Zwitsers onderzoek: Apen kunnen basisgrammatica begrijpen

Zoals taalkundigen in het tijdschrift " Science Advances" uitleggen , zijn apen in staat fouten in een kunstmatig gemaakte grammatica te herkennen.

In een experiment speelden de onderzoekers geluiden af voor zowel gewone zijdeaapjes als chimpansees. De geluiden waren achter elkaar geplaatst zodat een kunstmatige grammatica ontstond. Twee geluiden kwamen bijvoorbeeld altijd achter elkaar, maar soms werden ze gescheiden van elkaar afgespeeld door andere geluiden tussendoor te laten horen. In taal zouden deze tussenliggende geluiden vergelijkbaar zijn met een tussenvoegsel. De apen herkenden de tussenvoegsels en reageerden op fouten in de geluidenreeks. Mensen bij wie dezelfde test werd afgenomen, interpreteerden de kunstmatige grammatica op dezelfde manier als de apen.

Voor het onderzoeksteam geven de resultaten aan dat de basis voor grammatica ongeveer 40 miljoen jaar geleden gelegd kan zijn.