Leden akkoord met nieuwe integratiekoers PvdA

De leden van de PvdA stemmen in met de nieuwe koers van de partij over de integratie van immigranten. Zij gingen vandaag op het partijcongres van de PvdA akkoord met de integratienota van het bestuur nadat voorzitter Lilianne Ploumen de toon van het stuk eerder had verzacht.

De oude versie van de nota zorgde voor veel discussie binnen de partij. In het stuk kijkt de PvdA meer dan voorheen naar de problemen die veel autochtonen ervaren met allochtonen. Het PvdA-bestuur wijst in de notitie verder nadrukkelijk op de eigen verantwoordelijkheid van immigranten om deel te nemen aan de Nederlandse maatschappij.

Volgens sommige prominente PvdA'ers blijft het PvdA-bestuur ook in de nieuwe tekst te veel hameren op de gevaren die aan immigratie kleven en worden de positieven kanten van de integratie onderbelicht. Het gaat daarbij onder anderen om ex-Integratieminister Ella Vogelaar en de Groningse burgemeester Jacques Wallage.

De nieuwe nota moet een einde maken aan de verdeeldheid binnen de partij. Deze werd vorig jaar pijnlijk duidelijk door een openlijk meningsschil tussen Vogelaar en partijleider Wouter Bos. Volgens Bos moeten problemen met de integratie duidelijk worden benoemd en moeten politici niet de angst hebben dat groepen mensen zich daardoor in de hoek voelen gezet.

Vogelaar stelde daarentegen dat een hard toon in het debat de integratie kan schaden. In de extra aanpassingen die de leden zaterdag hebben geëist, lijken zij zich achter de afgezette Vogelaar te scharen. De leden dragen het bestuur van de partij op de passage die stelt dat "krenken mag" te schrappen.

Eberhard van der Laan, de opvolger van Vogelaar, vindt het niet zo erg dat de passage uit de nota is gehaald. Volgens hem zijn de leden niet zo zeer tegen krenken maar vinden zij dat de partij niet moet benadrukken dat dit vanwege de vrijheid van meningsuiting is toegestaan.

De leden hebben er verder voor gezorgd dat in de integratienota van de PvdA geen verwijzing meer staat naar Fitna, de anti-islamfilm van Geert Wilders. De achterban van de PvdA vindt dat elk woord dat aan deze "nietszeggende film" wordt besteed, er een te veel is.

Leden akkoord met nieuwe integratiekoers PvdA  (foto: ANP)