Pleidooi voor meer begeleiding allochtone politici

Allochtonen die gemeenteraadslid zijn, hebben het erg moeilijk. Als ze beter zouden worden begeleid, zou het verloop niet zo enorm zijn. Het Instituut voor Multiculturele Vraagstukken Forum doet een klemmend beroep op de politiek het tij te keren.

Forum-voorzitter Sadik Harchaoui pleitte er gisteren in het televisieprogramma Nova voor dat er op lokaal niveau op grote schaal wordt geïnvesteerd in de kwaliteit van allochtone raadsleden. Uit onderzoek van het instituut zou blijken dat twee op de drie allochtone raadsleden behoefte hebben aan (meer) ondersteuning in het begin van de raadsperiode.

Nederland loopt vergeleken met andere landen in Europa weliswaar ver voorop met het aantal allochtone politici, maar het verloop onder allochtone raadsleden is groter dan het verloop onder hun autochtone collega's.

Uit een steekproef van Nova in zeven grote steden blijkt dat het aantal allochtonen op de verkiezingslijsten met zes procent is afgenomen ten opzichte van 2006. In Almere daalde dat aantal van twaalf naar zeven procent en in Rotterdam van 23 naar 20. In Amsterdam bleef veertien procent van de kandidaten allochtoon.

SP en D66 hebben iets meer allochtone kandidaten dan in 2006, maar bij de VVD ging het aantal omlaag van zeven naar vier procent. Bij de PvdA bedraagt de daling vijf procentpunt: van 26 naar 21 procent. De lijst met de meeste allochtonen is die van de PvdA in Rotterdam: 34 procent. In 2006 was bijna de helft (47 procent) van de sociaaldemocratische lijst in de Maasstad nog allochtoon.

Voor de gemeenteraad van Amsterdam staan vijf allochtonen op een verkiesbare plaats, het laagste aantal sinds 1990. In 2006 werden in de hoofdstad elf allochtonen in de raad gekozen.