Autofraude op bestelling

“Fraude op bestelling” noemde de officier de handelwijze van de verdachte. In de rechtbank Zwolle eiste het OM een werkstraf tegen een 54 jarige man vanwege valsheid in geschrifte en het onjuist invullen van maandaangiften belasting personenauto´s en motorrijwielen (BPM). De verdachte uit de gemeente Noordoost Friesland zou een groot aantal valse koerslijsten hebben opgemaakt waardoor er in meerdere gevallen te weinig BPM werd afgedragen. “Fraude, waarbij de klanten kennelijk mogen bepalen hoeveel BPM ze wensen af te dragen. Klanten waarvan vermoed mag worden, gelet op het duurdere segment auto’s dat verdachte importeerde, zeer goed in staat te zijn de gangbare BPM te betalen. Dit in plaats van voor een dubbeltje op de eerste rang te zitten.”, aldus de officier op zitting.

Import auto’s
De verdachte importeerde auto’s van vooral het duurdere segment. Volgens de officier kocht hij bij voorkeur de auto’s niet zelf in maar zocht hij specifieke auto’s op aanvraag van klanten. Zijn klanten, zowel bedrijven als particulieren, wilden graag zoveel mogelijk auto voor zo weinig mogelijk geld. In Nederland moet over elke auto die door de RDW in het kentekenregister wordt opgenomen, BPM worden afgedragen. De hoogte van de BPM is vooral afhankelijk van de waarde van een voertuig. Hoe duurder het voertuig, hoe hoger de BPM. Hoewel volgens de officier van justitie in de praktijk de waarde van een auto mogelijk ook bepaald wordt door hetgeen ‘de gek er voor geeft’, lijkt het met de import auto’s toch anders te liggen. “Voor in ieder geval de Duitse auto’s lijkt het dat de waarde van een auto in beginsel een relatief vaststaand gegeven is. Wil een klant dus voor een dubbeltje op de eerste rang zitten, dan vormt het kunstmatig verlagen van de BPM één van de weinige manieren waarop de prijs gedrukt kan worden.”, aldus de officier.

Handelwijze
De gegevens van de te importeren auto worden in een online programma gezet. Op basis van diverse variabelen (ouderdom, km-stand, transmissie, uitstoot, etc) berekent het programma de taxatiewaarde van de auto. De uitkomsten van deze berekeningen zijn weergegeven in een zogenaamde ‘koerslijst’. Deze koerslijsten met taxatiewaarden zijn de grondslag voor de berekening van de hoogte van de BPM. De officier verweet de verdachte op zitting dat hij deze koerslijsten had vervalst. De vervalsing bestond hoofdzakelijk uit het onjuist vermelden van de kilometerstand. Volgens onderzoek van de FIOD werd in meerdere gevallen de BPM kunstmatig laag gehouden en als gevolg daarvan werd over de periode 2013 tot en met 2016 te weinig BPM afgedragen. De verschillen konden volgens het OM niet zijn ontstaan door een simpele verschrijving, maar waren bewust opgeschreven om de BPM kunstmatig naar beneden bij te stellen. Het OM concludeerde dat in de fiscale procedure de Belastingdienst het nadeel op 96.000 euro heeft vastgesteld.

Ernst van de feiten en strafmaat
Valsheid in geschrifte in zichzelf is reeds een ernstig feit. Immers, in het maatschappelijk verkeer moet je uit kunnen gaan van de juistheid van de dergelijke geschriften. Bovendien is het gedrag van verdachte uitermate concurrentievervalsend, aangezien hij door het plegen van fraude, goedkoper kan importeren dan zijn concurrenten. Ook ondermijnt hij hierdoor de belastingmoraal van de goedwillende ondernemers. De officier eiste 180 uur taakstraf en zes maanden voorwaardelijke gevangenisstraf tegen de verdachte.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.