Bestuur DENK is 'gevallen'

Afgelopen vrijdag gaf de penningmeester van het bestuur van DENK aan dat hij zijn zetel per direct ter beschikking stelt. Selçuk Öztürk en Zahir Rana zijn op dit moment nog de enige twee overgebleven leden van het bestuur. Volgens de statuten van DENK, artikel 1.1, moet het bestuur echter bestaan uit een oneven aantal, van tenminste drie, leden. Het bestuur mag door dit feit geen besluiten nemen en geen financiële verplichtingen aangaan tot de eerstvolgende algemene ledenvergadering.

Dit betekent dat er zo snel mogelijk een algemene ledenvergadering moet worden georganiseerd om een nieuw (interim) bestuur te kiezen. Eerder waren het bestuursleden Gladys Albitrouw en Hanane Bittich die gehoor gaven aan de oproep van de fractievoorzitters, de jongerenbeweging en de raad van advies (partijraad) van DENK.