Het Binnenhofklasje - Een nieuwe juf

Na ruim vier jaar trouwe dienst heeft meester Frans besloten om zijn krijtjes voorgoed op te bergen. Meester Frans gaat met pensioen en neemt met pijn in het hart afscheid van zijn 150 kindertjes wier namen en gezichten hij kon dromen. Bezorgd over het lot van zijn leerlingen ging hij zelf naarstig opzoek naar dť geschikte opvolger (m/v).

Ook onder de leerlingen was het vertrek van hun geliefde meester het onderwerp van gesprek. Naast Lingo natuurlijk.
"Lucille Werner lijkt me zeer geschikt als opvolgster van meester Frans", opperde Jan Peter.
Wouter opende meteen het vuur op Jan Peter. Sinds een paar weken wilde Wouter van iedere opmerking van Jan Peter een debat maken.
"Waarom is Lucille geen geschikte opvolger? Ze spreekt als geen ander ouderen aan. Als er iemand geschikt is om ons te kunnen bereiken is zij het wel", luidde het pleidooi van Jan Peter.
"Een rode bal voor Balkenende!", sprak Wouter Bos streng. "Ik pas er voor om in ieder debat D-E-B-A-T mijn woorden te spellen."
"Groen groen groen", jubelde Femke.
Jan Peter - vol zelfvertrouwen door de peilingen - krabbelde terug.
"Het bevordert anders wel de integratie I-N-T-E-G-R-A-T-I-E. Het volgen van een publiek debat op radio of televisie wordt zo weer leerzaam. En Lingo kan dan worden vervangen door Binnenhof Lingo."
Gerrit dacht meteen vooruit: "Hoe begint de troonrede dan? Leden L-E-D-E-N van V-A-N... Dat duurt ķren."

Meester Frans luisterde aandachtig naar de visie van de klas over zijn opvolger. Lucille echter leek hem niet zo geschikt. Hij had iemand anders op het oog. Iemand met politieke ervaring. En iemand die vanaf november beschikbaar was. Morgen zou die beoogde opvolger een dagje meedraaien om te kijken of het klikt met de kritische Binnenhofkindertjes.
"Gedragen jullie je een beetje morgen?", vroeg meester Frans. "Morgen kunnen jullie kennis maken met mijn mogelijke opvolger.
"Meester Frans, het is toch niet iemand van de PABO? Die kunnen niet rekenen", vroeg Gerrit bezorgd nadat de huidige meester zijn aangekondiging had gedaan.

Meester Frans hoefde niet lang te wachten op zijn afspraak.
"U moet Juf Ingrid zijn", vroeg een roodharige dame.
"Pardon, ik ben juffrouw Frans", grapte Frans.
"Stom, stom, nu zie ik het. Aangenaam. Ik ben Gonny", sprak de dame enigszins verward. "Ik kom vandaag een dagje met u meelopen."
"Volgt u mij maar", zei Frans galant.
"Ik heb nog een vraagje voor u, meneer Ingrid. Ik behoud toch wel mijn wachtgeld mocht ik benoemd worden als uw opvolger?"

Na een korte rondleiding door het grote gebouw was het tijd om kennis te maken met het Binnenhofklasje. De klas was onrustig vanwege de komst van juf Gonny. Meester Frans liet zich hierdoor niet afleiden en begon met zijn dagelijkse ritueel: het opnemen van de presentielijst. Gonny keek vol verbazing naar het tempo waarmee de meester door de lijst met 150 namen ging. Terwijl de kinderen in groepjes begonnen aan hun verkiezingscampagne-project, vroeg Gonny ietwat onzeker aan Frans of zij ooit wel al die namen en gezichten met elkaar kon verbinden.
"Een kwestie van naambordjes laten gebruiken. Na een week ken je dan alle namen", zei Meester Frans om Gonny gerust te stellen.
Gonny zuchtte van verlichting.

Terwijl Frans Gonny van de nodige pedagogische tips voorzag, liep Wouter door het lokaal heen en hij bekeek de vorderingen van de projecten.
"Zozo, Alexander jullie zijn lekker aan het improviseren", blafte Wouter in de richting van het groepje D66'ers dat druk bezig was met de voorbereidingen op een politiek debat met de Lama's.
"Ze hebben anders wel de Televizierring gewonnen. Dat gaat ons zetels opleveren", katte Alexander terug. "Ging jij nu vanavond in debat met die grote blauwe vogel uit Sesamstraat?"
Wouter lachte gemeen: "Je bedoelt Rutte?"

Nadat Gonny een tijdje de klas had geobserveerd, vroeg meester Frans: "Wie denkt u dat de verkiezingen gaat winnen?"
"U brengt me een beetje in verlegenheid, meneer. Ik moet bekennen dat ik dat nooit zo volg. Ik stem altijd op Blanco. Zijn voornaam schiet me nu even niet te binnen. Ik hoop eigenlijk dat meneer Blanco het een keer mag waarmaken. Die doet al zo lang mee. In z'n ťťntje nog wel. Dat moet wel een volhouder zijn. Blanco heeft mijn stem!"
Frans zuchtte hoorbaar.
"Zitten er hier trouwens veel spijbelaars tussen?" vroeg Gonny aan Frans.
"Nee Gonny, alleen Hansje Hoogervorst wil nog wel eens ontbreken," lichtte Frans toe.