Katvangers inzetten om 4,2 miljoen euro te verhullen

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vandaag in de rechtbank in Amsterdam een gevangenisstraf van 4 jaar en zes maanden geëist tegen een man die wordt verdacht van witwassen en deelname aan een criminele organisatie. Het OM verwijt de verdachte meer dan 4,2 miljoen euro te hebben witgewassen via de bankrekeningen van een drietal BV’s. De man probeerde buiten schot te blijven door gebruik te maken van twee katvangers, die op papier de bestuurders van de ondernemingen leken. In werkelijkheid hadden zij niets over de bedrijven te zeggen en had de verdachte, op de achtergrond, wel degelijk de leiding.

Netwerk
De zaak die vandaag op zitting stond maakte deel uit van een onderzoek waarvan een aantal strafzaken vorig jaar maart door de rechtbank Amsterdam werd behandeld (https://www.om.nl/@105428/eist/). Dit onderzoek richtte zich op het misbruik van rechtspersonen bij het plegen van strafbare feiten. De verschillende verdachten werd verweten dat zij een criminele organisatie hadden gevormd die gebruik maakte van een groot aantal rechtspersonen, met name besloten vennootsschappen. Deze BV’s werden telkens op naam van stromannen gezet, waarmee vervolgens grote geldbedragen konden worden witgewassen. Het OM vermoedde dat de verdachte ook deel had uitgemaakt van dit netwerk.

Katvangers
In de periode januari 2015 tot en met 31 december 2016 zou de verdachte meer dan 4,2 miljoen euro hebben witgewassen. Een drietal bedrijven werden gebruikt als belangrijke schakels in een (internationaal) witwasnetwerk. De verdachte maakte daarbij gebruik van twee vaste katvangers, mannen met schulden en geen kennis van zaken met betrekking tot ondernemen. Samen hadden deze stromannen ongeveer 15 bedrijven op naam staan. Bankpassen en inlogcodes moesten ze afstaan aan de verdachte. De bedrijven hadden vermoedelijk geen legale bedrijfsactiviteiten. Ook hadden ze geen feitelijk adres maar slechts een postadres in een kantoorverzamelpand.

Colombia
Toch werden er, in circa twee jaar tijd, miljoenen euro’s op de bankrekeningen van de drie BV’s gestort en overgemaakt naar rekeningen in Oost-Europa en Zuid-Amerika. Daar waren ook veel contante stortingen bij. De precieze herkomst maar ook de precieze bestemming van het geld was niet vast te stellen. Het feit dat grote geldbedragen naar bijvoorbeeld Colombia werden overgemaakt, werkte de gedachte in de hand dat deze betalingen met drugs te maken hebben. De officier stelde dat “het een feit is van algemene bekendheid dat met de handel in verdovende middelengrote winsten worden geboekt en grote sommen contant geld en dat deze winsten vaak terugvloeien naar landen in Zuid-Amerika, in het bijzonder Colombia.” Het OM vermoedde dat het doel van de verdachte, naast het verhullen van belanghebbenden, was om de criminele herkomst van de opbrengst van misdrijven te verhullen. “Gelet op de hoeveelheden geld die op de bankrekeningen (contant) werden geboekt, terwijl op deze bankrekeningen verder geen bedrijfsactiviteiten plaatsvonden geldt dat het niet anders kan dan dat het in georganiseerd verband plaatsvindt”, aldus de officier op zitting.

Ernst van de feiten en strafeis
De aanpak van witwassen heeft prioriteit, omdat het van groot belang is voor de effectieve bestrijding van allerlei vormen van ernstige criminaliteit. Witwassen is een ernstig delict waarbij de financiële en economische integriteit van de samenleving wordt aangetast. In België werd de verdachte in 2019 veroordeeld voor soortgelijke feiten die hij pleegde tussen 2013 en 2018 en kreeg een gevangenisstraf van zes jaar en een beroepsverbod opgelegd. In Amsterdam hoorde de man een gevangenisstraf van vier jaar en zes maanden tegen zich eisen door de officier van justitie. De zaak tegen een van de twee katvangers is aangehouden en zal later op zitting komen.

De rechter doet op 6 februari uitspraak.