Zorgen bij leraren over gebruik social media

Veel leraren op het voorgezet onderwijs maken zich zorgen over het gebruik van social media door de leerlingen. Het intensief checken van de diverse berichten op de smartphones heeft volgens 92 procent van de docenten negatieve gevolgen voor de schoolprestaties en de cijfers op het rapport.

Dat blijkt uit onderzoek van DUO, het bureau voor Onderwijsonderzoek & Advies, onder ruim 1300 docenten. Zo'n 87 procent van de leerkrachten maakt zich zorgen over de invloed van social media.

Het intensieve gebruik leidt tot sociale en psychische problemen bij leerlingen door onder meer verslaving aan de telefoon en online pesten. Ook lijden de schoolprestaties er onder omdat leerlingen te veel worden afgeleid, slaaptekort hebben en zich minder goed kunnen concentreren. Bij het maken van huiswerk geeft de telefoon ook te veel afleiding.

Aandachtspanne

"Ze slapen te weinig, want ze gaan door tot 2 à 3 uur 's nachts, ze zijn extreem afgeleid, en iets langere en diepere teksten worden elk jaar schrikbarend veel slechter begrepen. De aandachtspanne krimpt snel en hard. Ook hebben ze steeds grotere moeite om de toon of emotie van een tekst, gesproken of geschreven, in te schatten zonder emoticons. Dit is een generatie aan het worden met weinig parate kennis, weinig onderscheidingsvermogen en ze zijn meer en meer beïnvloedbaar door zowel goede als slechte bronnen", aldus één van de docenten in het onderzoek.

Bijna alle docenten (98 procent) hebben inmiddels regels op school voor het smartphonegebruik van leerlingen.

Zorgen bij leraren over gebruik social media
Zorgen bij leraren over gebruik social media (Foto: ANP)