Minder werk voor jongeren

Twisted_TpaU had ons via de nieuws-submit te melden:

Er zijn minder jongeren (15 tot 24 jaar) aan het werk dan voorheen. In vergelijking met het tweede kwartaal van 2001 zijn er ruim 100.000 werkzame jongeren minder. De jeugdwerkloosheid is in diezelfde periode met ongeveer 50.000 gestegen.

Van de jongeren die niet werken, volgt het grootste deel een studie. Door de onzekere arbeidssituatie wordt dat aantal steeds groter. In het middelbaar beroepsonderwijs steeg het aantal leerlingen met bijna 6%. Het aantal jongeren in het hoger onderwijs nam toe met ruim 9%.

De populatie jongeren groeide sinds 2001 met ruim 60.000 tot bijna 1,95 miljoen in het tweede kwartaal van 2005. Op dit moment is 43,9% actief op de arbeidsmarkt. In het tweede kwartaal van 2001 was dit aandeel nog 48,2%.

Het aantal banen voor schoolverlaters ging in de periode 2001-2004 fors omlaag. In 2001 waren er nog 74.000 vacatures, in 2004 nog maar 13.000.