Onverdoofd ritueel slachten verboden

De Tweede Kamer heeft dinsdagmiddag ingestemd met het omstreden wetsvoorstel dat onverdoofd ritueel slachten verbiedt. VVD, PvdA, PVV, SP, GroenLinks, D66 en de PvdD stemden in met de initiatiefwet van Marianne Thieme (PvdD).

Van de PvdA-fractie stemden drie leden tegen. Zij vinden de wet een te grote inbreuk op de vrijheid van godsdienst, zei Martijn van Dam (PvdA) voorafgaand aan de stemming. Het betrof Tanja Jadnanansing, Angelien Eijsing en Metin Çelik. Ook PVV'er Wim Kortenoeven stemde tegen. In totaal stemden 116 Kamerleden voor en dertig tegen.

CDA, CU en SGP hebben samen met joodse en islamitische organisaties grote bezwaren tegen het wetsvoorstel, omdat het strijdig is met de vrijheid van godsdienst. Zij probeerden de stemming nog tegen te houden, maar een meerderheid had daar geen trek in. Wel vroeg de ChristenUnie nog een hoofdelijke stemming aan; dat verzoek werd wel gehonoreerd.

Over het wetsvoorstel is lang gesproken in de Tweede Kamer en daarbuiten. Tegenstanders schuwden daarbij vergelijkingen met de Tweede Wereldoorlog niet.

Het voorstel werd op het laatste moment nog wel afgezwakt. Vorige week sloten VVD, PvdA, GroenLinks en D66 een compromis dat inhoudt dat onverdoofd ritueel slachten toegestaan blijft, als de slachtmethode aantoonbaar geen extra dierenleed veroorzaakt. Hiermee blijft het verbod op onverdoofd ritueel slachten in stand, maar worden uitzonderingen mogelijk.