ChristenUnie wil af van 20-weken echo

De ChristenUnie wil dat het niet langer mogelijk is om na twintig weken zwangerschap een echo te maken. De partij wil dat de echo pas mogelijk wordt gemaakt na 24 weken. Op deze manier kan voorkomen worden dat mensen abortus laten plegen als een afwijking wordt geconstateerd.

"Gewenste zwangerschappen worden ineens ongewenst, alleen omdat de ouders de mededeling krijgen dat bij hun kind een afwijking is gesignaleerd", aldus CU-kamerlid Esmé Wiegman.

Andere partijen geven weinig steun aan het voorstel. Wel willen ze dat de termijn waarbinnen een abortus gepleegd kan worden omlaag gaat.

echo