Bush in problemen door promotiefilms

De Amerikaanse Rekenkamer gaat onderzoek doen naar filmpjes die door de overheid zijn uitgegeven en verkapt reclame maken voor Bush. Het gaat om filmpjes die lokale tv-stations hebben ontvangen van de overheid om uit te zenden. De regering Bush verklaarde dat het ging om korte nieuwsfilms, maar nu is gebleken dat het waarschijnlijk niets anders dan promotiemateriaal is.

In de filmpjes wordt de nieuwe zorgwet, die is ingesteld door Bush, door verschillende journalisten uitgelegd. Daarnaast vinden er korte interviews plaats, waarin mensen zich positief uitlaten over de plannen van de huidige president. Nu is naar buiten gekomen dat de journalisten acteurs zijn die zijn ingehuurd en dat hun teksten opgesteld zijn door medewerkers van Bush.

Omdat het gebruik van publieke gelden voor campagnevoeren verboden is, gaat de General Accounting Office (GAO) – een onderzoeksdeel van het Amerikaanse Congres- onderzoeken of de regering de filmpjes inderdaad opgesteld heeft om het beleid te promoten in het kader van de naderende verkiezingen. Op zich is het promoten van beleid niet illegaal, maar de rekenkamer meent dat de overheid bewust de bron van de teksten anders heeft doen voorkomen.