Brussel wacht definitief Duits tolplan af

De voorgenomen Duitse tolheffing is nog geen wet en zal pas dan door de Europese Commissie definitief worden beoordeeld. Dat antwoordde EU-commissaris Violeta Bulc (Transport) woensdag in het Europees Parlement in Straatsburg op vragen van EU-parlementariërs uit tien lidstaten die de beoogde tolheffing discriminerend achten voor buitenlandse automobilisten en opheldering vroegen.

Wim van de Camp (CDA): "De Duitse tolheffing is overduidelijk discriminerend omdat alleen eigenaren van in Duitsland geregistreerde schonere auto's profiteren van een verlaagde jaarlijkse wegenbelasting. Het zijn de buitenlandse weggebruikers die de inefficiënte Duitse wegenbelasting financieren."

Bulc sloot in november een politiek akkoord met de Duitse verkeersminister Alexander Dobrindt nadat Brussel eerder juridische stappen was begonnen tegen Duitsland. Die zijn nu opgeschort.

Bulc erkende dat de Duitse plannen "nogal wat emoties hebben opgeroepen". Ze wees erop dat er momenteel geen EU-wetten voor tolheffing voor personenwagens zijn, anders dan voor het vrachtverkeer. "Maar de Europese Commissie kan u verzekeren dat we geen discriminatie van nationaliteiten dulden." Brussel is wel voor het principe dat de vervuiler betaalt, zei ze.

Volgens Peter van Dalen (ChristenUnie) is dat het probleem niet: "Ik vind het logisch dat gebruikers van infrastructuur daaraan meebetalen. Maar Duitsers en niet-Duitsers moeten gelijk worden behandeld. Voor mensen en bedrijven die in de Nederlandse grensregio's wonen en werken geldt dat extra", zei Jeroen Lenaers (CDA).

Brussel wacht definitief Duits tolplan af
Brussel wacht definitief Duits tolplan af (Foto: ANP)