Kamer wil antiterreurbeleid onder de loep nemen

Icoon Terrorisme De Tweede Kamer wil dat er een onderzoek komt naar alle maatregelen die Nederland in de afgelopen jaren heeft genomen om terrorisme te bestrijden. Een kleine meerderheid steunde gisteren een voorstel daartoe van D66. Naast D66 vinden PvdA, SP, GroenLinks, ChristenUnie en de PvdD zo'n onderzoek nuttig. Regeringspartij CDA en VVD, PVV, SGP en Verdonk vinden een onderzoek onnodig.

Uit het onderzoek moet blijken of het terrorismebeleid effectief is en of de maatregelen bijvoorbeeld niet te veel ten koste gaan van vrijheden van burgers. D66-fractieleider Alexander Pechtold heeft herhaaldelijk gezegd dat het erop lijkt dat de hele samenleving minder vrij wordt om de vrijheid van terroristen te beperken.

D66 pleitte begin dit jaar nog voor een parlementair onderzoek naar het terrorismebeleid, maar kreeg daar toen onvoldoende steun voor.