Vaticaan tegen gemengd 'geloofshuwelijk'

In een officieel document over immigratie van het Vaticaan dat gisteren verschenen is worden huwelijken tussen katholieken en niet-christenen afgekeurd. Vooral huwelijken tussen katholieken en moslims vallen onder de afkeuring.

Het document is namens het Vaticaan geschreven door de Japanse kardinaal Fumio Hamao. In het stuk valt te lezen dat immigratie grotendeels een positief fenomeen is, dat zorgt voor een religieuze dialoog. Maar ook staat er dat een huwelijk tussen katholieken en niet-christelijke migranten ontmoedigd zou moeten worden.

Verder stelt het document in het algemeen aan moslims de vraag om zich te houden aan de mensenrechten. "We hopen dat er bij onze moslimbroeders en -zusters, een groeiend besef is dat de fundamentele vrijheden, de onschendbare mensenrechten, de gelijkwaardigheid van man en vrouw en het democratische regeringsprincipe, principes zijn die niet mogen genegeerd worden."

Voor priesters staat er ook een nieuwe richtlijn in het document. De vreemdeling uit het Oosten moet met 'openheid en warmte' worden begroet, maar bij de uiteenzetting over 'de religieuze verhoudingen en morele normen van de Islam' moet ook gezegd worden 'wat niet getolereerd kan worden'.