Gemeente mag wietpas aan laars lappen

Volgens minister Opsteltens conceptbrief aan de Tweede Kamer over de wietpas, is het aan de burgemeesters of coffeeshops besloten clubs worden en toeristen moeten weren. Vrijdag bespreekt hij zijn plan in de ministerraad.

Opstelten wil haast maken met de invoering van de wietpas, waarmee coffeeshops clubs zouden moeten worden waarvan alleen meerderjarige inwoners van Nederland lid mogen worden. Met het toegeven door de bewindsman dat de handhaving van de regels een zaak van de lokale autoriteiten is, lijkt het er echter op dat de grote steden gewoon op de oude voet verder kunnen gaan. Die hebben zich altijd tegen de plannen verzet, onder meer omdat ze de terugkeer van straathandel vrezen.

Een paar maanden geleden stelde de Groningse hoogleraar algemene rechtswetenschap Jan Brouwer al dat de wietpas genegeerd kan worden. Een verkoopverbod van softdrugs aan buitenlanders zou namelijk in de plaatselijke verordening moeten worden vastgelegd. Een dergelijk verbod in de landelijke wetgeving impliceert immers dat de verkoop aan ingezetenen van Nederland wel is toegestaan, met andere woorden, cannabis zou erdoor worden gelegaliseerd.

Opstelten heeft altijd gezegd geen uitzondering te willen maken voor de grote steden. Die betoogden dat ze de grensstreekproblematiek met drugstoeristen helemaal niet kennen, en dat de pas eerder problemen creëert dan opgelost. Nu het erop lijkt dat iedere gemeente zelf mag beslissen in hoeverre de regels worden gehandhaafd, is te verwachten dat de Amsterdamse coffeeshops ook in de toekomst met toeristen gevuld zullen zijn.

Coffeeshop Cheech & Chong's, Amsterdam
Coffeeshop Cheech & Chong's, Amsterdam (foto: Google Maps)