Werkloosheid in Nederland laagste na Oostenrijk

Nederland had in juni 2011 na Oostenrijk de laagste werkloosheid binnen de Europese Unie. De werkloosheid lag in Nederland op 4,1 procent, 0,4 procentpunt lager dan in juni 2010. Dat blijkt uit cijfers van Eurostat. Gemiddeld is in de EU bijna 10 procent van de beroepsbevolking op zoek naar een baan.

In de EU heeft Spanje de hoogste werkloosheid. Daar is 21 procent van de beroepsbevolking werkloos. Litouwen en Letland volgen na Spanje met respectievelijk 16,3 en 16,2 procent. In Letland daalde het aantal mensen zonder baan wel fors. Een jaar geleden was nog bijna 20 procent werkzoekend.

Ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder zakte de gemiddelde werkloosheid binnen de EU met 0,3 procentpunt. In negentien landen daalde het aantal werkzoekenden, zeven EU-staten telden een hogere werkloosheid. In het geplaagde Griekenland steeg het aantal werklozen het hardst, van 11 naar 15 procent.

Griekenland en Spanje scoren ook slecht wat betreft jeugdwerkloosheid. Ruim 45 procent van de Spaanse en twee op de vijf Griekse jongeren onder de 25 jaar heeft geen baan. Nederlandse jongeren zijn het beste af in Europa. In Nederland is maar 7,1 procent van de jonge beroepsbevolking werkloos, in de EU is dat gemiddeld ongeveer 20 procent.