Koffie

Column door Artificial_M

Koffie. Het zwarte goud. Zoals u weet bevat koffie cafeïne, de meest geconsumeerde farmacologisch werkzame stof ter wereld. Wat dat precies inhoudt is mij een raadsel en verder literatuuronderzoek is niet aan mij besteed. Diegenen onder u die een prachtige titel mogen voeren of nog met een studie bezig zijn, mag ik graag aansporen verder onderzoek te doen naar de farmacologische werkzaamheid van deze hemelse oppepper. Hoe dan ook, koffie is voor velen van ons de opstartmotor van de dag. Het houdt ons alert, geconcentreerd en bovenal wakker. Mijn aartsvijand, de studie, heeft na een jarenlange strijd de overhand gekregen. Na een lang vertragend gevecht gevoerd te hebben tegen deze almachtige boosdoener, heb ik met de (denkbeeldige) staart tussen de benen moeten vluchten. Aan de consumptie van vele liters koffie heeft het in ieder geval niet gelegen. Maar ook zonder studiedruk en last minute examenstress zet ik de trend van het grootschalige koffiegebruik, en vooral ook verbruik, voort.

Een abrupte omschakeling in je leven geeft vaak een leeg en naar gevoel. Om een dergelijke leegte te vullen zoekt men vaak naar extreme alternatieven, zoals daar zijn het kettingroken of alcoholisme. De oplossing ligt echter veel dichterbij dan velen onder U wellicht verwachten: koffie! De vermaarde koffiedrinker drinkt koffie niet alleen vanwege de vele voordelen zoals deze reeds hierboven zijn genoemd. Neen, de échte caffeïnist, zoals ik deze liefkozend noem, drinkt koffie om zijn leven een stukje houvast te bieden. Een vast stramien in een onregelmatig bestaan.

Het blijkt echter dat het drinken van koffie niet alleen positieve effecten met zich meebrengt. De consumentenbond heeft, bij gebrek aan nuttige tijdbesteding, een onderzoek gedaan naar de effecten van automaatkoffie. Hieruit is gebleken dat het drinken van koffie uit de automaat de kans op hart- en vaatziekten aanzienlijk verhoogt. Tot dusver nog geen donkere wolken aan de horizon, immers het betreft hier mijn eigen lichaam. Ik ben oud en wijs genoeg om zelf te bepalen wat ik langs mijn kanaal naar beneden laat glijden. Maar uit een Deens onderzoek is inmiddels gebleken dat zwangere vrouwen hun foetus in gevaar brengen bij het nuttigen van vier koppen koffie of meer per dag. Vrouwen die acht of meer koppen koffie per dag drinken hebben tot vijftig procent meer kans op een miskraam. Het blijkt dat koffie dus niet alleen schadelijk is voor onszelf. Ons ongeboren nageslacht wordt zodoende gedegradeerd tot een onbewuste ‘meedrinker’. Een uitgelezen kans voor de overheid om ook koffie als melkkoe te gebruiken door accijnzen te heffen op koffiebonen. Uiteraard zien de eerlijke vakmensen, de koffieboeren van Floortje Dessing, hier geen eurostuiver van terug.

Na de vele antirook- en antialcoholcampagnes is het slechts wachten op organisaties die de caffeïne uit het leven (en dus uit het lichaam) trachten te bannen. Tot die tijd drink ik nog even vrolijk door...