Diana S. veroordeeld voor niet ingrijpen bij mishandeling kinderen

De 55-jarige Diana S. uit Bunschoten-Spakenburg is door de rechtbank Midden-Nederland veroordeeld omdat zij niet ingreep bij de regelmatige mishandeling van 10 van haar 19 kinderen. De rechtbank legt de vrouw een voorwaardelijke gevangenisstraf van 4 maanden op met een proeftijd van 2 jaar.

Regelmatige mishandeling
In de periode van september 2004 tot en met september 2016 werd een deel van de, toen minderjarige, kinderen van de verdachte regelmatig mishandeld. Uit aangiften van drie van de kinderen, en verklaringen van andere kinderen, blijkt dat de echtgenoot van de vrouw, Henk Koelewijn, de kinderen regelmatig hard sloeg, al dan niet met een lat uit een lattenbodem. Koelewijn werd in mei van dit jaar door de rechtbank Midden-Nederland veroordeeld voor het mishandel en en het opsluiten van een deel van zijn kinderen. Hij is tegen dat vonnis in hoger beroep gegaan. 

Diana S. heeft de kinderen zelf niet mishandeld volgens de rechtbank, maar zij heeft er ook niet voor gezorgd dat haar man stopte met de mishandelingen. De rechtbank neemt het Diana kwalijk dat zij haar kinderen jarenlang niet de geborgenheid en veiligheid heeft geboden die zij nodig hadden.

Voorwaardelijke opzet
Uit de verklaringen van de kinderen blijkt dat de vrouw op meerdere momenten heeft geprobeerd haar echtgenoot te stoppen wanneer hij de kinderen sloeg. Zij wist dus dat het slaan schadelijk was voor de kinderen. Toch waren haar pogingen om het geweld te stoppen niet adequaat en effectief. Zij heeft bovendien geen hulp gezocht en is niet (tijdelijk) met haar kinderen vertrokken uit huis waar zij woonden.

Daardoor is sprake van voorwaardelijk opzet op het in hulpeloze toestand laten van haar kinderen. Dat het, gelet op de religieuze overtuigingen, wellicht geen optie was om van haar echtgenoot te scheiden of tegen haar echtgenoot in te gaan maakt dat niet anders omdat zij ook op andere manieren hulp had kunnen zoeken.

Impact
Vanwege de verdenkingen tegen haar man zijn de nog minderjarige kinderen van het echtpaar uit huis geplaatst en hebben de ouders geen gezag meer over de kinderen. Daarnaast ervaart de vrouw het als erg lastig om contact met haar kinderen te onderhouden nu haar man geen contact mag opnemen met de minderjarige kinderen.

S. leeft bovendien al 2 jaar in onzekerheid over de afloop van strafzaken tegen haar man en vervolgens haarzelf en de strafzaken hebben geleid tot veel negatieve media-aandacht. De rechtbank begrijpt dat dit alles veel impact heeft op de vrouw en houdt hier in strafverlichtende zin rekening mee.