Senaat bijeen over topinkomens

Op het Binnenhof is het kerstreces aangebroken, maar de Eerste Kamer komt maandagavond toch samen om te praten over het verder aan banden leggen van de topinkomens in de (semi)publieke sector. Minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk (PvdA) wil de bovengrens per 1 januari vastleggen op honderd procent van een ministerssalaris (178.000 euro). Nu ligt die grens op 130 procent.

Aanvankelijk zou de behandeling door de Eerste Kamer worden uitgesteld, omdat de Senaat het te druk had. De maatregel kon dan niet per 1 januari ingaan. Dat vindt een meerderheid van de Senaat bij nader inzien onjuist.

PVV, Groep Bontes/Van Klaveren, ChristenUnie, VVD, eenmansfractie Van Vliet, 50PLUS/Baay-Timmerman, 50PLUS/Klein, GroenLinks, PvdA, PvdD en de SP stemden in de Tweede Kamer voor. D66 werd aanvankelijk bij de voorstemmers geteld, maar dat was per abuis. De partij vindt het idee wel goed, maar stelt dat de wet te snel volgt op de eerdere verlaging van de topinkomens en dat de voors en tegens daarvan nog niet in kaart zijn gebracht. CDA en SGP dachten daar ook zo over.