'Een derde van scholieren drinkt vijf glazen'

Een derde van de leerlingen van het middelbaar onderwijs heeft kortgeleden wel vijf glazen alcoholische drank of meer gedronken op één bijeenkomst. Dat concludeert het Trimbosinstituut in een studie naar jongeren en riskant gedrag over 2007, die vandaag is gepresenteerd.

Met 'kortgeleden' bedoelt het instituut de vier weken die aan het enquêteren van de jongeren voorafgingen. De deelnemers aan het onderzoek (leerlingen van groep 7 en 8 van het basisonderwijs en scholieren van het voorgezet onderwijs) zijn eind vorig jaar ondervraagd. Onderzoekers houden er rekening mee dat jongeren die aangeven kortgeleden te hebben gedronken, regelmatige drinkers zijn.

Het alcoholgebruik onder jongeren is volgens het kenniscentrum voor alcohol en drugs gelijk gebleven. Alleen de groep 12- tot 14-jarigen is minder gaan drinken. Het Trimbosinstituut denkt dat intensieve voorlichtingscampagnes onder ouders en scholen hebben geholpen.

Van de 15-jarige scholieren heeft 89 procent ooit al alcohol gedronken. Vanaf 15 jaar beginnen jongens meer te drinken dan meisjes. Bingedrinken (heel veel drinken per keer), komt bij jongens vaker voor. Jongens drinken volgens het onderzoek het liefst bier; meisjes breezers. Als jongeren tussen de 12 en 15 jaar alcohol kopen, doen ze dat meestal in een discotheek, café of supermarkt.

Ruim een derde van de 15-jarigen mag thuis één glas alcohol drinken in bijzijn van de ouders.