Daling armoede door rijkere 65-plussers

Icoon EconomieVooral door rijkere 65-plussers daalt de armoede. Dit jaar neemt het aantal huishoudens dat als arm te boek staat, voor het eerst sinds 2002 af.

In 2006 moet 9,7 procent van de huishoudens rondkomen van een laag inkomen. Dat daalt door de verwachte koopkrachtverbetering van gepensioneerden waarschijnlijk verder tot 8,8 procent volgend jaar.

Dat blijkt uit donderdag gepubliceerde cijfers (Armoedemonitor) van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Eind vorig jaar maakten de onderzoeksinstituten al bekend dat de negatieve trend dit jaar zou ombuigen.

Volgend jaar komt volgens de verwachtingen van CBS en SCP het aantal huishoudens dat moet rondkomen van een bedrag onder de lage-inkomensgrens onder het niveau van 2002 uit. Toen leefden 596.000 gezinnen, ofwel 9,1 procent van de huishoudens, in armoede en dat was het laagste aantal sinds 1990. Na 2002 steeg de armoede tot 11,1 procent in 2005.

Volgens CBS en SCP verbetert de inkomenspositie van 65-plussers sinds 2000. Zo daalde het aandeel gepensioneerden met een laag inkomen tussen 2000 en 2004 van 12 naar 7 procent. Volgens de ramingen zal dit in 2007 verder zijn afgenomen tot ruim 3 procent.

Balkenende
CDA-partijleider Jan Peter Balkenende is blij met de ingezette daling van de armoede. Volgens de CDA-voorman blijkt hieruit dat het beleid van zijn kabinetten - na een moeilijke beginperiode - aantoonbaar vruchten afwerpt.

Hij vindt dat de linkse partijen ''te grote woorden'' hebben gebruikt over de armoede in Nederland. Uit de cijfers blijkt volgens hem niet dat de armen armer worden, zoals de oppositie steeds beweert. ''De feiten liggen anders. Maar, ieder huishouden dat onder de armoedegrens leeft, is er een te veel. Het werk is niet af.''

De armoede neemt in het algemeen af doordat de economie aantrekt. Werk blijft volgens het CDA dan ook het beste recept tegen armoede. Tegelijk benadrukte Balkenende dat door specifieke maatregelen mensen in een kwetsbare positie, niet verder achteruit zijn gegaan. Hij doelde niet alleen op ouderen, maar ook op eenoudergezinnen en allochtonen. ''Maatwerk leidt bij deze groepen tot resultaat'', zei Balkenende.