Doe kleurloos, stem Blanco

De verkiezingst(r)ijd is weer losgebarsten. Politici doen vrijwel alles voor een beetje zend- of spreektijd. Soms verschijnt een politicus mét zijn standpunten maar bij voorkeur laat hij die thuis. Die kunnen zomaar ten koste gaan van de populariteit. Zo nam Bos het in het BNN-programma "Katja vs. de rest" op tegen Katja Schuurman. Pechtold koos voor de Lama's. Rouvoet rapt rou. Balkenende goes RTL Boulevard. Televisiemakend Nederland profiteert gretig van al die gewillige politici. Voor politici van kleine partijen is echter nauwelijks plaats.

"Ik ben gevraagd voor Spuiten & Slikken. U weet wel dat programma van Sophie Hilbrand Nawijn. Maar zegt u nu zelf, daar ben ik toch te oud voor", zegt de inmiddels 112-jarige lijsttrekker tevens lijstduwer van Neerlands trouwste verkiezingsdeelnemer. "Ik ben al blij als ik 's morgens gezond wakker wordt. Voordat je het weet word je postuum gekozen."
Geen enkele verkiezing liet dit politieke dier aan zich voorbij gaan. Veelal zonder al te veel succes tót aan de recente gemeenteraadsverkiezingen. In Delfzijl kreeg deze volhouder zo'n 20% van de stemmen. Al heeft hem dat uiteindelijk niet de verwachte macht opgeleverd in de gemeenteraad van de Groningse gemeente.
"Mijn manco is dat er geen enkele andere partij met mij een coalitie wil aangaan. Ik moet geduld hebben en wachten op de dag dat ik de absolute meerderheid weet te behalen", constateert hij zuur.

Ik wil zeker geen stemadvies geven maar ik wil wel dat iedereen en dus iedere partij aan het woord is geweest. Ook de partijen die - al dan niet bewust - geen spreektijd krijgen. Daarom sprak ik vorige week met de heer S.T.E.M. Blanco. De ontvangst door heer Blanco was hartelijk.
"Sympathiek van u meneer Peek, dat u platform biedt voor mijn verkiezingsverdriet. Een beetje reclame voor mijn partij is nooit weg."
We nemen plaats aan zijn opmerkelijk lege bureau. Dhr. Blanco is er kennelijk één van het geordende type. Eerlijk gezegd had ik dat niet verwacht voor iemand die al zoveel politiek papierwerk door de vingers heeft moeten laten gaan. Zoals gezegd is Dhr. Blanco de meest trouwe verkiezingsdeelnemer. In het papierentijdperk beloond met onjuist ingevulde stembiljetten en sinds de stemcomputer in het bezit van een eigen knop.
"Een eigen knop; een waarachtig mooie overwinning! Daar heb ik me lang hard voor moeten maken. De gevestigde orde heeft mij willens en wetens tegengewerkt. Demonisering avant la lettre. En sinds mijn opkomst in 2006 in Delfzijl schrikt Den Haag meteen weer wakker. Opeens zijn stemcomputers zogenaamd niet meer veilig. Onder andere in Amsterdam ben ik mijn knopje dus al weer kwijt.", briest Dhr. Blanco van woede.
"Ik zal terug vechten", zegt Dhr. Blanco strijdbaar.

Kijkend naar de mate waarin politiek steeds meer tot een circus wordt, is het opvallend dat er in de arena van de media voor een markant politiek dompteur als Dhr. Blanco maar zo weinig aandacht is.
"Veel partijen nemen klakkeloos en ongegeneerd mijn standpunten over. Pure politieke moord. Mijn partij is als de zon in de schaduw van de maan. De gevestigde orde ontneemt mij het toneellicht en speelt vervolgens de sterren van de hemel in mijn Shakespareske meesterwerk", verklaard Dhr. Blanco zonder enige bescheidenheid.

Ik knik gewillig bij het aanhoren van Blanco's ongenoegen over de huidige gang van zaken. Maar objectief als ik ben vraag ik hem toch om uit te leggen waarom hij die 20% uit Delfzijl gezien de huidige peilingen landelijk niet waar lijkt te kunnen maken.
"Ik kan natuurlijk antwoorden dat in Delfzijl bovengemiddeld intelligente stemgemachtigden wonen. Maar dat is feitelijk onjuist", merkt Blanco op.
Na mijn kanttekening dat Delfzijl wel eens een incident à la LPF kon zijn geweest, raakt Blanco steeds verder op stoom.
"Het probleem, meneer Peek, is dat u een uitzondering bent. Mijn partij wordt stelselmatig door de politiek en door de pers genegeerd. Heeft u de StemWijzer ingevuld meneer Peek?"
Ik nam een slok van mijn blanco koffie en knikte ja.
"En wat was de uitslag?", vroeg Blanco me op de man af.
Ik antwoordde dat ik er niet het belang van inzag om dat mee te delen. Maar de dwingende ogen van Blanco trokken toch een haast onhoorbaar D66 uit mijn lippen.
"En mijn partij? Op welke plaats stond mijn partij bij u?", vroeg Blanco door.
Nu begreep ik het punt dat Blanco wilde maken. Zijn partij was namelijk niet verwerkt in de StemWijzer noch in het Kieskompas.
"En weet u wat er gebeurt als u op iedere vraag 'Geen mening' antwoord? Nou?", vroeg Blanco streng.
Het antwoord moest ik hem verschuldigd blijven.
"Ik wel! Dan krijgt u deze melding: 'U hebt onvoldoende serieuze antwoorden op de stellingen van de StemWijzer gegeven, waardoor geen betrouwbaar advies verstrekt kan worden'. U kunt niet meer ontkennen dat mijn partij de das wordt omgedaan door zoiets als de StemWijzer. Potentiële Blanco-stemmers worden voor niet-serieus uitgemaakt. Een grof schandaal!", foetert Blanco.
Blanco is geenszins klaar met zijn klaagzang.
"Maurice de Hond is al even onbetrouwbaar als de StemWijzer. Nooit kom ik in zijn peilingen voor. Met wie belt hij, vraag ik me dan af. Niet met Delfzijl in ieder geval."

Nadat Blanco enigszins is afgekoeld net als mijn koffie, vraag ik hem om mijn lezers te overtuigen om Blanco te stemmen.
"Standpunten heb ik niet meer. Die zijn me ontnomen. Iedereen die niet zit te wachten op een paarse, bruine, rode, blauwe of groene coalitie kan bij mij terecht. Tevens mag niet onvermeld blijven dat ik de enige lijstduwer ben die wel in de Kamer gaat zitten als hij wordt gekozen door het volk. Voorts ga ik er vanuit dat eenieder die mijn sterke verhaal leest, zal overwegen om Blanco te stemmen. Al is het alleen maar een signaal aan de gevestigde orde om te laten zien dat ik dat eigen knopje verdien. Met één zetel ben ik al gelukkig want ik ben toch maar alleen. Zou zonde zijn als er nog meer lege stoelen in de Kamer komen te staan."
Blanco bedankt me hartelijk voor alle aandacht, knikt vriendelijk in mijn richting en eindigt onze ontmoeting met een vurig verzoek:
"Mijn verzoek is of u op 22 november op mij wilt stemmen"

Mocht u onverhoopt toch niet geheel overtuigd zijn door het ontroerende en pakkende politieke pleidooi van Dhr. Blanco en niet gegrepen worden door diens nietszeggende blanco website, dan volstaat één simpele link om te komen tot een weloverwogen stem.