Overdag 130 km op de snelweg, lijkt jou dat een goed plan?

De vier formerende partijen, PVV, VVD, NSC en BBB lijken het eens te zijn om het overdag weer mogelijk te maken om de maximumsnelheid naar 130 km/u te verhogen. Lijkt jou dat een goed plan?

130 km/u ? (@ Rijkwaterstaat- Dynamax 2011)
130 km/u ? (@ Rijkwaterstaat- Dynamax 2011)

De formerende partijen hebben al navraag gedaan bij de ministeries Infrastructuur en Waterstaat en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Het opnieuw overdag  invoeren van max 130 km/u betekent dat het besluit van het kabinet-Rutte III in maart 2020, waarbij tussen 06.00 uur en 19.00 uur maximaal 100 km/u mocht worden gereden, wordt herzien. Deze snelheidsverlaging maakte deel uit van een pakket maatregelen om de stikstofneerslag in de natuur te verminderen.

Omdat experts nu twijfelen aan het effect op de stikstofneerslag van deze maatregel, overwegen PVV, VVD, NSC en BBB om deze beperking terug te draaien.

2520 stemmen , laatste: 17-05-2024, 17:40