Haags GroenLinks: Politie houdt meer, meer, meer allochtonen aan

GroenLinks raadslid Inge Vianen vindt dat er onderzocht moet worden waarom de politie in de Haagse Schilderswijk het zo vaak gemunt heeft op Marokkanen migranten. Het raadslid heeft zelf, zonder enig onderzoek, al vastgesteld dat de politie dat zonder de juiste redenen doet.

De Nationale ombudsman is volgens Inge bij uitstek geknipt om uit te zoeken waarom de politie in de Haagse prachtwijk de Marokkaan immigrant zo vaak op de korrel neemt. Voor uw eigen beeldvorming en onderzoek zend Omroep West zaterdag 29 maart een docu uit over de pesterijtjes van de politie tegen de brave allochtone bewoners.

Sinan Çankaya, cultureel antropoloog, pleit ook voor duidelijkheid. Dit omdat dan de vele geruchten dat Marokkaanse-Nederlanders vaker gecontroleerd worden in die wijk, die voor 90 procent uit allochtonen bestaat, eindelijk eens minder, minder, minder, kunnen worden.

Een meerderheid van de Haagse gemeenteraad vindt zo'n onderzoek overbodig. Je kan in een wijk waar 90 procent allochtoon is nou eenmaal niet evenveel of meer autochtonen dan allochtonen aanhouden is de logische redenatie. Boudewijn Revis (VVD) stelt dat dit zelfs het vertrouwen in de politie schaadt. Hij ziet de positieve resultaten van het verwijderen van de rotte appels en de dalende criminaliteit van jeugdbendes in de prachtwijk.

PVV Den Haag doet ook mee om de overbodigheid van het onderzoek te duiden. Léon de Jong zegt dat er geen sprake is van racistisch geweld door de politie die gewoon keihard moet kunnen optreden tegen het tuig dat de leefbaarheid in de wijk verziekt. Het bashen van politieagenten is nergens goed voor en de politie zou juist meer gesteund moeten worden in de strijd. Het afpakken van uitkeringen van geweldplegers noemt hij als een van de ondersteunende mogelijkheden om de diepgewortelde criminaliteit in de wijk te verminderen.

Volgens GroenLinkse Inge is het de schuld van de PVV dat een groot deel van de allochtone Hagenezen geen vertrouwen heeft in de politie. Ook is het de schuld van de PVV dat andere grotere partijen als PvdA en VVD nu ook steeds vaker gebruikmaken van het feit dat allochtone minderheden oververtegenwoordigd zijn in de misdaadstatistieken. Ze refereert aan een onderzoek door het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) dat aantoont dat veel Turken en Marokkanen zich gediscrimineerd voelen als ze in aanraking komen met de politie.