'Voortbestaan Vindicat staat op het spel '

Uit een WOB-verzoek dat de website Sikkom reeds in mei 2018 indiende blijkt dat de studentenvereniging Vindicat op 4 juli 2018 een bestuursrechtelijke waarschuwing heeft ontvangen van de burgemeester van Groningen. Als de studentenvereniging nog één misstap begaat, loopt ze het risico om haar exploitatievergunning voor het pand aan de Grote Markt kwijt te raken. 

Op 10 mei 2018 zou er tijdens het 'buitenspelen' van Vindicat, een van de jaarlijkse feesten van de vereniging, een 'ernstig geweldsdelict' hebben plaatsgevonden. Uit de stukken die Sikkom in handen heeft zou blijken dat de gemeente het WOB-verzoek meermaals getraineerd heeft, maar ook dat de bewuste mishandeling niet eens naar buiten is gebracht in de media. 

Op een WOB-verzoek dient normaal binnen zes weken gereageerd te worden, het verzoek van Sikkom nam wat langer in beslag: "Dat ons verzoek wat langer duurt, is niet heel gek. De gemeente moest hierover in conclaaf met Vindicat, omdat het de studenten aangaat. Zo krijgt Vindicat de kans om privacy-gevoelige informatie zwart te lakken. Maar dat laat onverlet dat ons verzoek gehonoreerd dient te worden. En dat gebeurde uiteindelijk ook."

Afgelopen maandag kreeg Sikkom dan eindelijk antwoord op het WOB-verzoek: er kwam een email binnen met vele tientallen bijlages. Hieruit wordt één ding heel duidelijk: Vindicat is bang en smeekt de burgemeester bijkans om de bestuurlijke waarschuwing in te trekken: "Wij zijn erg geschrokken van uw bestuurlijke waarschuwing. U begrijpt dat het intrekken van de exploitatievergunning vergaande gevolgen heeft voor de leden en mogelijk het voortbestaan van Vindicat.”