Otten reageert op aantijgingen FvD en doet aangifte van smaad

 Forum voor Democratie kwam gisteren met een opvallende mededeling. Het partijbestuur wil Henk Otten uit de partij zetten. 

Dit omdat de oud-penningmeester fraude zou hebben gepleegd. Hijzelf houdt er echter een andere visie op na:

Wat denkt u er van? Is Otten een zelfverrijkende fraudeur die keihard aangepakt moet worden? Of is zijn visie de juiste en is Baudet een autocraat met dictatoriale trekjes die zoekt naar een middel om de kritische Otten te lozen?