'Veel Turken willen in de EU gaan werken'

Ruim 30% van de Turken zal werk gaan zoeken in Europa als Turkije toetreedt tot de Europese Unie (EU) en er geen beperkingen worden gesteld aan het vrij verkeer van werknemers. Dat blijkt uit een opiniepeiling in Turkije die verricht werd door onderzoeksbureau TNS/PIAR, gehouden in opdracht van haar Deense zuster TNS Gallup. 23% van de ondervraagden zegt het ''zeer waarschijnlijk'' te achten dat ze zullen proberen werk te vinden in een andere EU-lidstaat. Nog eens 21% acht dat ''waarschijnlijk''.

De uitkomsten van het onderzoek geven veel grotere aantallen Turken aan die naar het buitenland willen voor werk, dan eerdere peilingen.

Mochten de EU-regeringsleiders deze week beslissen dat de toetredingsonderhandelingen met Turkije volgend jaar van start kunnen gaan, dan zal het naar verwachting nog zo'n tien jaar duren eer Turkije toe kan treden tot de unie. Het valt overigens te verwachten dat de EU dan beperkingen zal stellen aan het vrij verkeer van werknemers uit het, in vergelijking met veel andere EU-lidstaten, arme Turkije.