Dewinter: Koran is license to kill

"Er bestaat geen zachtaardige versie van de islam." "De Koran is een license to kill." Deze en andere uitspraken doet Filip Dewinter in zijn nieuwe boek Inch'Allah, de islamisering van Europa.

Dewinter lijkt niet achter te willen blijven bij het succes van Geert Wilders. Een aantal van zijn uitspraken komt dan ook behoorlijk bekend voor. Zo schrijft hij bijvoorbeeld dat de islam "niet enkel een godsdienst, maar ook een gevaarlijke en middeleeuwse ideologie is, die vijandig staat tegenover de basisbeginselen van onze westerse beschaving." en "Met de sharia als leidraad discrimineren islamitische landen hun godsdienstige minderheden, worden vrouwen in de islam onderdrukt en worden islamafvalligen geïntimideerd."

Volgens Dewinter zijn moslims bezig Europa te veroveren. "Radicale moslims hebben een stap-voor-stap-strategie ontwikkeld om Europa te onderwerpen aan de islam. Het einddoel van de radicale islam is duidelijk: Europa moet Eurabië worden."