JOVD Groningen: 'Systematisch falen van de RUG vraagt om harde aanpak.'

“Dat de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) niet alleen haar academische grenzen verlegt maar ook de grenzen van de wet oprekt moge duidelijk zijn” beaamt Floris Vulto, voorzitter van de Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie afdeling Groningen (JOVD). Hij doelt hiermee op zowel de activiteiten van de ‘paspoortprofessor’ Kochenov, als het nieuws dat aan het licht kwam: het blijkt dat medewerkers van de Rijksuniversiteit Groningen zo’n 1,2 miljoen euro aan college- en subsidiegeld hebben weggesluisd. Vulto vervolgt: “Je vraagt je inmiddels af of er iets structureel fout gaat aan de RUG”.

“Hoe kan het zo zijn dat er zoveel geld wordt weggesluisd naar een stichting zonder dat iemand daar zicht op heeft. Heel mooi dat de Universiteit vorig jaar al een onderzoek heeft ingesteld, maar zulke vergrijpen vragen om hardere maatregelen dan enkel een intern onderzoek” stellen de jonge liberalen. Ze vinden het handelen van de Raad van Bestuur slap en laakbaar. Het instellen van enkel arbeidsrechtelijke maatregelen naar aanleiding van een intern onderzoek functioneert als een soort rookgordijn. Deze maatregelen getuigen niet van daadkracht die de liberalen graag zien van de RUG. Ze willen excuses en vinden en dat het onderzoek zo snel mogelijk openbaar moet worden gemaakt. “Vervolgens kan er gekeken worden welke maatregelen er worden getroffen. Ik kan u echter wel vertellen dat ik eerder het strafrecht dan het arbeidsrecht zou raadplegen” stelt Vulto.

De jonge liberalen beamen dat het imago van de Universiteit cruciaal is voor het imago en de toekomst van de stad. Deze heeft in korte tijd veel te lijden gehad. Er wordt gedoeld op het gefaalde Yantai-project en studenten die op straat moeten slapen. Het lijkt systematisch fout te gaan bij de Universiteit. Het is tijd voor stevige maatregelen vanuit hogere lagen van de overheid. “Zodra het over integriteitkwesties en geld verduisteren gaat ben je bij ons aan het juiste adres” sluit Vulto af. “We blijven tenslotte de onafhankelijke dochterorganisatie van de VVD, dergelijk beleid aan de kaak stellen is voor ons dagelijkse kost.”