D66: Geen verbod onverdoofd slachten

De leden van D66 hebben zaterdag met een meerderheid op het partijcongres ervoor gekozen om een motie aan te nemen die D66 verzoekt tegen het verbod op onverdoofd slachten te stemmen. De D66-Kamerleden waren eerder positief over het wetsvoorstel van van de Partij voor de Dieren.

De Tweede Kamerfractie is niet verplicht dit verzoek in te willigen, maar de kans is groot dat zij dit wel zullen doen gezien de partijstandpunten rond referenda, waar D66 voorstander van is. De argumentatie achter de motie is dat het verbod zou bijdragen aan de inperking van godsdienstuitoefening, zo meldt De Telegraaf zaterdag.

Islamitische en joodse organisaties hadden eerder al geklaagd over het voorstel om het onverdoofd slachten te verbieden. Uit eerdere berichtgeving blijkt dat in ieder geval de christelijke partijen tegen het verbod zijn. Het kabinet gaf aan het een moeilijke keus te vinden.