Jeugd van tegenwoordig is gezond

Nederlandse jongeren zijn over het algemeen gezond. Vergeleken met volwassenen en ten opzichte van leeftijdsgenoten in andere landen is de gezondheid van Nederlandse kinderen goed. Dat concludeert het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in een rapport dat het woensdag overhandigde aan minister voor Jeugd en Gezin André Rouvoet (ChristenUnie).

Naast positieve tendensen, zoals een afname van het aantal rokers en cannabisgebruikers en een toenemend condoomgebruik, is er ook een aantal negatieve trends. Zo is de alcoholconsumptie onder jongeren de afgelopen tien jaar toegenomen en kampen meer kinderen onder de 18 jaar met overgewicht. Kinderen met overgewicht lopen een grote kans om later diabetes en hart- en vaatziekten te ontwikkelen.

Jongeren met een ongezonde leefstijl beperken zich vaak niet tot één zogeheten 'leefstijlfactor', schrijven de opstellers van 'Spelen met gezondheid'. Jongeren die veel drinken, bezondigen zich veelal ook aan roken of blowen. Daarom adviseert het RIVM maatregelen te bundelen die schadelijk gedrag ontmoedigen.

Een ongezonde leefstijl en psychische problemen komen vaker voor op het vmbo dan op hogere opleidingsniveaus. Zestien procent van de vmbo'ers heeft overgewicht, tegen zes procent van de vwo-leerlingen. Op vmbo-scholen heeft bijna een kwart psychische problemen, terwijl dit op het vwo zeven procent is. Het rapport kan geen antwoord geven op de vraag waarom dit zo is.

Het RIVM benadrukt dat de lichamelijke en psychische problemen waarvan het rapport rept slechts bij een minderheid van de kinderen voorkomen. Nederlandse jongeren behoren tot de gelukkigste van de wereld. In 2004 wees een groot Deens onderzoek uit dat negentig procent van de 15-jarige Nederlanders het eigen leven minimaal een voldoende gaf. Dit was hoger dan in andere westerse landen.