren kind dacht al die jaren dat de man van zijn moeder, de broer van de dominee, zijn vader was.

Een DNA-test wees uit dat zijn oom niet zijn oom was. Deze DNA-test werd aangevraagd door een vrouw die een rechtszaak aanspande tegen de liefhebbende dominee. De vrouw zegt gedwongen te zijn om seks te hebben met de geestelijke. De dominee gaf toe een seksuele relatie met de vrouw te hebben gehad.

Hij voegde eraan toe dat deze boze dame de enige vrouw was met wie hij vreemdgegaan was. Dat geloofde de vrouw niet en ze vermoedde dat het binnen de familie al fout zat. Een DNA-test moest voor opheldering zorgen.

Dat de dominee ook vreemdging met zijn schoonzus betekent dat hij heeft gelogen, of erger nog: meineed heeft gepleegd. Dat gaat hem straf opleveren. Eerdere seks-gerelateerde rechtszaken die tegen de dominee zijn aangespannen, kocht hij af.

En de gelovigen? Ach, van de 10.000 schapen zijn er nog 1.500 over. Die betalen nog de jaarlijkse afdracht van tien procent van hun inkomen. De helft van hen is een potentieel volgend slachtoffer van zijn driften, mocht hij die nog willen botvieren.

Voor mij zijn dit de perfecte leugens en leugenaren. Bekend tv-donminee worden en zo veel gelovigen weten te binden. Zijn reputatie was ook uitstekend, zo was de dominee bijvoorbeeld vroeg met het accepteren van zwarten en homo's in zijn kerk.

Zijn broeksknopen zaten echter wat los.