Positieve discriminatie


Afgelopen weekend ging mijn rughaar overeind staan, toen ik op de radio de naïeve teksten van een ' Jonge Socialiste' aanhoorde. Dit ondanks haar zwoele en bovendien hese stem. Je zou denken dat er daar juist iets anders van overeind gaat staan, maar niets was minder waar. De dame in kwestie pleitte namelijk onder andere voor positieve discriminatie, om zo meer vrouwen en allochtonen in de Tweede Kamer te krijgen. Volgens haar is het namelijk zeer belangrijk dat de politiek een juiste afspiegeling is van de samenleving.

Dat kan nog wat worden in de Tweede Kamer! Ik weet niet precies hoeveel alcoholisten er in Nederland zijn, maar één zeteltje zal deze Shültenbrau-blikken verslindende groep Nederlanders toch wel moeten krijgen. Bovendien lopen er in Nederland toch zeker zo'n honderdvijfigduizend illegalen rond. Zou wel leuk zijn als één van hen Minister van Vreemdelingenzaken zou worden. Het lijkt mij toch beter de verbale diarree van deze ' Jonge Socialiste' naar de toiletpot te verwijzen.

Wanneer ik naar de supermarkt ga om een lekker soepje te maken, dan kijk ik naar de kwaliteit van de ingrediënten. Het kan mij niet schelen of de prei die ik in mijn soep gebruik uit Gelderland komt of uit Kuala Lumpur. Als de prei maar te eten is. Het moet natuurlijk ook een eerlijke prei zijn. Wanneer er prei in mijn soep zit die geplukt is door zesjarige Maleische weeskindjes, dan blief ik de soep niet, zoals Olivier B. Bommel het zou zeggen. Zo moet een politicus, net als een prei, beschikken over de juiste kwaliteiten. Afkomst en geslacht spelen daarbij geen rol. Het toepassen van positieve discriminatie zorgt ervoor dat er oneerlijke politica in de kamer komen. Immers zitten er dan Tweedekamerleden die niet geselecteerd zijn op hun voortreffelijkheden, maar op hun hoeveelheid oestrogeen of hun tintje.

Het is veel verstandiger om naar iemands capaciteiten en motivatie te kijken. In Nederland heeft iedereen in principe dezelfde kansen. Natuurlijk spelen sociale achtergrond, geslacht en afkomst een rol bij je loopbaan, maar het is een slechte zaak om dit probleem op te lossen door het toepassen van positieve discriminatie. Het individu is in staat zich op allerlei manieren te ontplooiien en voor zichzelf op te komen. De overheid dient zich hierbij zo min mogelijk te bemoeien. Uiteraard moet de overheid wel zorg dragen voor goede randvoorwaarden, zoals bijvoorbeeld goed onderwijs en een degelijk sociaal beleid. De regering moet daarbij haar burgers zoveel mogelijk stimuleren om deel te nemen aan de maatschappij.

Dat geldt voor Henk die al chips etend zijn tijd op zijn doorgelegen bank doorbrengt met shows van Oprah Winfrey en Dr. Phil, maar ook voor Fatima die net is overgekomen vanuit de bergen in verband met een uithuwelijking. Echter moeten Henk en Fatima dit wel zelf doen. Henk komt alleen niet van de bank af als, zoals een socialistische politiek voorstelt, de uitkeringen worden verhoogd. Met het verhogen van uitkeringen help je hem niet, en daarmee de samenleving niet. Het is beter om Henk te helpen bij het vinden van een gepaste baan. Fatima komt niet achter het spreekwoordelijke aanrecht vandaan wanneer zij de Nederlandse taal niet machtig is. Fatima moet dus geholpen worden bij het machtig worden van de Nederlandse taal.

Daar mogen best eisen aan gesteld worden. Daarbij moet de overheid een stimulerende, zo niet dwingende rol spelen. Niet een socialistische politiek waarbij ' sociaal zwakkeren' in de watten worden gelegd. Dezelfde linkse ' in-de-watten-leg-gedachte' zie je ook bij het beleid dat dit kabinet voert met betrekking tot de probleemwijken. Gooi er maar wat zakken geld tegenaan en dan zal het wel goedkomen. Je kunt er nu al gif op innemen dat dit kabinet de problemen in deze wijken zo niet gaat oplossen.

Diezelfde naïeve linkse gedachte verwoordde de ' Jonge Socialiste' toen zij pleitte voor het toepassen van positieve discriminatie. Het doel heiligt de middelen niet! Het zou zelfs een belediging zijn voor vrouwen en allochtonen. Alsof zij op basis van hun capaciteiten niet succesvol kunnen zijn! Wellicht dat het voor een blanke man met snor makkelijker is politiek actief te worden dan voor een Moldavische vrouw met snor, maar het is een verkeerde insteek om als vrouw of allochtoon te denken vanuit een slachtofferrol. Dit zal ambitie inderdaad tegenwerken. Je kunt er zelf dan namelijk niets aan veranderen, het is immers de schuld van anderen of zelfs van de maatschappij an sich. Wanneer je over de juiste capaciteiten beschikt en uitgaat van je eigen kracht, dan is positieve discriminatie helemaal niet nodig. Dan geldt het recht van de beste!