Sterfte iets afgenomen in week 2, maar nog steeds hoog

In week 2 (11 tot en met 17 januari 2021) overleden naar schatting 3.850 mensen. Dat zijn 500 meer sterfgevallen dan verwacht voor deze periode. In de eerste week van 2021 overleden 4.099 mensen. Dat meldt het CBS op basis van de voorlopige sterftecijfers per week.
Sinds week 39 van 2020 is de wekelijkse sterfte hoger dan verwacht. In de tweede golf van de corona-epidemie overleden tot en met week 2 van 2021 iets meer dan 60.000 mensen, bijna 9.000 meer dan je in deze periode zou verwachten.

Afname bij Wlz-zorggebruikers en overige bevolking
De sterfte bij mensen die zorg ontvingen in het kader van de Wet langdurige zorg is naar schatting afgenomen in week 2 van 2021, maar blijft relatief hoog. Ook de sterfte onder de overige bevolking nam af. Er overleden ongeveer 1.600 Wlz-zorggebruikers, zoals bewoners van verpleeghuizen en gehandicaptenzorginstellingen. In de overige bevolking overleden iets minder dan 2.300 mensen.

In de tweede golf, vanaf week 39 van 2020 tot en met week 2 van 2021, overleden tot nu toe bijna 24.000 Wlz-zorggebruikers. Dat zijn 4.600 meer mensen dan je in deze periode zou verwachten, een toename van 24 procent. In de overige bevolking overleden in de tweede golf tot nu toe ruim 36.000 mensen, een 13 procent meer dan je in deze periode zou verwachten (4.300 meer).

Sterfte afgenomen bij mannen en vrouwen
De sterfte nam in week 2 van 2021 zowel onder mannen als onder vrouwen af ten opzichte van de week ervoor. Er overleden in die week naar schatting net iets meer mannen dan vrouwen.

In de eerste weken van de eerste golf van de corona-epidemie en in meerdere weken van de tweede golf stierven ook meer mannen dan vrouwen, hoewel er meer oudere vrouwen dan oudere mannen zijn.

Afname bij ouderen
In week 2 nam de sterfte onder ouderen af ten opzichte van de week ervoor. Er overleden 1 100 mensen van 65 tot 80 jaar en ruim 2.300 mensen van 80 jaar of ouder. De sterfte onder 65 jaar bleef ongeveer gelijk, in deze leeftijdsgroep was geen sprake van oversterfte.

In de tweede golf, vanaf week 39 tot en met week 2 van 2021, overleden tot nu toe ruim 34 duizend 80-plussers, 20 procent meer (5.600 meer) dan je in deze periode zou verwachten. Onder 65- tot 80-jarigen stierven 19 procent meer mensen dan verwacht (ruim 2.900 meer). Onder mensen jonger dan 65 jaar overleden in de tweede golf tot nu toe 5 procent meer mensen (circa 340 meer).