Terreur en haat op internet krijgen prioriteit

Het kabinet is akkoord gegaan met maatregelen om radicale en terroristische uitingen via internet harder aan te kunnen pakken. Zo komt er een meldpunt computercriminaliteit. Ook zal de politie meer opsporingswerk op de digitale snelweg gaan doen. De prioriteit zal komen te liggen bij haatzaaiende, gewelddadige en terroristische boodschappen.

De ministerraad is in navolging van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst AIVD) van mening dat de terreurdreiging in Nederland nog altijd ''substantieel'' is en sterker dan voorheen van binnenuit komt. De voorstellen waar de ministerraad akkoord mee ging waren afkomstig van van de ministers Donner (Justitie) en Remkes (Binnenlandse Zaken). Niet alleen internetters en websites, maar ook buitenlandse satellietzenders die radicale en terroristische uitingen verpreiden, kunnen met de maatregelen harder worden aangepakt.