Wetenschappers adviseren EU om kernenergie te classificeren als "groene investering"

Uit een wetenschappelijk rapport met betrekking tot kernenergie krijgt de Europese Unie (EU) het advies om kernenergie te classificeren als een "groene investering".

De analyses leverden geen wetenschappelijk onderbouwd bewijs dat kernenergie schadelijker is voor de mens of het milieu dan andere technologieën waarmee energie wordt opgewekt, aldus een ontwerp van de wetenschappelijke dienst van de Europese Commissie, dat is ingezien door persbureau Reuters. De opslag van kernafval diep onder de grond is "passend en veilig", aldus het document van het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek van het JRC. De auteurs verwijzen naar overeenkomstige projecten in Frankrijk en Finland.

Nog geen besluit van de Europese Commissie
De EU weigerde vooralsnog om al commentaar te geven op het advies. Het rapport wordt de komende week gepubliceerd. Volgens Reuters moeten twee commissies van deskundigen het beoordelen voordat de commissie een besluit kan nemen, hier hebben ze drie maanden de tijd voor. De EU werkt aan een classificatiesysteem waarbij economische activiteiten aangemerkt kunnen worden als duurzame investeringen.

Volgens Reuters was er enige tijd geleden een geschil tussen consultants over kernenergie. De ene kant wees op de zeer lage uitstoot van broeikasgassen, de andere op het probleem van de opslag van radioactief afval.

Over het algemeen stellen voorstanders van kernenergie dat kernenergie een kleine ecologische voetafdruk heeft en klimaatvriendelijk is. De Federale Milieuagentschap wijst er echter op dat kernenergie ook niet CO2-neutraal is.