PvdA: seks met dieren wettelijk verbieden

Icoon PolitiekDe PvdA heeft gisteren een wetsvoorstel ingediend om seks met dieren en dierenporno te verbieden. Volgens het sociaal-democratische Kamerlid Harm Evert Waalkens kan met dit PvdA-wetsvoorstel het werk van Justitie-minister Ernst Hirsch Ballin versneld worden.

Hirsch Ballin zegde de Kamer onlangs na vragen van SP-Kamerlid Krista van Velzen al toe dat hij ging onderzoeken of de verspreiding en het bezit van dierenporno strafbaar kan worden gesteld. Ook gaat hij bekijken of het mogelijk is om het plegen van bestialiteit in het algemeen strafbaar kan maken. Nu is seks met dieren alleen te bestraffen als aangetoond kan worden dat het dier eronder lijdt. Dan valt het misdrijf onder de dierenmishandelingswetten.

De PvdA wil het verbod versnellen door dierenporno onder de zedelijkheidswetgeving te laten vallen. Waalkens stelt voor het plegen van ontucht met dieren als afzonderlijk zedendelict op te nemen in het wetboek van strafrecht. In het verlengde daarvan wil hij ook dierenporno expliciet strafbaar maken.

Het stoort de PvdA dat Nederland de grootste distributeur van dierenporno ter wereld is. ''Nederland is een draaischijf van deze perversiteit geworden. Dit is zo'n donkere spelonk in de maatschappij. Je wilt niet weten wat je allemaal tegenkomt op internet. Tweederde van die rommel blijkt ook nog eens uit ons land te komen. Ik ben geen moraalridder, maar er zijn grenzen'', aldus Waalkens namens de PvdA.

Met dank aan sportfreak voor de submit.