Voorlopig einde aan bemoeienis katholieke kerk met Universiteit Nijmegen

Ruim een maand geleden berichtten we hier al over de ruzie tussen de Stichting Katholieke Universiteit (het overkoepelende bestuur van de Radboud Universiteit en het universitaire Radboud ziekenhuis) en de Nederlandse bisschoppen. Ze wilden de invloed van de geestelijken flink verkleinen maar dat zag de Nederlandse katholieke kerk niet zitten. Tot nu toe hadden de bisschoppen verregaande invloed op de keuze van bestuurders van de SKU, wat de herstructurering van de Nijmeegse universiteit en het bijbehorende ziekenhuis flink belemmerde. De rechtbank heeft geoordeeld dat de universiteit voorlopig zelf de bestuurders mag benoemen en daarmee staat de kerk buitenspel.

In Nijmegen zijn plannen om de Radboud Universiteit en het Radboud UMC te splitsen maar doordat de bisschoppen al sinds 2014 benoemingen in het bestuur van de universitaire instelling blokkeren, werd bestuurlijke vernieuwing tegengehouden. De nieuwe leden van de raad van toezicht zouden niet katholiek genoeg zijn.

De bisschoppen zochten "goede, degelijke, gelovige katholieken" voor de bestuursfuncties terwijl de universiteit het voldoende vindt dat bestuursleden de katholieke identiteit "respecteren en onderscheiden". De Ondernemingskamer Amsterdam heeft deze week besloten dat de SKU tijdelijk zonder instemming van de Nederlandse bisschoppenconferentie bestuursleden mag benoemen.

Ook oordeelde de rechter dat de SKU geen toestemming van de Nederlandse katholieke kerk hoeft te krijgen voor de herstructurering. Bij de splitsing zullen de Radboud Universiteit en het Radboud UMC ieder in een eigen stichting worden ondergebracht met bijbehorende raad van toezicht. In de raden zal voortaan nog slechts plaats zijn voor één bestuurslid namens de kerk.

Volgens de uitspraak gebruikt de bisschoppenconferentie haar bevoegdheden, "om haar opvatting over de katholieke identiteit van de Radboud Universiteit en het Radboud UMC gestalte te geven". Die opvatting verschilt van "de huidige betekenis van de katholieke identiteit voor de universiteit en het UMC", zo lezen we op de site van het Katholiek Nieuwsblad.

De bisschoppen beraden zich nog over een mogelijk hoger beroep tegen de uitspraak.