Geldboete en taakstraf voor militairen voor lossen ongewild schot in uitzendgebied

De militaire kamer heeft maandag een 48-jarige militair veroordeeld tot een geldboete van 750 euro. De militair maakte zich schuldig aan het lossen van een ongewild schot, omdat hij onvoldoende rekening hield met de veiligheidsmaatregelen.

De militair loste in de koffiecorner van het kamp Midgard in Bamako (Mali) ongewild een schot nadat hij de veiligheidsmaatregelen onvoldoende in acht nam. Op het moment dat het schot gelost werd, waren er naast de militair nog 5 andere personen in de koffiecorner aanwezig. Ook stond er onder meer een bank en ander meubilair. De kogel veroorzaakte geen letsel of schade, maar dit had wel kunnen gebeuren door mogelijke terugkaatsing. Hierdoor was gemeen gevaar voor personen en goederen te duchten.

De officier van justitie had een taakstraf geëist voor het opzettelijk overtreden van het dienstvoorschrift. De militaire kamer acht geen opzet maar schuld bewezen en legt in dit geval een geldboete op. Verder houdt de militaire kamer rekening met het blanco strafblad van de militair en het feit dat uit zijn proceshouding is gebleken dat de militair zich van zijn fout bewust is en dat hij verantwoordelijkheid heeft genomen voor zijn gedrag.

Taakstraf
Een andere, 32-jarige militair, is tot een taakstraf van 60 uur veroordeeld voor het lossen van een schot zonder daarbij de veiligheidsmaatregelen in acht te nemen. 

De militair loste met zijn dienstwapen in een loods van het kamp Stephan in Erbil (Irak) een ongewild schot. De militair dolde met een collega waarbij hij zijn pistool zo snel mogelijk probeerde te trekken en bij de heup af te drukken. De militair had van tevoren niet gecontroleerd of zijn wapen geladen was. In de loods waar het schot gelost werd, stonden veel spullen en er waren op dat moment behalve de militair 4 andere personen aanwezig. Door het schot ontstond gevaar voor personen en goederen. De kogel veroorzaakte alleen een krasje op een heftruck.

De officier van justitie had een taakstraf van 80 uur geëist. De militaire kamer komt tot een lagere straf, omdat de militair zich van zijn fout bewust is en omdat hij meteen verantwoordelijkheid heeft getoond voor zijn gedrag. Ook het feit dat de militair een goede staat van dienst heeft, neemt de militaire kamer mee in de straftoemeting.