Plat Haags: Voorzitter!

Na Tijl's afstraffing van vorige week zag ik het niet meer zitten en heb ik de telefoon gepakt. Middels de doorschakeldienst van de AIVD kreeg ik eindelijk Geert te pakken. "Zo jongen." Sprak hij met een holle bunkerstem vanuit zijn Berlijnse vakantiebestemming. "Ja, daar zit je dan. Je wilt natuurlijk vriendelijk blijven, maar tegen zo'n ideologische preek is geen kruid gewassen. Ik zal je weer op weg helpen, ik schud wel een mooie kamerspeech uit mijn mouw." Met de belofte om als tegendienst te gaan folderen in de Schilderswijk hingen we op en kreeg ik nog geen tien minuten later deze mail:

Aan: archenemy@fok.nl
Van: gwilders@pvv.eu
Onderwerp: Denk erom, een hele week folderen. En we komen kijken of je er ook echt staat

"Voorzitter, ik ga u inleidend een verhaal vertellen over een man die de kromheid van het migratiebeleid aan den lijve ondervonden heeft. Hij werd geboren met een stevig muzikaal talent dat zich tijdens zijn middelbare schoolperiode zo doorontwikkelde dat hij op zijn zestiende vroegtijdig van school ging om zich volledig te wijden aan zijn muziek. Na twee jaar zelfstudie werd hij toegelaten aan een conservatorium. Zijn ouders waren welgesteld, maar stonden niet achter zijn studiekeuze en besloten hem daarin niet financieel te ondersteunen. Om zijn studie toch te kunnen bekostigen is hij via uitzendbureaus gaan werken. Omdat hij geen middelbaar schooldiploma had heeft hij productiewerk gedaan in allerlei fabrieken, en in het weekend speelde hij op zaterdag piano in een restaurant en op zondag was hij daar de afwasser.

Toen deed het vreemde feit zich voor dat hij na zijn afstuderen van het arbeidsbureau te horen kreeg dat de werkervaring die hij tijdens zijn studie opgedaan had niet mee mocht tellen in zijn sollicitatiegedrag; zijn startkwalificatie was te hoog. Hij was van ongeschoold naar HBO gegaan, en hoger opgeleiden mogen geen banen innemen van ongeschoolden. Dit beleid, voorzitter, was de oorzaak van de vraag naar gastarbeiders; de Nederlanders waren niet te lui, maar hadden juist zo hard gewerkt dat ze te hoog opgeleid waren om vacatures te mogen vervullen die nadrukkelijk om ongeschoold personeel vroegen.

Voorzitter, ik begrijp dat de christelijke sociaaldemocratie er ook hier alles aan gedaan heeft om het tij te keren; verliet je vroeger de LTS nog als een vakman met een goede startkwalificatie; nu zijn de schoolverlaters van het VMBO ongeschoold genoeg om in het productieproces terecht te kunnen komen waar diegenen met een succesvolle middelbare schoolcarriere niet welkom zijn, en wat zien we dankzij de recente criminaliteitscijfers: het zijn met name de kinderen van de gastarbeiders die zich te goed voelen om dat werk te doen.

Ik moet hier even een kanttekening maken voorzitter; de SP van Jan Marijnissen heeft hier jaren voor gewaarschuwd maar werd door haar collega's van de PvdA en GroenLinks daarin weggezet als 'xenofoob', de SP wilde de ongeschoolde Nederlanders beschermen tegen een oneerlijke concurrentie uit het buitenland maar is in die waarschuwing nooit serieus genomen. Nu zitten we met een surplus aan ongeschoolde werknemers die niet de maatschappelijke integratie hebben doorlopen die een denkend landsbestuur van haar migranten verlangt waardoor hun kansen op de arbeidsmarkt zo klein zijn dat ze vaak veroordeeld zijn tot een leven in de bijstand.

Voorzitter, is dat sociaal beleid? Nee, dat is goedebedoelingenbeleid, en zachte heelmeesters maken stinkende wonden. De gastarbeiders die in de hoogconjunctuur van de jaren zeventig nodig waren omdat christelijk-links de beter opgeleide Nederlanders verbood aan het ongeschoolde arbeidsproces deel te nemen werden vanuit een na-oorlogs schuldbesef genaturaliseerd, er werd bij hen op aangedrongen hun hele familie over te halen en hun oorspronkelijke cultuur te beschermen, de Nederlandse cultuur werd weggezet als bekrompen en schraal. Deze 'survivorsguilt' van beleidmakend Nederland heeft een kunstmatige -en uiterst kostbare- ongeïntegreerde onderklasse gecreëerd die nu alleen nog maar nodig lijkt te zijn om de PvdA van stemmen te voorzien.

Voorzitter, wat is het nou. Christelijk-links heeft er eerst voor gezorgd dat de Nederlanders dermate hoog opgeleid waren dat de welvaart gewaarborgd leek voor de toekomst, en nu wordt hen die investering verweten om de geïmporteerde onderklasse middels een sociaal stigma aan zich te kunnen binden. Zo drijft christelijk-links een tweespalt tussen de bevolkingsgroepen terwijl het voornamelijk aan haar beleid te wijten valt dat we nu met zo'n enorme kostenpost zitten, zowel financieel als maatschappelijk. Collecteren voor je ideologie doe je maar in je eigen kerk, niet via de inkomstenbelasting.

Elk land, voorzitter, dat een verstandig migratiebeleid voert kijkt niet alleen naar wat het land nodig heeft aan arbeidskrachten, maar ook of de adspirant-migrant in staat zal zijn zich in te voegen in de vaak al eeuwen draaiende lokale maatschappij. Elk verstandig land stelt voorwaarden aan een arbeidsmigratie; men moet een duidelijke sociaal-economische meerwaarde voor het gastland vormen. Doet men dat niet als migrant, dan verspeelt men het recht op verblijf. Dit voorstellen in de jaren '80 en '90 betekende een scheldkannonade uit de kamer en haar media; de ongeschoolde gastarbeiders waren heilig. Allerlei onzinnige argumenten kwamen voorbij, van slavenhandel tot kruistocht, van culturele relativering tot het non-argument dat 'de Nederlanders te beroerd waren om ongeschoolde arbeid te verrichten'.

Voorzitter, elke discussie hierover is tot dusver onmogelijk gebleken; christelijk-links manouvreert zich telkens weer in twee posities: die van de belerende, strenge opvoeder die geen enkel tegenargument accepteert, of die van het stampvoetende kind dat voor geen enkele rede vatbaar is. Maar van de weg van de gezonde volwassene die argumenten aanhoort, afweegt en de eigen standpunten reflecteert is tot dusver geen sprake. Christelijk-links wil als de neerbuigende ouder haar multiculturele kinderen niet kwijt, en als het dreinende kind zonder discussie gewoon haar zin krijgen, anders gaat ze schelden. Zolang er geen sprake mag zijn van een volwassen sociale zakelijkheid zal deze impasse zich voortslepen.

Kortom voorzitter, het enige waarin de christelijke sociaaldemocratie echt multicultureel is gebleken is in haar onvolwassen hypocrisie; die is werkelijk grenzenloos."

Dat is toch wel een weekje folderen waard. En als hij nog een herkenningstune voor een filmpje nodig heeft mag hij me ook bellen. Komt allemaal erg mooi uit, want ik heb nog een musical te maken.